ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Užij mozek

9.4. jsme se zúčastnili besedy – preventivního programu o účincích alkoholu. Dozvěděli jsme se o tom, jak alkohol působí na zdravotní stav člověka, jednotlivé orgány v těle, chování a jednání. Součástí programu byl i krátký test, ve kterém jsme si ověřili, co všechno jsme si z besedy zapamatovali. (7.A ,ROS)
 


Do zoo na kolech

20.4. jsme se vydali do pražské zoo na kolech. Jeli jsme po cyklostezce, která vede po břehu Vltavy až k zoologické zahradě. Na cestě se nevyskytly žádné překážky, počasí nám přálo, po celý den svítilo sluníčko. Jako vždy se nám v zoo moc líbilo, letos o to víc, že jsme měli výlet netradiční. Určitě na kolech vyrazíme i na další výlety. (ROS,7.A)

 

Okřídlení krasavci

nás 22.4. přivítali ve skleníku Fata Morgana. Poznali jsme zázrak proměny kukly v motýla. Se zatajeným dechem jsme sledovali, jak se líhnou pestří krasavci nádherných barev. Někdy jsme ani nevěděli, zda jsou živí či jen namalovaní… Poté jsme se vydali do výstavního sálu na hmatovou výstavu s názvem To je pecka! zaměřenou na peckoviny. Nejvíce nás asi zaujaly exotické druhy peckovin, ale i o těch běžných jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Nakonec jsme využili krásné slunečné počasí a obdivovali jsme rozkvetlé tulipány, narcisy a skalničky ve venkovní části botanické zahrady. I výhled na Trojský zámek a přilehlé vinice se vydařil. Bylo to hezké dopoledne, už se těšíme, jak se na konci roku vydáme do zahrady zoologické./6.A, Bač a Bau/

 

Cesta za kvetoucím stromem

 V.A za vydala do parku u Rokytky hledat nejhezčí kvetoucí strom.Ten jsme si vyfotografovali a udělali si náčrty, aby příští hodinu VV jsme si jej mohli ve škole namalovat. Těšíme se, že příští rok,budeme malovat strom z parku, který vzniká pod okny naší třídy. ( V.A,Kas)

 

Krásný jarní slunečný den

využila 6.A dne 15.4. k vycházce do Galerie 9 na výstavu Milana Čadka a Barbory Daušové. Líbily se nám olejomalby i abstraktní obrazy, jimiž se budeme inspirovat ve výtvarném semináři. Nejvíce nás ale zaujaly menší figury vytvořené ohýbáním drátů vyjadřující tanec./Bač, Hla a 6. A/

 

PŘIJELI K NÁM KOUZELNÍCI


V pátek 10. dubna jsme v tělocvičně naší školy přivítali kouzelníky. Zájemci ze všech oddělení školní družiny mohli vidět několik zajímavých triků. Ale navíc k radosti všech přítomných si některé děti mohly také zkusit nějaké to kouzlo samy. A musíme říct, že se jim vedlo opravdu dobře. Za pomocí magických zaříkadel tak třeba dokázaly rozdělit spojené kruhy. Odpoledne plné iluzí a magie se nám moc líbilo a těšíme se další společnou akci ve školní družině. (ZAJ)

 

NÁRODNÍ DIVADLO 10.4.2015

Za nádherného počasí příjemná prohlídka Národního divadla v Praze,to byl překrásně prožitý den pro žáky III.A a V.A
 (Krá.,Kas)

 

Pythagoriáda v 5tých ročnících

Tento týden se zúčastnilo 28 žáků z pátých třid luštění matematických oříšků. Nejúspěšnější byla žákyně Ludmila Krejčířová.Přejeme jí hodně úspěchů v pokračovánípythágorového luštění! (Pol,Kas)
 

 

Pythagoriáda

se na naší škole konala v prvním dubnovém týdnu. Nejlepšího výsledku na druhém stupni dosáhl Vojta Raida ze 7.A. Všem děkujeme za účast, Vojtovi gratulujeme a budeme mu držet palce v obvodním kole! /Otr, Hla a Bač/

 

Přípravka vaří

U Krtečků se po Velikonocích vařilo a ochutnávalo. Vyráběli jsme vajíčkový salát. Kluci přinesli pár vykoledovaných vajíček, ostatní loupali brambory a okurky. Nakonec jsme salát pečlivě zamíchali, rozdělili na talíře a pustili se do té dobroty, až se nám dělaly boule za ušima. Panečku, to bylo dobré!(Kaš)
 

 

První dubnový den jsme prožili mimo školu

A nebyl to Apríl!

