ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Zájmové kroužky

V tomto týdnu škola nabízí rodičům a žákům přehled zájmových kroužků, které se na naší škole ( v případě zájmu) otevřou od října 2014.

Většina kroužků je nabízena pod společnností KROUŽKY a každé dítě dostalo ve škole  barevný leták s nabídkou. Rodiče přihlašují své děti on-line přihláškou na stránkách www.krouzky.cz

Kroužek Čeština pro cizince je vyučován našimi pedagogy a zájemci obdrží přihlášku od našich lektorek, kterou odevzadají vypněnou buď zpět lektorce nebo své třídní učitelce.

Informaceo kroužku  Věda nás baví najde na www.vedanasbavi.cz.

Ve spolupráci s SK Kometa probíhá ve škole kroužek míčové hry (přihlášky na Kometě) a pro zájemce o fotbal i fotbalová škola p.Fr.Veselého.

Informace o zájmové činnosti, nabídky kroužků jsou vloženy i v sekci ZÁJMOVÉ KROUŽKY


Přírodní vědy nás baví

Ve středu 10.září žáci 9.A a 9.B navštívili Vědecký jarmark. Organizátoři (ČVUT, VŠCHT, Věda nás baví o.p.s., ÚOCHB AV ČR, v.v.i.) spolu s dalšími institucemi se pokusili touto akcí přiblížit žákům, studentům i zájemcům z řad dospělých svět matematiky, chemie, fyziky a techniky. Naši žáci si prohlédli jednotlivá stanoviště, mohli si vyzkoušet jednoduché pokusy z chemie i fyziky nebo jen sledovat práci demonstrátorů v jednotlivých stáncích. Možná někteří z nich zde našli inspiraci pro výběr střední školy a výkon budoucího povolání. (PRA,OTR)


Všechny starší příspěvky lze najít v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY, fotky jsou uloženy v sekci FOTOGRAFIE - AKCE ŠKOLY