ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


 

Opět jsou tady Vánoce,

ten krásný čas rodinných setkání, čas porozumění, slibů a předsevzetí.

 

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho milých překvapení i hezkých setkání....

...a do nového roku štěstí, zdraví a vše dobré

přejí pracovníci základní a mateřské školy Na Balabence

 


Informace školní jídelny

Upozornění na změnu čísla účtu

Od 1. 1. 2015 je změna čísla účtu na platbu obědů. Při bezhotovostní platbě zadávejte nové číslo:

107-9210890217/0100

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Platba souhlasem k inkasu zrušena. Platit je možné buď hotově v kanceláři u hospodářky ŠJ nebo trvalým příkazem na toto nové číslo (stávající příkaz je potřeba zrušit).

Od 13.12.2014 jsou v jídelním lístku uvedena čísla, která označují alergeny, jež obsahuje daný pokrm. Přehled alergenů naleznete v přiloženém PDF v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.


Jak jsme ve škole prožili

poslední předvánoční den


Přípravka na Pražském Hradě

V pátek 19. prosince se vydaly Krtečci na Pražský Hrad. A co tam viděli? Za Jelením příkopem hradní stráž, monumentální katedrálu sv, Víta, sochu sv. Jiří, jak bojuje s drakem, slaměný Betlém a také si prohlédli  Svatovítský poklad, až jim ze samého zlata a drahokamů oči přecházely. Na vlastní oči viděli střídání stráží, což byl asi největší zážitek z celého dne.(Kaš)


 


NEJ stromeček
 

Dnešní odpoledne se sešla porota složená z paní učitelek I. stupně, aby vybrala ten nejkrásnější třídní vánoční stromeček. Porota hodnotila nápad, ozdoby i estetickou stránku. Všechny stromečky byly krásné, takže přišel i nápad, aby vyhrály všechny. Ale to nejde, soutěž je soutěž :-) Všechny třídy se zapojily a vytvořily opravdu nádherné vánoční stromečky, které by se vyjímaly v nejednom "obýváku". Na prvních třech místech skončily třídy: 1. B, 1. A a 3. B. Za Žákovskou samosprávu I. stupně přeji všem krásné Vánoce.(FRA)Žáci z Balabenky pomáhají


Ve středu 17. prosince 2014 se na naší škole uskutečnila dobrovolná sbírka pro organizaci CHRPA, která pomáhá tělesně postiženým formou tzv. HIPOTERAPIE (rehabilitační metoda využívající přirozený pohyb koně). Žáci I. stupně si mohli během velké přestávky koupit pohlednici v hodnotě 20 Kč, v prodeji bylo 100 kusů. Vybralo se celkem 2000 Kč, takže se všechny pohlednice prodaly. Děkuji všem za účast na této sbírce.(FRA)


 

 

U  MOTÝLKŮ SE ZASTAVIL JEŽÍŠEK
 

Ve středu 17. prosince jsme ve školní družině uspořádali vánoční besídku. Děti přinesly cukroví, dárečky pro svoje kamarády a hlavně přišly s dobrou náladou. Abychom měli tu správnou vánoční atmosféru, poslouchali jsme nejznámější české koledy. Na závěr si děti společně rozbalily dárky, které u nás nechal Ježíšek. Všichni byli nadšeni z nových her a největší úspěch měla dvoupatrová nemocnice. Motýlci mají šikovné ručičky, tak se nám ji určitě podaří postavit co nejdřív.
Všichni motýlci i paní učitelka přejí všem krasné Vánoce. (ZAJ)

Adoptovali jsme zvířátko

V minulém týdnu žáci I. stupně nosili penízky na adopci zvířátka z pražské ZOO. Celkem se vybralo 11 500 Kč. Žáci dnes měli možnost hlasovat, kterému zvířátku tuto částku věnujeme. V trojici levhart, velbloud a lachtan zvítězil, a to ve všech třídách I. stupně, LEVHART JÁVSKÝ. A protože se v letošním roce vybralo opravdu velké množství peněz, vybrala Žákovská samospráva ještě jedno osamocené zvířátko ŽLUVU HAJNÍ a adoptovala i ji. Pro následující rok 2015 mohou žáci naší školy vidět dvě zvířátka s cedulkou ZŠ Na Balabence, I. stupeň :-) Děkujeme všem, kteří přispěli.(FRA)

 

Zásady zdravého životního stylu

zvládla teoreticky na jedničku třída 6.A během podzimního kurzu s názvem Hravě žij zdravě. Teď už zbývá jen všechny poznatky prakticky využívat při stravování, trávit volný čas pohybovými aktivitami a hlavně více pobývat na čerstvém vzduchu. Určitě začneme hned během vánočních prázdnin. /Bač, Vít a 6.A/


 

Ve 2.A zdoláváme stovku !