1.4. jsme navštívili (1.A, 2.A, 2.C) kino v CČM. Zhlédli jsme film Konečně doma, kde jsme se seznámili se sympatickým mimozemským Buvem Oh a holčičkou Typi, kteří se spřátelili, společně hledali Typiinu maminku a také zachránili planetu Zemi před zkázou. To vše jim znesnadnili nejen ostatní Buvové, kteří planetu Zemi obsadili a na Oha měli spadeno, ale také jiná mimozemská civilizade Gorgů, kteří je po celou dobu pronásledovali. Nakonec vše dobře dopadlo, Typi našla svoji maminku, navíc i kamaráda "na život a na smrt". I ze "zlých" Gorgů se nakonec vyklubali láskyplní tovorové milující své potomky. Kino se nám moc líbilo, a tak jsme byli rádi, že jsme se s hlavním hrdinou filmu mohli vyfotit.(ZSÝ)Projektový den 1.4.2015

V.A  věnovala tento den opakování učiva z vlastivědy a přírodovědy.Na začátku našeho programu jsme zavítali do Solné jeskyně a zopakovalijsme si dýchací soustavu a prospěšnost pobytu v solném prostředí jeskyně.Zahráli jsme si a hledali jsme barevné kamínky, jako drahokamy.Naše cesta pokračovala na Bílou horu, dějiště bitvy roku 1620 a opakovánísi učiva z vlastivědy. Prošli jsme oborou, prohlédli si Letohrádek Hvězda.Přečetli jsme si námi připravené referáty a snažili jsme si podle dobovýchdokumentů představit, jak ta bitva trvající ani ne 2 hodiny tady vypadala.Den se vydařil , i když foukal silný studený vítr! V.A (Kas)

Aprílová vycházka


Termín projektového dne „Poznej své město „ byl pevně stanoven. Navzdory chladnému větrnému počasí se na výpravu vydala přesně polovina (odvážnější, otužilejší, fyzicky zdatnější,zvídavější, zodpovědnější,...) třídy 9.A. Cíl : přírodní rezervace Barrandovské skály a Chuchelský háj. Jednotlivé zastávky naučné stezky nabízejí pohled na geologické, paleontologické, zoologické, botanické i kulturně historické zajímavosti-buď přímo v reálu nebo písemně na informačních tabulích. Co všechno jsme viděli? Učebnicové ukázky vrás hornin, zbytky bazénu pod barrandovskými terasami, rozkvétající sasanky, zvířata v malé lesní zoo. V opuštěném lomu jsme se pokusili najít zkameněliny prvohorních mořských živočichů, z vyhlídky od kostala sv. J.Nepomuckého se nám naskytl nezvyklý pohled na jižní část Prahy včetně chuchelského závodiště. Zkuste to taky, trasa není náročná a pohyb v přírodě je zdravý.    (OTR)
 

 

Jaké řemeslo si mám vybrat?


Tak takovou otázku pokládal žákům z 2. B Jenda Krátký, když se chystal vydat do světa, aby se naučil nějakému řemeslu. Jenda Krátký bydlí v Muzeu hl. města Prahy a my ho byli navštívit ve středu 1. dubna. Díky Jendovi jsme se dozvěděli, jak se žilo a jak vypadalo středověké město, jaká byla nejčastější řemesla a některá jsme si i vyzkoušeli. Předváděli jsme pekaře, kováře, ševce i krejčího. Jendovi se nakonec nejvíce líbilo kovářské řemeslo. Nám se ale líbilo úplně všechno!

 

Poslední den v březnu? 

 

Jedině v PROUŽKOVANÉM! 

Dne 31. března jsme na naší škole slavili PROUŽKOVANÝ DEN. Všichni žáci i paní učitelky z I. stupně přišli v proužkovaném oblečení. Důležité byly také doplňky, zkrátka každý proužek se počítal. Řídili jsme se heslem "Čím více, tím lépe". Odměnou pro všechny žáky I. stupně byla Proužkovaná zábava ve školní tělocvičně, kde každá třída předvedla krátké vystoupení a poté následovala malá diskotéka. Chybět nesměla volba NEJ PROUŽKA třídy. Jak jsme si den užili? Podívejte se v naší prezentaci.(Fra)

Pomazánka s řeřichou

protože už k nám konečně přišlo jaro, rozhodly se děti z 5.B vytvořit si svou ´´třídní´´ zahrádku. Zasadily semínka slunečnice, čočku, rajčata a řeřichu, kterou poté děti použily k výrobě jarní pomazánky.(APO)Vítání jara

 Dne 21.3.2015 se vydala skupinka žáků třídy 5.B vítat jaro procházkou na Petřín. Navštívili jsme nejen Petřínskou věž, ale také zrcadlové bludiště, památník Karla Hynka Máchy a nakonec jsme se svezli lanovkou.(APO)

Východní Afrika – kolébka lidstva

je název programu v rámci projektu Planeta3000, kterého se každoročně účastníme. 30.3. navštívila program 6.A. Poznali jsme jeden z nejagresivnějších kmenů světa, seznámili jsme se s tradicemi a zvyky místních obyvatel, nezapomenutelné chvíle jsme strávili na savaně, kde jsme poznali život mnoha vzácných zvířat. Doplnili jsme si učivo zeměpisu, přírodopisu i dějepisu zajímavou formou přímo od dobrodruhů a fotografů, kteří vzdálená místa skutečně navštívili. /6.A a Bač/

Výtvarná soutěž

Jaro přišlo mezi nás, a s ním i velikonoční čas.

