ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Zápis

Seznam žáků, přijatých do 1. ročníku školního roku 2015/2016

a seznam žádostí o odklad školní docházky

Rozhodnutí  o povolení  odkladu školní docházky si rodiče vyzvednout ve škole na základě telefonické výzvy. Povolení se uděluje vždy poté, co zákonný zástupce dodá všechny potřebné dokumenty. Doporučujeme, aby nám rodiče, kteří si již podali žádost o odklad, předali dokumenty do 31. března.

Rozhodnutí o zařazení dítěte do přípravného ročníku bude také předáváno rodičům osobně po telefonické výzvě.


Pomazánka s řeřichou

protože už k nám konečně přišlo jaro, rozhodly se děti z 5.B vytvořit si svou ´´třídní´´ zahrádku. Zasadily semínka slunečnice, čočku, rajčata a řeřichu, kterou poté děti použily k výrobě jarní pomazánky.(APO)Vítání jara

 Dne 21.3.2015 se vydala skupinka žáků třídy 5.B vítat jaro procházkou na Petřín. Navštívili jsme nejen Petřínskou věž, ale také zrcadlové bludiště, památník Karla Hynka Máchy a nakonec jsme se svezli lanovkou.(APO)

Východní Afrika – kolébka lidstva

je název programu v rámci projektu Planeta3000, kterého se každoročně účastníme. 30.3. navštívila program 6.A. Poznali jsme jeden z nejagresivnějších kmenů světa, seznámili jsme se s tradicemi a zvyky místních obyvatel, nezapomenutelné chvíle jsme strávili na savaně, kde jsme poznali život mnoha vzácných zvířat. Doplnili jsme si učivo zeměpisu, přírodopisu i dějepisu zajímavou formou přímo od dobrodruhů a fotografů, kteří vzdálená místa skutečně navštívili. /6.A a Bač/

Výtvarná soutěž

Jaro přišlo mezi nás, a s ním i velikonoční čas.

A tak se děti ze školní družiny zúčastnily výtvarné soutěže: ,,O nejkrásnější velikonoční přání", která probíhala od 23.3. do 27.3.2015. Ze všech oddělení ŠD byla vybrána nejhezčí přáníčka, která můžete vidět na nástěnce u vchodu do hlavní budovy.Děti za ně dostaly sladkou odměnu, a Vy se nyní podívejte, jak se jim práce vydařila. KŘE
 

Matematický klokan 2015

děkuje všem, kteří si dne 20. 3. lámali hlavy nad netradičními úlohami. Z celého druhého stupně nejvíce bodů získala Míša Kráčmarová ze 7.A, patří jí naše gratulace. /Otr, Hla a Bač/

Vytvořit společně lepší internet

www.saferinternet.cz

se dne 27.3.2015 pokusí žáci sedmých ročníků při hodině informatiky. Budou se zabývat tématy  - ochrana osobních údajů a osobnosti, nezákonný a nevhodný obsah na internetu a kyberšikana ve školním prostředí. Nejdříve vypracují pracovní listy a poté mohou o problémech a konkrétních situacích diskutovat nejen mezi sebou, ale i s vyučujícími. Doufáme, že páteční hodina informatiky bude netradiční, ale přínosná pro naši další práci s počítači a internetem. /7.A, Bač a Vít/

 

Madagaskar v cirkusu

Ve středu 25. března se nečekaně vydaly obě přípravky do cirkusu. Ale nebyl to cirkus ledajaký. Tygři chodili na vodítku a hrozivě se na diváky koukali, šest malých poníků bylo skvěle sehraných a běhali dokola, žongléři žonglovali s neuvěřitelným počtem balónků, provazochodec-tygr metal kozelce na laně, opice se houpaly na liánách a tanečnice tančily. Dětem se to velmi líbilo.(Kaš)


 

Výtvarná výchova jinak

       Při výtvarné výchově nesedíme jen v lavicích. Modelujeme a tvoříme i v přírodě, kterou se snažíme chránit. Využili jsme prázdných plastových láhví od WC čističů a změnili je k nepoznání. Povedlo se nám tak vytvořit hejno tučňáků balabenských, kteří našli útočiště na skále u jezírka v Parku Podviní. Naši tučňáci sklidili obdiv u kolemjdoucích, stejně jako před několika lety náš krokodýl. 7.A + ROS

 

Návštěva divadla v Gongu

Ve čtvrtek 19. března se žáci z družiny motýlků a želviček vydali za kulturou do divadla Gong na představení Kubula a Kuba Kubikula. A že to bylo představení poučné! Dozvěděli jsme se, že blechy medvědí děti nejedí, že bez práce nejsou koláče a hlavně, že až budeme vymýšlet strašidlo, musíme ho vymyslet pořádně, aby mohlo po světě strašit samo a nevláčelo se s námi.(Žal)

