ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy 


Školní rok 2019/2020

od 19.8. budou stránky aktualizovány pro nový školní rok.

V pondělí 26.8. zahájíme přípravný týden. Po nástupu všech pedagogů bude aktualizováno rozdělení třídnictví.

Seznamy žáků 1.A,B,C , 6.A,B,C a nově přijatých budou vloženy ve středu 28.8.

Zároveň budou sděleny všechy důležité informace k zahájení školního roku ( organizace 1. týdne) pro žáky i pro rodiče.

Inzerce

V současné době hledáme vychovatelku do školní družiny, asistentku pedagoga a učitelku do přípravné třídy.


Podání žádosti

přestup žáka  z jiné školy na ZŠ  Balabenka

bude probíhat v úterý 27.8. od 9,00 – 11,00h

Kapacita naší školy umožňuje

přijmout OMEZENÝ počet žáků.

Zcela naplněny jsou 1. a 7. ročníky.

K přijetí žáka k plnění povinné škol.docházky je třeba předložit :
1/ rodný list žáka, žákyně (u žáků cizinců ověřený překlad)
2/ průkaz totožnosti zákonného zástupce + doklad o trvalém bydlišti
3/ poslední vysvědčení z předchozí ZŠ (u žáků cizinců ověřený překlad),
příp. žákovskou knížku

4/další podstatné dokumenty pro vzdělávání - zprávy z vyšetření v PPP, lékařské zprávy ap.

U dětí s OMJ (cizinců) je potřeba doložit i zdravotní pojišťovnu a doklad o povoleném pobytu.


Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na setkání v novém školním roce.

Během prázdnin čerpají pedagogové řádnou dovolenou. Ve škole je denně přítomna služba od 7,30 - 14,00h. Vstup do budovy je bočním vchodem, nutno zvonit na p. hospodářku.