ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školyVážení rodiče

aktuální informace o provozu školy,  upozornění a další změny ( včetně termínů Rodičovského klubu) jsou uváděny v sekci AKTUALITY.


Pátek 27.5. 8.A opět v cyklosedle

Tentokrát jsme zvolili trasu delší než v loňském roce. Projížděli jsme podél Vltavy po cyklostezce okolo ZOO v Troji a pokračovali dál až do Řeže u Roztok u Prahy. Trasa měřila přes 18 km Zpátky jsme se vraceli vlakem, což bylo trochu dobrodružné, protože jsme s koly přestupovali na Masarykově nádraží a měli jsme na přestup pouze 5 minut. Z nádraží Vysočany jsme se ke škole vrátili opět po cyklostezce okolo Rokytky na oběd do školy. Výlet se nám líbil a těšíme se na další v 9.ročníku. (8.A)

 

Bezpečnost na internetu

Dne 23. května proběhla v sedmých ročnících beseda na téma Digitální gramotnost – bezpečný internet, kterou zajistila organizace Proxima Sociale. Zábavnou a hravou formou se žáci seznámili se zásadami bezpečnosti v digitálním prostředí. Prostřednictvím skupinové práce si sami sestavili pravidla, která je potřeba dodržovat, zahráli si pár zajímavých her a prostor byl i na dotazy. Věříme, že takto strávený čas napomůže žákům nejenom lépe se rozhodovat, co o sobě prozradí na sociálních sítích, ale i jak ochránit svá technická zařízení. (ČEČ)

 

Odpoledne v Mirákulu

Dne 11. 5. navštívilo oddělení Slůňat a Medvídků zábavní park Mirákulum. Užili jsme si zde spoustu legrace. Vyzkoušeli jsme obří trampolíny, prolezli dřevěný hrad, nahlédli do mini zoo, šplhali v korunách stromů a vše si báječně užili. Vrátili jsme se unavení, ale nadšení! (POL+ŽAL)

Pozdrav ze školy v přírodě

posílají žáci 4.B a 5.A

 

Balabenka pomáhá

V pátek 13.5. se konala veřejná sbírka ve prospěch CPK-CHRPA. Žáci si mohli zakoupit různé předměty s motivem koní. Výtěžek sbírky je určen na koně-terapeuty do léčeben a ústavů. Rodičům a dětem, kteří přispěli, velmi děkujeme! Pro velký zájem o koupi výše zmíněných předmětů se bude v blízkých dnech sbírka opakovat.(KHO)


Cyklovýlet do ZOO

V pondělí 16.5. jsme se se žáky 6. ročníků vydali na výlet do zoologické zahrady. Někteří volili chůzi tzv. po svých a někteří jízdu na kole. Po celou dobu výletu si s námi hrálo počasí. Zažili jsme vítr, zimu, déšť i slunečno. Vše však bylo pouze v takové míře, aby nám to dojem z krásného výletu nezkazilo. Celé dopoledne se všem moc líbilo a už začínáme spřádat plány na kam se vydáme příště: (VÍT, PRA, ROS)


 

Barevný den

V pátek 6. 5. si žáci přípravných tříd a I. stupně užili žluto-fialový barevný den. Žáci i paní učitelky si oblékli velmi pěkné a někdy i zábavné modely. V každé třídě byli zvoleni dva nejhezčí barevňáčci z řad dívek a chlapců, výhercům blahopřejeme! (KHO)

A jak to vypadalo v našich barevných třídách, se můžete podívat do prezentace

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Za zvláště nepříznivého počasí se 4. května  žáci 5.B (J. Cibulec, L. Veselý, A. Křišťanová, K. Josková) v mladší kategorii a 8.A (Š. Anděl, M. Černý, N. Pekárková, T. Sládečková) ve starší kategorii, zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Všichni si vedli velmi dobře, zejména v jízdě zručnosti, která byla na vlhkém terénu obtížná. V náročné konkurenci obsadily obě kategorie krásné druhé místo a získaly od pořadatelů diplomy a krásné dárky. (KAR)

Metr čtverečný

ze sta pestrobarevných decimetrů čtverečných vyrobila v hodinách matematiky 6.A. Od listopadu jsme každou volnou chvilku měřili, kreslili, vystřihovali a nakonec lepili. A teď s paní učitelkou doufáme, že si budeme převody jednotek obsahu lépe pamatovat. /6.A a Bač/

                  Za  tajemstvím  Pražského  hradu

Dne 28.4.2016 proběhlo školní kolo dějepisné soutěže Za tajemstvím Pražského hradu. Zúčastnili se někteří žáci sedmých a osmého ročníku. Letošní ročník soutěže je zaměřen na výročí Karla IV. a přibližuje tak jako každý rok známá a méně známá zákoutí a zajímavé detaily Hradu. Letos soutěž mapovala stavební epochy a stavitelské slohy, v kterých byl Hrad postaven. V první části testu si žáci vyhledávali informace a v druhé části při procházce Hradem děti samy objevovaly odpovědi na otázky. Nejúspěšnější řešitelé testu budou pozváni v červnu do dalšího kola soutěže na Hrad. Přejeme mnoho úspěchů. /PRA/

