ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Želvičky a broučci v divadle…

Ve čtvrtek 19. října navštívili želvičky a broučci divadlo „GONG“. Na představení „Příhody Ferdy mravence“ jsme se moc těšili. Kdo by totiž neznal veselého a šikovného mravenčího chlapíka Ferdu, půvabnou Berušku, velkohubého brouka Pytlíka a mnoho jejich dalších hmyzích kumpánů. Představení bylo velmi vtipné a moc se nám všem líbilo a s hmyzími kamarády jsme strávili příjemné chvilky.(PAV)


Přírodovědný klokan

Jako každý rok na podzim jsme se i letos zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan pro osmé a deváté ročníky. Žáci si lámali hlavy nad otázkami z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Nejvíce bodů a tím první místo si zasloužil Jakub Koželuh z 8.B s 64 body, na druhém místě se umístil Adrian Simonides z 9.A s 63 body a na třetím Eliška Novotná z 8.B s 62 body. Úspěšným řešitelům gratulujeme ! /Bač, Hla, Otr /


Vlastivědné dopoledne

Vlastivěda nejsou jen jména, data, mapa,... ale i poznávání historických památek a vytváření úcty k nim. Díky bratru Martinovi, který byl vynikajícím průvodcem Břevnovského benediktinského kláštera, získali žáci 4.B a 5.C nové poznatky a rozšířili tak nabyté vědomosti. Exkurze doplnila vhodnou formou probíhající projekt "Naše vlast." (DUF, KAR)

Přípravky v knihovně

Ve čtvrtek 12. října se vydaly obě přípravky na návštěvu do městské knihovny ve Vysočanech. Paní knihovnice nás přivítala a začala nám vyprávět, jak to v knihovně chodí. Také nám přečetla pohádku o podzimu a naučili jsme se básničku o hříbku. Rozdala přihlášky pro ty děti, které budou pravidelně chodit si knížky půjčovat. Děti dostaly na památku pěknou barevnou tužku.(KAŠ)

 

Podzimní věnec

V hodině výtvarné výchovy 8.B přivítala podzim výrobou podzimního věnce. Jako dekorace posloužily aktuální přírodniny (listí, šípek, kaštany...). Žákům se tak podařilo vytvořit příjemnou podzimní atmosféru ve školním prostředí. (ŠTĚ)

 

SOŠ JAROV

V úterý 10. 10. jsme poprvé vyrazili na Jarov a vyzkoušeli si několik zajímavých oborů. Konkrétně jsme si zasadili řeřichu v rámci pěstitelských prací, vytvořili krásný květinový věnec v oboru floristiky a zafládrovali v rámci oboru lakýrníka.(VÍT,KOR)


Den pro zdraví

S žáky 8. ročníků jsme se 10. října zúčastnili Dne pro zdraví, který každoročně pořádá VOŠZ a SZŠ 5. května. Během akce jsme absolvovali zábavné a poučné programy o lidském těle, bezpečnosti v dopravě, prevenci úrazů, nejčastějších lidských parazitech či třídění odpadů. Nechali jsme si změřit tlak, navštívili nutriční poradenství a dokonce ochutnali pokrmy zdravé výživy, které nám moc chutnaly. Pod dohledem záchranářů jsme si vyzkoušeli resuscitaci a fixaci zlomenin. Program nabízel možnost shlédnout ukázky práce záchranářů, hasičů a Policie ČR. S jejich pomocí jsme si také znovu připomněli správné postupy za mimořádných událostí. Nejvíce však děti zaujaly přednášky od Policie ČR. Dotkli jsme se též tématu volby povolání, neboť pro některé žáky byly inspirací k budoucímu vzdělávání prezentované obory jako např. masérství, nutriční poradenství, kosmetické služby nebo bezpečnostně právní činnost. Den pro zdraví měl u žáků úspěch, všichni ho hodnotili kladně. A my jsme byly rády, že se zábavným a interaktivním způsobem poučili o zdraví. (ČEČ, PRA)


Památník Karla Čapka ve Strži

5.10. jsme navštívili muzeum světoznámého českého spisovatele, novináře a dramatika Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací nejen o jeho  tvorbě a jeho přátelích, mezi které patřil i první československý prezident T. G. Masaryk,  ale i zajímavosti ze soukromí a o jeho nejbližších .Celý výlet se nám líbil, i přes počáteční nepřízeň počasí.(ROS)


Vila ve Střži, kde Karel Čapek psal svá díla


Kam dál po devátém ročníku?

Pomoci odpovědět na tuto otázku našim žákům pomohlo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, které jsme navštívili dne 3.10.2017. IPS poskytuje poradenské služby i pro žáky základních škol, kteří se právě rozhodují o volbě středního vzdělávání. Pracovníci IPS pomohli žákům odpovědět na následující otázky: 
• Uvažujete o svém budoucím povolání?
• Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia?
• Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout?
Žáci se seznámili s možnostmi poradenství v oblasti volby povolání, s přehledem nejrůznějších kritérií pro volbu povolání a hlavně s možnostmi, kde získat další potřebné informace - Atlas školství, Schola Pragensis, dny otevřených dveří, užitečné internetové odkazy atd.. Všichni našim deváťákům rádi pomůžeme, pokud budou nadále tápat, co je pro ně nejlepší a teď už dobře vědí, na koho se mohou se svými dotazy obrátit. /9.roč, Otr a Bač/Sváťa v ŠD

29.9.2017 navštivilo Školní Družinu Sváťovo divadlo, s programem "veselé zpívání s hádankami" Některé děti si kromě krásného zážitku odnesly také dárky v podobě Sváťova CD s písničkami a pohádkami.(HIL)


Výstava obrazů malovaných pastelkami

V obchodním centru jsme si 29. 9. mohli prohlédnout obrazy od paní Marie Brožové vytvořené pouze pastelkami bez použití předlohy jen z fantazie autorky. Je to úžasné, co se dá pomocí pastelek vytvořit a jak velké obrazy plné života a krásy vzniknou. Těšíme se, že se s autorkou setkáme i při práci na obrazech. (žáci V.A a V.B)


Muzeum hl. města Prahy (Praha v pravěku)

Dne 29.9. se v rámci projektového dne 6. třídy vypravily do Muzea hl. m. Prahy na Florenci. Zvláštní pozornost byla věnována zhlédnutí expozice Praha v pravěku. Děti se aktivně zapojily do prohlídky vystavených exponátů prostřednictvím pracovních listů. Žáci si tak upevnili a rozšířili poznatky z hodin dějepisu v oblasti obydlí, odívání, obživy či pohřbívání v pravěku. V závěru návštěvy žáci zhlédli 3D projekci Langweilova modelu Prahy. (ŠTĚ, ROS)


Návštěva muzea

V pátek 29.9. v rámci projektového dne navštívily obě přípravky Muzeum hlavního města Prahy - program Pražské pověsti. Zábavnou formou jim za pomoci dřevěných loutek byla přiblížena historie Prahy, pražských míst a čtvrtí. Děti si poslechly strašidelnou pověst o Faustově domě, o závoji dvakrát darovaném z lásky a legendu o sv. Václavovi. Své zážitky z programu děti na závěr ztvárnily v dětské herně muzea.(SVO)

Exkurze v Nemocnici Na Bulovce

V pátek dne 29.9.2017 se třídy VIII.A a VIII.B zúčastnily projektového dne Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. Nejprve se žáci seznámili formou filmů s tím, co jsou mimořádné události a jak se nejlépe při nich chránit. Potom se děti vypravily na exkurzi do Nemocnice Na Bulovce, kde si prohlédly evakuační prostory nemocnice, dozvěděly se, jak by fungovala nemocnice při ohrožení a prohlédly si podzemní prostory krytu. Poté se žáci přemístili na Staroměstské náměstí, kde se měli zamyslet nad protiteroristickými opatřeními. Všimli si především betonových zábran vedoucích z Pařížské ulice na náměstí. Celé dopoledne bylo velmi poučné, zajímavé a děti velmi zaujalo. /PRA, ČEČ/


Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací

bylo téma projektového dne 29.9.2017. Deváťáci zhlédli několik snímků o civilní ochraně při mimořádných událostech a poté se vypravili do Národního zemědělského muzea v Praze. V expozici o vodě se seznámili s možností povodní v Praze, ale nejen to. Líbila se nám živá zahrada, ze které byl nádherný výhled na Prahu, výstava o myslivosti, rybářství a paní učitelkám hlavně laboratoř ticha, takovou laboratoř by si přály mít prý i ve škole… (9.roč., Bač a Otr)


2.B obdivovala letadla

V pátek 29.9 si žáci 2.B udělali výlet do Leteckého muzea ve Kbelích. Viděli jsme historická letadla z počátků českého letectví, ale i novější trysková letadla, vrtulníky a expozici 2. světové války. Chlapcům se nejvíce líbila bojová letadla a děvčata se shodla na tom, že by byla raději letuškami v dopravním letadle než vojenskými pilotkami.(PAŽ)


Nečekaná návštěva

V pátek 22. 9. překvapil družinku Sváťa, který k nám dovezl pohádku "O Koblížkovi". Všichni byli mile překvapeni a Sváťa opět rozesmál celou tělocvičnu.
Těšíme se na další pěkná představení.(JEN)

ZÁMEK NELAHOZEVES

Ve středu 27.9. se Berušky a Motýlci ze školní družiny vydali na výlet na malebný zámek v obci Nelahozeves. Děti se převlékly do dobových kostýmů a rázem z nich byli šlechtici. Po zámku nás prováděla princezna a kněžna, dozvěděli jsme se tedy spoustu zajímavých informací o životu na zámku. Nakonec si děti vyzkoušely své schopnosti ve výtvarných dílnách, kde si každý nazdobil vlastního hada a mohl si vybarvit obrázek princezny nebo rytíře. Výlet se všem moc líbil a těšíme se na příště.(ZAJ)

Dopravní hřiště na Proseku

27. 9. jsme byli na dopravním hřišti. Po opakování pravidel bezpečnosti a znalostí ze silničního provozu jsme si sedli na kola a zdokonalovali jsme se v jízdě po záludnostech komunikace na dopravním hřišti. Počasí nám přálo a tak jsme si tuto výuku užili i s panem lektorem a paní učitelkou. Těšíme se na další hodiny na dopravním hřišti.(žáci V.A)


Školní družina na výletě
v „KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍCH“

Dne 26. září želvičky a broučci navštívili nejdelší jeskyně v Čechách. Tyto jeskyně jsou staré desítky milionů let a pyšní se unikátní výzdobou. Zblízka děti mohly vidět například proslulé „koněpruské růžice“, fascinující „excentrické krápníky“, i další rozmanité „krápníkové útvary“. V jeskyni je také výstavka kosterních nálezů a tajná středověká penězokazecká dílna.

Dětem se dobrodružné putování jeskyněmi moc líbilo a doufám, že se sem ještě někdy se školní družinou podíváme.(PAV)


DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM KOOPERATIVY

18. 9. 2017 jsme se zúčastnili akce pro zlepšení dopravní bezpečnosti dětí a dospělých pořádané Kooperativou na Proseku. Zasoutěžili jsme si, poučili jsme se a dech se nám tajil při biketriálové show Martina Šimůnka.(žáci V.A)


Berušky na dopravním hřišti

V úterý 19. září jsme se vydali  na dopravní hřiště na Proseku. Děti si na kole užily hodně pohybu a hlavně  jako cyklisté museli dodržovat Pravidla silničního provozu. A nakonec jsme dostali do družiny pexeso s dopravními značkami. Výlet se nám moc líbil a už teď se těšíme na další návštěvu.(SLA)


Hry a hlavolamy

Dne 15. 9. navštívili žáci sedmých ročníků výstavu Hry a hlavolamy na Novoměstské radnici v Praze. K vidění i vyzkoušení zde byly nejrůznější hlavolamy a hry od předních českých výrobců. V prostorné herně si mohli žáci hry vyzkoušet a zjistit, které jsou pro ně ty pravé. Vybranou hru si potom mohli koupit. Výstava se nám moc líbila a již se těšíme na další ročník.(HLA)