Do stovky se učíme,
čísla pěkně řadíme.
Cesta vznikla přímo hadí,
"matiku" my máme rádi !  (Sýp)
 


Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka


V tomto předvánočním čase jsme se vypravili do divadla Spejbla a Hurvínka. Cesta byla dlouhá, ale jelikož jsme se těšili na známé postavičky, utíkala rychle. Představením nás provedli dva šikovní andílci, kteří zpívali krásné koledy. Viděli jsme, jak to bylo, když Spejbl zapomněl odrhnout list z kalendáře, ale protože jsou s Hurvínkem, Máničkou, Kateřinou a Žerykem prostě "správná parta", všechny přípravy na Štědrý den hravě zvládli a nakonec přišel i Ježíšek. V divadle se nám moc líbilo.(ZSÝ)


 

Malujeme a soutěžíme v družině
 

Od začátku prosince probíhala ve školní družině výtvarná soutěž na téma - Moje nejkrásnější Vánoce- o domeček od  Playmobilu.Tuto stavebnici mohlo získat jen jedno oddělení. Jména dětí dvou nejlepších prací z každého oddělení byly dány dospolečného osudí,  p. vychovatelky losovaly a zvítězilo 1. oddělení. Blahopřejeme! Děti z ostatních oddělení nemusí být smutné, protože i ony se budou těšit z nových her a hraček, které jsou pro ně přichystány. (HOR)


 

 

Sponzorování zvířat


v pražské ZOO se stalo na naší škole již tradicí. Na druhém stupni nejvíce přispěla 6.A a 7.A . Celkem se vybralo
1 700 Kč. V 6.A budou sponzorovat tučňáka, sloní želvu, pandu červenou, tygra, ježka bělobřichého a ledňáčka modrokřídlého, v 7.A tučňáka, pandu červenou, korálovku a leoparda, v 8.B medvěda ledního a v 9.B baziliška zeleného. A protože nejvíce žáků si přálo tučňáka, v 6.A na výtvarném semináři si jich hned několik vyrobili.(Bač)Nový kabát

získala škola během letních prázdnin, doufáme, že jí dlouho čisté omítnutí vydrží. Pokusili jsme se ji namalovat, posuďte sami, jak se nám to povedlo. /6.A, Bač a Hla/


 

Berušky v Gongu

V pátek 12. prosince 2015 shlédly děti ze ŠD pohádkový příběh - Vánoční koleda. Pěkně jsme se naladili do vánoční atmosféry, i jsme se  zasmáli a hlavně jsme si připoměli, že by nikdo neměl být o Vánocích sám a že bychom všichni měli být na sebe hodní nejenom o Vánocích.(SLA)

 

Co ve třídě nespatříme?

Zrychlený pohyb vesmírných těles na noční obloze!

Základní informace o jejich velikosti, hmotnosti, barvě a mnoho dalších poznatků z prozkoumávání vesmíru sondami přinesl žákům třetích a čtvrtých ročníků čtvrteční výchovně vzdělávací pořad v Planetáriu. (DUF)

 

Za poznáním vesmíru

Dne 9. prosince se žáci tříd 5.A a 5.B zúčastnili vzdělávací exkurze do planetária. Exkurze byla započata videoprojekcí s názvem Toulky sluneční soustavou, poté měli žáci obou tříd možnost prohlédnout si a vyzkoušet vesmírné exponáty, modely sluneční soustavy, vesmírné techniky apod.(APO)


 

Adopce zvířátka 

Žákovská samospráva I. stupně pořádá 

 SBÍRKU NA ADOPCI ZVÍŘETE PRO ROK 2015! 

Ve dnech 10. až 12.12. můžete DOBROVOLNĚ přispět jakoukoli částkou (dle svého uvážení) na adopci. Peníze vybírají třídní učitelé ve svých třídách. Žákovská samospráva vybrané peníze spočítá a pošle do každé třídy návrhy vhodných zvířat k adopci (dle výše částky). Děti hlasováním rozhodnou, které zvířátko pro rok 2015 adoptujeme.(FRA)

Sponzorání zvířat v ZOO pro rok 2015 se opět rozhodla i žákovská samospráva 2. stupně. Žáci mohou do 12.12. přispět jakoukoliv částkou a vybrat si sponzorované zvíře. /Bač/

 

Vánoční stromeček

vyrobí každá třída na I. stupni :-) Blíží se Vánoce, a tak se vánoční nálada přenesla i do soutěží Žákovské samosprávy I. stupně. Třídy budou vyrábět tradiční symbol Vánoc. Stromeček může být živý, umělý či papírový. Ozdoby budou žáci vyrábět sami v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Poté zasedne odborná porota složená z pedagogů I. stupně a rozhodne, který je ten NEJ. Nejenže stromečky naladí každou třídu vánočně, ale také poslouží při třídních vánočních besídkách.(FRA)

3krát s 9.A ...( a pokaždé jinak)

1)      4. prosince k nám do třídy přišel pan Martin Vízner z Centra českého znakového jazyka. Kladené otázky byly „překládány“ přítomnou tlumočnicí do českého znakového jazyka;  odpovědi na ně opačnou cestou. 2 vyučovací hodiny uběhly velmi rychle a každý žák odcházel s novými znalostmi a spoustou dojmů. Mimochode, víte, že všeobecně vžitý a používaný termín „znaková řeč“ je vlastně nesprávný?

2)      O den později (5.12.) jsme ve škole opět měli návštěvu, tentokrát početnější a smíšenou: svoji čertovskou a andělskou družinu si přivedl sám Mikuláš! Přišli s nadílkou pro malé i větší děti, ale také s velkým skoro bezedným pytlem určeným pro zlobivé děti. Ti nejstatečnější žáčci odříkali básničku nebo zazpívali, u těch bázlivějších se občas objevila i slzička u oka. A co s tím má společného 9.A?  Pokud opravdu nevíte, podívejte se na přiložené fotografie.

3)      A do třetice...V pondělí 8.12. jsme se vypravili do SPŠ strojnické v Betlémské ulici „soutěžit“ ve výrobě hrací kostky (a la „Člověče , nezlob se“). Materiál : dural (pro laiky: dural je slitina hliníku a mědi s přísadami hořčíku a manganu). Někteří žáci resp. žákyně drželi v ruce pilník a šupleru poprvé v životě, ale i přes počáteční nechuť a nedůvěru se k práci s materiálem postavili statečně.Uložený úkol splnili všichni; pravda, někdo líp, někdo s menším úspěchem,ale určitě s dobrým pocitem z vykonané (vlastní) práce. Domů si odnášeli nejen svůj výrobek a dárek(svinovací „mini“metr), ale také naději na umístění v soutěži (zastoupeny tři nebo čtyři školy včetně té naší, výsledky budou známy do konce týdne). Z maximálního počtu 40bodů za zhotovení kostky jsme měli dvakrát  35 a jednou 34 bodů.

„Moji deváťáci“ jsou šikovní! (OTR)

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 5. prosince 2014 pořádala školní družina mikulášskou zábavu v tělocvičně naší školy. Děti si přinesly krásné masky Mikulášů, andělů a čertů. Všem to moc slušelo a z některých čertů šel opravdu strach. O zábavu se nám postaral klaun Fíla, který měl připravené zajímavé soutěže a hádanky. Mezitím hrála hudba a děti společně tancovaly a dováděly. Za skvělé výkony následovaly sladké odměny. Dětem se mikulášská zábava líbila a nechyběly šťastné úsměvy na tváři. (ZAJ)Národopisné muzeum v Praze v adventní době pro školy.

5.12.2014 se naše třída V.A vypravila na Prahu 5 do muzea
na program o přípravě Vánoc,O Vánocích, zvycích a obyčejích.
Letohrádek Kinských, kde se program konal,jsme si prohlédli.
Líbily se nám různé expozice k naší minulosti, svátkům a kroje.
Zahráli jsme si na koledníky,biblické postavy i postavy spojené
se svátky před Vánocemi. Vyplnili jsme si hádankové vánoční listy.Vyrobili jsme si korálkovou ozdobu na ten náš stromeček doma.Vyrábění nás moc bavilo!!! (V.A, Kas)Vánoční akademie v Gongu

potěšila a vánočně naladila malé i velké diváky. Ve středu 3. 12. 2014 se od 16:30 hod. sál divadla Gong zcela zaplnil rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími blízkými našich žáků. Vystoupení s převážně mikulášskou a vánoční tematikou si připravily děti z MŠ, přípravných tříd a prvního i druhého stupně ZŠ. Básničky, písničky, dramatizace pohádek, hra na klavír i kytaru, taneční pásma - to vše a mnohem více pohladilo po duši každého z přítomných. Žáci tak byli za své výkony odměněni zaslouženým potleskem a všichni pak odcházeli z divadla s příjemným pocitem a s úsměvem na rtech.(BUK)