 

                     V  Muzeu  Karlova  mostu

29.4.2016 se žáci VI.A a VI.B zúčastnili 2.části projektu 700 let Karla IV. V jeho rámci navštívili Muzeum Karlova mostu, kde se seznámili nejen s osobností, životem a činností Karla IV., ale hlavně poznali historii spojení obou pražských břehů, jak byl stavěn Karlův most, jaké nástroje se používaly při stavbě, fáze stavby. Dále děti viděly  modely Karlova i Juditina mostu, v podzemí si prohlédly i zbytky původního oblouku Juditina mostu. Zajímavá byla i prohlídka klášteru Křižovníků, v jehož prostorách je muzeum umístěno. Po prohlídce muzea, které opravdu zaujalo, žáci dokončili po Karlově mostě procházku celou Královskou cestou až na Hrad. Všem se dopoledne s Karlem IV. velmi líbilo.    /PRA, VÍT/

 

STOP ŠIKANĚ

V pondělí 25. dubna se žáci pátých tříd zúčastnili besedy s příslušnicí městské policie se  zaměřením na prevenci proti šikaně. Slečna nadporučík žákům nejen vysvětlila, ale i zdokumentovala krátkými ukázkami, co to šikana je, jak se dá poznat,  ale hlavně jak se máme šikaně bránit.Zároveň byla připomenuta důležitost prevence rizikového chování.(kAR)

 

Mláďata na jaře

Ve dnech 22.4. a 25.4. proběhla v přípravných třídách a na I. stupni výtvarná soutěž na téma Mláďata na jaře. Soutěže se účastnili žáci všech tříd a vytvořili spoustu krásných prací. Z každé třídy bylo vybráno několik nejpovedenějších výtvorů, které dále soutěžily v kategoriích 0. a 1. ročníků, 2. a 3. ročníků, 4. a 5. ročníků. Všem výhercům mnohokrát gratulujeme! (KHO)

"Náš Sváťa"

Jeden z dubnových pátku nám již po několikáté přijel zpříjemnit Sváťa se svým dividlem. Tentokrát nám přivezl poučnou pohádku O Broučkovi. Dozvěděli jsme se, kolik škody můžeme napáchat svým zlobením a neposloucháním maminek a tatínků a taky to, jak může být nebezpečné chodit do míst, která máme zakázána. Ale protože to přeci jen byla pohádka, všechno i přes zlobení Broučka dobře dopadlo a byla svatba veliká. Po skončení představení jsme si mohli prohlédnout všechny dřevěné herce pěkně zblízka a ještě jsme dostali na cestu kouzelný bonbon!(ŽAL)


 

Pythagoriáda

na druhém stupni se konala 1. 4. 2016.  Gratulujeme úspěšným řešitelům postupujícím do obvodního kola, které se bude koncem května konat na naší škole. Jsme rádi, že nás bude reprezentovat z 6.A Xu Bo Xin, z 6. B Jakub Koželuh, z 8.A Marie Pekárková a Tereza Žáková. /Otr a Bač/

 

1.B NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ 

14.4. se žáci 1.B vypravili do Muzea hl. m. Prahy. S korunkou na hlavě se jako králové a královny  vydali po královské cestě od Prašné brány až na Hrad, seznámili se s Langweilovým modelem Prahy a  nakonec v krátkém 3Dfilmu obdivovali krásná zákoutí staré Prahy.(PAŽ)
 

Na statku

11. 4. jsme prožili zajímavé dopoledne v Toulcově dvoře. Náš program začal na dvorku, kde pobíhaly slepice, husy i kachny. Mohli jsme jim nasypat zrní a pozorovat i holuby, kteří sem také přiletěli. Nejvíce se nám líbilo hejno malých kuřátek. Dále nás zaujaly stáje a výběhy s kravami, chlév s prasátky. Nakrmili jsme a pohladili si králíky i kozy. Znalosti o zvířátkách se nám hodily později při hodině prvouky a všichni jsme správně odpovídali a dostali zasloužené jedničky. (SOU)CAMBRIDGE ZKOUŠKY nanečisto

Dne 30.3. proběhlo v 7. třídách každoroční testování jazykových znalostí z angličtiny. Žáci prověřili svoje jazykové znalosti v poslechu a porozumění psanému textu. Úspěšně tuto mezinárodní zkoušku Cambridge z angličtiny nanečisto zvládli René Vinter, Adrian Simonides, Adam Čermák, Alex Bičan ze 7.A a Anna Kubánková ze 7.B. Úspěšným žákům gratulujeme a přejeme mnoho štestí 17.6. při skládání opravdové zkoušky.(ŠTĚ)