Šamani v přípravce

Krtečci navštívili ve čtvrtek 19. března Muzeum hudby. Děti si nejdříve patřičně šamansky pomalovaly obličeje a pak se pustily do zaříkávání, vyvolávání deště pomocí dešťové hole, bubnování a rozličných bojových tanců. Zahrály si na špinavé slůně, myčku a nakonec se při závěrečné relaxaci přenesly na louku s kvítím.(MK)

Výlet do svíčkárny

Ve středu 18. 3. si žáci 1. C vyjeli na výlet do nedalekých Šestajovic. Ve svíčkárně Rodas je čekalo příjemné prostředí a mnoho zajímavostí. Za vraty je přivítala mourovatá kočička a pak si všichni prohlédli zvířátka ve výbězích – koníky, ovce, slepice, prasátka i sovy. Děti si ale hlavně odlily velikonoční vajíčko a nasypaly koupelovou sůl různých barev. Spolu s vlastnoručně ozdobenými svícemi tak získaly pěkné dárky pro rodiče. Výlet se všem moc líbil.(SOU)

 Pražské poetické setkání

Dne 17. a 18. března se uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže na radnici MČ Prahy 9. Za naši školu se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku. Žáci byli velice šikovní, a i když nepostoupili, odnesli si cennou vzpomínku. Všem recitátorům děkujeme za pěknou reprezentaci školy. (FRA, ZAJ)

Červený pátek


V pátek 13. 3. se na druhém stupni naší školy uskutečnil Červený den. A nutno podotknout, že některé třídy se ho zhostily se vší parádou. Nejvíce se do akce zapojila třída 6. A a 8.A, ale zvláštní poděkování patří 8.B, která, ač je čistě klučičí, se soutěže účastnila v hojném počtu a to i s paní učitelkou. V součtu počtu červeného oblečení se na prvním místě umístila 6.A, na druhém 8.A a na třetím pak 7.A. V přiložené fotodokumentaci se můžete na naše červené žáky i učitele podívat .(Kří)Mezinárodní den cestovního ruchu

U příležitosti mezinárodního dne cestovního ruchu, který letos připadl na konec února, se třídy na druhém stupni proměnily v cestovní kanceláře. A tak se při jejich prohlídce mohl člověk často ocitnout v různých zemích světa, nechyběly katalogy cestovních kanceláří, cizojazyčné texty ani plánky letiště Václava Havla či modely letadel. Vybrat vítěze tentokrát nebylo snadné, o čemž svědčí i to, že se nám na prvním místě umístily hned dvě třídy se shodným počtem bodů, a to 7. A a 8. A, třetí místo pak obsadila 8. B. GRATULUJEME! (Kří)
Angličtina trochu jinak


Výuku angličtiny si lze zpestřit různými způsoby. My v 8. A jsme si tentokrát látku výtvarně ztvárnili. Podívejte se na naše výstražné značky (Pozor na hlavu! Nevstupujte na trávník! Zákaz vstupu! aj.). 

  Vyberte si řemeslo


Děti z přípravnách tříd 0.A a 0.B se byly 11.3. podívat v muzeu na interaktivním programu Vyberte si řemeslo. Mohly si vyzkoušet, jaké řemeslo by pro ně bylo nejlákavější, seznámily se s architekturou středověkých měst a dováděly ve středověké dílně. Celkově to byla návštěva velice podařená J. (Los)

  

  Jeden svět podruhé

Festivalu Jeden svět se dnes, 12. 3., zúčastnily i třídy VIII. A a B. Zhlédli jsme film o měnících se klimatických podmínkách a s tím souvisejícím globálním oteplováním a o tom, jak zásadní vliv to má na obyvatele Tuvalu, což je ostrovní stát v Oceánii. Leží mezi Havají a Austrálií. Kvůli malé nadmořské výšce (5 metrů) jsou ostrovy tvořící tento malý stát do budoucna ohroženy zvedáním hladiny světových oceánů, a proto budou všichni obyvatelé nuceni opustit své domovy a stát se uprchlíky v jiných zemích světa. Film nás velmi zaujal, a tak jsme s radostí přivítali i následnou diskusi, kdy jsme se i my ptali na to, co nás zajímá.(Kří)
 

     Jeden  svět

Dne 11.3.2015 navštívily třídy IX.A a IX.B festival filmů o lidských právech Jeden svět. V rámci tohoto projektu žáci viděli 3 dokumentární filmy týkající se problémů mladých lidí v různých částech světa, jakými jsou bída, chudoba, drogy, závislost na nich a život na ulici. Filmy byly  uváděny moderátorem, s nímž žáci po jejich  promítnutí diskutovali o daných problémech. Celý pořad děti velmi zaujal. /PRA, OTR/

Veselé zoubky

Všichni prvňáčkové měli v úterý 10.3. návštěvu ze společnosti DM. Na velkých modelech chrupu se naučili, jak si správně čistit zoubky. Díky filmu s Hurvínkem si připomněli, proč je důležité pravidelně navštěvovat zubního lékaře. V zábavném pracovním listě si prověřili své znalosti.  Nakonec dostali pěkné dárečky v podobě zubního kartáčku, pasty a dalších pomocníků při čištění zoubků. (ZSÝ, SOU)


 

 

Čtenářská gramotnost

Dne 27. února 2015 vedla v naší třídě 5.B.  Mgr. Michaela Musiolková modelovou hodinu práce s žáky v rámci čtenářské gramotnosti. Byly předvedeny různé možnosti motivace žáků, pedagogické metody apod. vedoucí ke zlepšení čtenářské gramotnosti žáků.  Výuka měla velmi pozitivní ohlas a jako poděkování děti paní učitelce předaly vyrobenou pamětní desku.(APO)


 

Literární beseda 

27. 2. proběhla ve čtvrtých a pátých ročnících ukázková hodina Mgr. Michaely Musiolkové. Žáci pracovali s připraveným literárním textem, hravou formou vyplňovali pod odborným vedením pracovní list, doplnili si učivo o bajce, pochopili, že z bajky plyne poučení... všude dobře, doma nejlépe.(DUF)

 

Parádní zábava

Od 16. do 20. února se žáci druhého stupně zúčastnili lyžařského výcviku, který proběhl nad očekávání dobře. Ti, co přijeli jako absolutní nelyžaři, se za pouhý jeden den naučili lyžovat tak, že zvládli bez větších problémů druhý den sjet sjezdovky ve Špindlerově mlýně a ti, co přijeli jako lyžaři, se nám každý den zlepšovali přímo před očima. Tento posun by však nebyl možný bez krásného slunečného počasí a nádherného prostředí, výborného jídla, příjemného ubytování a perfektního kolektivu. Na horách jsme si užili opravdu spousty legrace, svezli se na sněžném skútru, nechali se vozit rolbou, zalyžovali ve ,,Špindlu” a zažili spousty dalších horských zážitků.(Vít)


 

Jede, jede poštovský panáček

Tuhle písničku si zazpívali Krtečci ve čtvrtek 26.2. před Poštovním muzeem u Nových mlýnů. Pak se podívali dovnitř. V přízemí si prohlédli expozici o známkách a v 1. patře výstavu 10 dětských ilustrátorů, kteří také malují známky. Děti poznávaly oblíbené postavičky z pohádek a podívaly se na krátký film o Zdeňku Milerovi, který je otcem slavného Krtka. Společně jsme napsali do pamětní knihy. Za odměnu dostali poštovní lízátko a někteří si koupili známku s Večerníčkem.(Kaš)

 

DISKOTÉKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 20.2 2015 jsme si se školní družinou udělali příjemné a zábavné odpoledne. V rámci oslav Masopustu jsme v naší tělocvičně uspořádali karnevalovou diskotéku. Abychom se naučili nové taneční prvky, tak nám přijely pomoct šikovné tanečnice, které za doprovodu tradiční dětské i moderní hudby předváděly různé taneční kreace. Děti se v nádherných maskách skvěle pobavily a na závěr dostaly sladkou odměnu. Těšíme se na příští akce. (ZAJ)
 

Žákovská samospráva druhého stupně vyhlašuje..

Žákovská samospráva vyhlašuje na měsíc březen hned dvě soutěže. V té první mají třídní kolektivy ukázat, jak moc dokáží spolupracovat. Oblečte se do červené barvy hovoří samo o sobě. Původně se měla uskutečnit v souvislosti se svátkem sv. Valentýna, ale z důvodu nemoci některých učitelů musela být mírně odsunuta a to na pátek 13.3.  Druhá soutěž se vztahuje k Mezinárodnímu dnu průvodců cestovního ruchu, který letos připadl na 21. 2. Žáci mají za úkol vytvořit ze svých tříd cestovní kanceláře. Jak moc se té které třídě povede, brzy uvidíme. I tato soutěž potrvá do 13.3. Výsledky i s fotoreportáží zde budou posléze zveřejněny.(Kří)

 


Starší články najdete v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY, fotografie ve FOTOPGALERII