Školní družina se těší na Vánoce


Dne 4. 12. děti navštívily Divadlo Gong, kde se konaly adventní tvořivé dílny. Seznámily se s tradičními řemesly, zdobily perníčky, řešily vánoční kvíz, vyráběly betlém a mnoho dalších vánočních dárků. Všem se tvoření moc líbilo a s radostí si odnášely své výrobky domů. (SLA)

Rozsvícení stromku u naší radnice

Dne 1.12. děti ze školní družiny projevily svou houževnatost při účasti na rozsvícení vánočního stromu u radnice ve Vysočanech. I přes nepřízeň počasí kovaly, věštily, zdobily a posílaly vánoční přání bez známky špatné nálady. K tomu jim dopomohl i teplý trdelník a ovocný punč. Děti si též pyšně prohlédly plakát zdobící mimořádnou linku autobusu, který byl plný přáníček, na kterých již dlouho dopředu usilovně pracovaly. Při odchodu nás rozpohybovaly vánoční koledy, které jsme si s chutí notovali po celou cestu zpět do školy.Těšíme se na příští rok! (POL)

Želvičky v solné jeskyni

Dne 25. 11. 2014 se oddělení želviček ze školní družiny vydalo do solné jeskyně. Popojeli jsme tramvají kousek od školy a už jsme mohli začít relaxovat v krásné solné jeskyni. Pro lepší odpočinek nám byla puštěna pohádka O Popelce a protože už to po půl hodině šilo s každým křesílkem, vrhli jsme se na hledání diamantů. I když někteří z nás byli v hledání úspěšnější, snažili jsme se všichni, a tak jsme byli odměněni malou sladkostí. Cestou zpět jsme ještě předvedli, jak umíme ukázněně a v tichosti jezdit tramvají. Návštěva se nám moc líbila a už se těšíme na další.(Žal)

Vojenské muzeum Vítkov

Dne 28. listopadu 2014 jsme se s žáky 5.B zúčastnili vzdělávací exkurze ve Vojenském muzeu na Vítkově.Měli jsme možnost prohlédnout si exponáty 1.světové války: oděvy vojáků, polní telefon, zbraně, jídelní soupravy, děla a podobně. Výstava se nám moc líbila a těšíme se na další návštěvu (APO).

IT SLOT

je znalostní hra pro žáky 8. a 9. tříd základních škol zaměřená na informační technologie a řešení všeobecných logických problémů. Z naší školy se zúčastnilo 9 žáků. Nejvíce bodů získal Jakub Červín z 9.A, který se stal vítězem školního kola, na druhém místě skončil Tomáš Veselý z 8.B, na třetím Dominik Strnad z 8.A a Matěj Kratochvíl z 8.B. Nejlepším gratulujeme, ostatním děkujeme za snahu a účast v soutěži.  /Bač/

Jarmark řemesel

Žáci 8.B naší školy navštívili již tradiční Jarmark řemesel, který pořádala Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské,Praha9,Poděbradská. Akce se uskutečnila pod záštitou magistrátu hlavního města Prahy. Žákům byly představeny tradiční i méně tradiční řemeslné obory a technické profese, kde si naši žáci vyzkoušeli své manuální dovednosti a  zúčastnili se různých soutěží. Odměnou jim byly drobné ceny a upomínkové předměty.Největší zájem byl o práci na hrnčířském kruhu, pozlacování ořechů a vyřezávání předmětů ze dřeva. Někteří si také vyzkoušeli práci kadeřníka, vlásenkáře a  návrháře. Ti nejodvážnější řezali pilou a letovali. Žákům se celá akce moc líbila a mnohým ukázala další možnosti při výběru svého budoucího povolání.( Žáci 8.B+HLA)

Přípravky v lunaparku

Ve čtvrtek 27. listopadu šly obě přípravky do adventního lunaparku, který je u parku Podviní až do 21. prosince. Děti si mohly zajezdit na autíčkovém kolotoči, pohoupat se v lodičkách či proletět se na řetízkáči. Nejvíc ale lákala mašinka, která nejezdila, ale ochotný pán ji nakonec pustil. Děti si to užily.(KAŠ)


Starší články najdete v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY, fotografie ve FOTOPGALERII