A tak se děti ze školní družiny zúčastnily výtvarné soutěže: ,,O nejkrásnější velikonoční přání", která probíhala od 23.3. do 27.3.2015. Ze všech oddělení ŠD byla vybrána nejhezčí přáníčka, která můžete vidět na nástěnce u vchodu do hlavní budovy.Děti za ně dostaly sladkou odměnu, a Vy se nyní podívejte, jak se jim práce vydařila. KŘE
 

Matematický klokan 2015

děkuje všem, kteří si dne 20. 3. lámali hlavy nad netradičními úlohami. Z celého druhého stupně nejvíce bodů získala Míša Kráčmarová ze 7.A, patří jí naše gratulace.

Nejlepším klokánkem a nejlepším cvrčkem
na 1. stupni se v matematickém klání stali žáci Michal Zákutný z 5.A s 90ti body ze 120 a Rosťa Ottomanský ze 3.A se 75ti body z 90. Gratulujeme!

/Otr, Hla a Bač/

Vytvořit společně lepší internet

www.saferinternet.cz

se dne 27.3.2015 pokusí žáci sedmých ročníků při hodině informatiky. Budou se zabývat tématy  - ochrana osobních údajů a osobnosti, nezákonný a nevhodný obsah na internetu a kyberšikana ve školním prostředí. Nejdříve vypracují pracovní listy a poté mohou o problémech a konkrétních situacích diskutovat nejen mezi sebou, ale i s vyučujícími. Doufáme, že páteční hodina informatiky bude netradiční, ale přínosná pro naši další práci s počítači a internetem. /7.A, Bač a Vít/

 

Madagaskar v cirkusu

Ve středu 25. března se nečekaně vydaly obě přípravky do cirkusu. Ale nebyl to cirkus ledajaký. Tygři chodili na vodítku a hrozivě se na diváky koukali, šest malých poníků bylo skvěle sehraných a běhali dokola, žongléři žonglovali s neuvěřitelným počtem balónků, provazochodec-tygr metal kozelce na laně, opice se houpaly na liánách a tanečnice tančily. Dětem se to velmi líbilo.(Kaš)


 

Výtvarná výchova jinak

       Při výtvarné výchově nesedíme jen v lavicích. Modelujeme a tvoříme i v přírodě, kterou se snažíme chránit. Využili jsme prázdných plastových láhví od WC čističů a změnili je k nepoznání. Povedlo se nám tak vytvořit hejno tučňáků balabenských, kteří našli útočiště na skále u jezírka v Parku Podviní. Naši tučňáci sklidili obdiv u kolemjdoucích, stejně jako před několika lety náš krokodýl. 7.A + ROS

 

Návštěva divadla v Gongu

Ve čtvrtek 19. března se žáci z družiny motýlků a želviček vydali za kulturou do divadla Gong na představení Kubula a Kuba Kubikula. A že to bylo představení poučné! Dozvěděli jsme se, že blechy medvědí děti nejedí, že bez práce nejsou koláče a hlavně, že až budeme vymýšlet strašidlo, musíme ho vymyslet pořádně, aby mohlo po světě strašit samo a nevláčelo se s námi.(Žal)

Šamani v přípravce

Krtečci navštívili ve čtvrtek 19. března Muzeum hudby. Děti si nejdříve patřičně šamansky pomalovaly obličeje a pak se pustily do zaříkávání, vyvolávání deště pomocí dešťové hole, bubnování a rozličných bojových tanců. Zahrály si na špinavé slůně, myčku a nakonec se při závěrečné relaxaci přenesly na louku s kvítím.(MK)

Výlet do svíčkárny

Ve středu 18. 3. si žáci 1. C vyjeli na výlet do nedalekých Šestajovic. Ve svíčkárně Rodas je čekalo příjemné prostředí a mnoho zajímavostí. Za vraty je přivítala mourovatá kočička a pak si všichni prohlédli zvířátka ve výbězích – koníky, ovce, slepice, prasátka i sovy. Děti si ale hlavně odlily velikonoční vajíčko a nasypaly koupelovou sůl různých barev. Spolu s vlastnoručně ozdobenými svícemi tak získaly pěkné dárky pro rodiče. Výlet se všem moc líbil.(SOU)

 Pražské poetické setkání

Dne 17. a 18. března se uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže na radnici MČ Prahy 9. Za naši školu se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku. Žáci byli velice šikovní, a i když nepostoupili, odnesli si cennou vzpomínku. Všem recitátorům děkujeme za pěknou reprezentaci školy. (FRA, ZAJ)


 


Starší články najdete v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY, fotografie ve FOTOPGALERII