 

Obvodní kolo matematické Pythagoriády

Dne 23. března se žáci 5. A zúčastnili obvodního kola matematické Pythagoriády, do které postoupili z kola školního (Kateřina Seidlová, Adam Kobulej, Klára Abrahámová a Martin Marx). Pro žáky byly připraveny slovní úlohy tematicky se týkající blížících se Velikonočních svátků. Mohli si například vypočítat, kolik na Velikonočním jarmarku stojí čtvrtina tradičního frgálu nebo kolik kdo dostal centimetrů stuhy na pomlázku. Konkurence byla veliká a všichni byli velice talentovaní. Bohužel se nám do dalšího kola postoupit nepovedlo. Co však není letos, může být další rok. Všem zúčastněným děkujeme.  (VRA)

 

             Motýlci v solné jeskyni


Ve čtvrtek 7.4.2016 jsme navštívili  se ŠD s oddělením Motýlci solnou jeskyni.Při poslechnu pohádky O Hurvínkovi jsme dýchali zdravý vzduch a našli jsme v ní i pár diamantů. Na závěr návštěvy měly děti možnost zakoupit  si i něco sladkého.
Dětem se v solné jeskyni moc líbilo a všichni se již těšíme na další návštěvu.(VOT)


 

Velikonoční "vaření"

V úterý 29.3. jsme v přípravce u Krtků "vařili". Kluci přinesli pár vykoledovaných vajíček, někdo zas bramboru nebo okurku a dohromady jsme umíchali úžasný vajíčkový salát. Hned ho všichni ochutnali. Byl tak dobrý, že se všem dělaly boule za ušima. Už se těšíme, co si zas dobrého uvaříme.(Kaš)
 

Želvičky v solné jeskyni…

31. března 2016 jsme již podruhé v tomto školním roce navštívili solnou jeskyni. Po nepovedené zimě jsme vstřebávali potřebné ionty.  K ozdravnému procesu nám hrála pěkná pohádka „Hurvínek ve škole“.  Dnes jsme jeskyni nepřekopali a nehledali diamanty, ale po celou dobu jsme prostě všichni jen krásně dýchali. Na závěr si každý dle své volby zakoupil u „Vládkyně jeskyně“ pěkný suvenýr. Budeme se těšit na další návštěvu. (PAV)

Týden prevence

V přípravce jsme měli celý týden téma prevence. To zahrnuje nácvik bezpečného chování, hraní scének a rolí, ale i dopravní výchovu, zdravou stravu atd. Děti si zkoušely, co dělat, když....,  hledaly společné věci, zahrály si hru Dávej bacha, která je o prvních životních nástrahách a o tom, jak si s nimi poradit. (Kaš)


Ready-made

V rámci prostorové tvorby se žáci 7. tříd inspirovali uměním Duchampových ready-made objektů. Úkolem bylo vytvořit z hotových běžných předmětů nový předmět a pro tento výtvarný objekt nalézt vhodné umístění. Cílem výtvarné akce bylo objevování nových možností pro předměty denní potřeby. V následujících ukázkách tak můžete zhlédnout např. "kabelku", zhotovenou z plechového hrnce a provázku, "květináč", vyrobený z PET lahve a víček s klipsovými náušnicemi...(ŠTĚ)

Mezinárodní den klidného spánku

U příležitosti Světového dne spánku se na naší škole 22. března uskutečnil pyžamový den. Žáci měli za úkol obléknout se do svého nočního oděvu a třeba i se svým plyšovým zvířátkem se vyfotit se svoji třídou. Nejvíce dětí v pyžamu a tudíž vítězem se stala 6.B. Gratulujeme.(KŘÍ)

Velikonoční výtvarná soutěž ve ŠD


V termínu 14-21. 3. 2016 proběhla ve všech odděleních ŠD velikonoční výtvarná soutěž na téma „Velikonoční koláž“. Děti ze všech oddělení se do soutěže aktivně zapojily a vytvořily spoustu krásných obrázků.
Z každého oddělení bylo vybráno devět prací dětí, které byly následně odměněny sladkostí.
Nejlepší práce jsou vystaveny na nástěnce ŠD u hlavního vchodu. Již teď se všichni těšíme na další soutěž.(VOT)

     Kloboukový den

V pátek 18. 3. si přípravné třídy a první stupeň užily Kloboukový den. Žáci dorazili v kloboucích nepřeberných tvarů, typů a barev. Z každé třídy byl vybrán nejhezčí kloboučník  a nejhezčí kloboučnice. Celý den jsme si užili spoustu legrace a všem to velmi slušelo. Vítězům gratulujeme a vydařené fotky si rozhodně nenechejte ujít v následující prezentaci. (KHO)


Starší články najdete v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY