ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Přejeme našim žákům krásné prázdniny

a rodičům příjemnou dovolenou.


Podání žádosti k přijetí do naší školy od 1. září 2018 - pro nové žáky

bude vyřizováno ve dnech

 čtvrtek 23.8.2018 od 10,00 - 12,00h

a

 úterý 28.8.2018 od 8,00 - 10,00h.

Zákonný zástupce k podání žádosti předloží potřebné dokumenty.

Žádost zákonného zástupce o přestup z jiné školy na ZŠ a MŠ Na Balabence

K přijetí žáka k plnění povinné škol.docházky je třeba předložit :
1/ rodný list žáka, žákyně (u žáků cizinců ověřený překlad)
2/ průkaz totožnosti zákonného zástupce + doklad o trvalém bydlišti
3/ poslední vysvědčení z předchozí ZŠ (u žáků cizinců ověřený překlad),
příp. žákovskou knížku

4/další podstatné dokumenty pro vzdělávání - zprávy z vyšetření v PPP, lékařské zprávy ap.

U dětí s OMJ (cizinců) je potřeba doložit i zdravotní pojišťovnu a doklad o povoleném pobytu.

Žádost je možné vyplnit předem, musí být podepsána oběma zákonnými zástupci, popřípadě doložena čestným prohlášením.