ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy 


Pozvánka

na setkání rodičů dne 26. listopadu

se zástupci MČ Prahy 9, s ředitelem Mgr. Vítkem a s pedagogy naší školy


2.D v galerii

V pátek 15.11. dopoledne se 2. D vydala do galerie Dox ponořit se do snů Petra Síse. Vzlétnout společně s ptáky z knížky Ptačí sněm se jim podařilo. A tak se na stěně v galerii objevilo pár nových ptačích druhů. (KBA)


Fotografování prvňáčků

Fotka z první třídy by neměla chybět v žádném rodinném albu. Na naší škole proběhlo focení prvňáčků na začátku školního roku. Nyní před Vánocemi naší školu opět navštívil p. fotograf a proběhlo vánoční focení. Děti si mohly vybrat, zda chtějí kalendář nebo vánoční přání. O focení byl velký zájem, některé děti si objednaly kalendář si přání. Na konci školního roku ještě proběhne focení celého třídního kolektivu. Pan fotograf má s dětmi velkou trpělivost a vždy navodí takovou situaci, aby se děti zasmály. Proto jsou všechny fotky vždy moc hezké. (Nach)


1. C - radost z vítězství

Žáci 1.C se radují z vítězství ve sportovních hrách. V překážkové dráze mezi 1. třídami získali pohár za 1. místo a medaili pro chlapce za nejrychlejší čas. (Nach)


Překážková dráha 1. a 2. tříd

V minulých týdnech proběhly na naší škole sportovní hry.
1. a 2. třídy se utkaly v boji  o poháry v překážkové dráze. Všichni podali úžasné výkony a určitě si zaslouží pochvalu za povzbuzování a podporu svých spolužáků.
 
Výsledky 1. tříd.
1. místo -  1. C
2. místo - 1. B
3. místo - 1. A
Nejrychlejší dívka:   Kristýnka (1. B)
Nejrychlejší chlapec: Patrik (1. C)
 
Výsledky 2. tříd
1. místo -  2. B
2. místo -  2. C
3. místo - 2. A
4. místo - 2. E
5. místo - 2. D
Nejrychlejší dívka: Zuzanka (2. B)
Nejrychlejší chlapec: Josef (2. E)
 
Třídám, které se umístily na medailových pozicích, předal pan ředitel poháry. Nejrychlejší dívky a chlapci si "vysportovali" zlaté medaile.
Děkuji všem zúčastněným za spolupráci.(ČER)

Sportovní den - Sport2life

V úterý 5. listopadu se vydaly děti ze 4. a 5. tříd na sportovní den do Sparta arény. Byli tam žáci ze čtyř dalších škol. Po krátkém úvodu si každý žák proběhl trasu, která se skládala ze skoku z místa, hodem na koš, střelby na bránu a hodu medicinbalem. Děti dostaly pěkná oranžová trička. Cestou zpátky do školy jsme si ještě zacvičili venku. (KAŠ)


Přípravky v solné jeskyni

V úterý 12.11. se přípravné třídy vypravily do solné jeskyně v rámci tématu "Dítě a jeho zdraví". Děti se dozvěděly, že klima v solné jeskyni velice příznivě působí na jejich zdraví a pomáhá při léčení mnoha nemocí. Měly k dispozici spoustu hraček, se kterými si mohly se solí hrát stejně jako na pískovišti. Za doprovodu pohádkových písniček v soli hledaly ukryté drahokamy, což děti velmi bavilo. (SVO,PRU)


2. B v České televizi

Dne 12. 11. jsme se vydali na exkurzi do České televize. Paní průvodkyně nám vypravovala o zákulisí televizního vysílání a výroby pořadů. V krátkém filmu jsme se pak seznámili s prací sportovních komentátorů, moderátorů zpravodajství, osvětlovačů i kostýmních výtvarníků, poznali jsme, co je to dabing a grafická postprodukce. Prohlídku ČT jsme poté začali ve studiu 3 a měli jsme štěstí – zrovna se natáčela „Kouzelná školka“ a my viděli moderátorku Lucku a maňáska Filípka v akci. Ve studiu 4 zase probíhala zkouška „Zázraků přírody“ s moderátorem Marošem Kramárem. Nakonec jsme si ve velkém sále sami vyzkoušeli práci kameramana a ve zpravodajském koutku práci se čtecím zařízením. ČT je velmi rozlehlá (věděli jste například, že je tu 42 km chodeb?) a my jsme určitě neviděli všechno, proto se sem zase někdy rádi podíváme. (PAŽ)


Soutěž v řešení obrázkových rovnic

Druhý listopadový týden probíhala soutěž v řešení obrázkových matematických rovnic. Mezi sebou si to rozdali vybraní žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků.
Pořadí třetích ročníků: 1.místo 3.A, 2. místo 3.C, 3. místo 3.B
Pořadí čtvrtých ročníků: 1. místo 4.A + 4.B, 2. místo 4.D, 3.místo 4.C
Pořadí pátých ročníků: 1. místo 5.A, 2. místo 5.C, 3.místo 5.B

Žáci za své výsledky dostali sladkou odměnu a diplom. Všem vítězům ještě jednou gratuluji! (KOL)


9.ročníky a přírodní vědy

Již několik let se žáci 9.r. pravidelně zapojují do soutěží zaměřených na znalosti a dovednosti v oblasti přírodních věd. Nejinak tomu je i v letošním školním roce.

Nejprve v září proběhlo formou znalostního testu školní kolo soutěže Pražský pramen (účast 26 žáků). Čtyři úspěšní řešitelé postoupili do dalšího kola (domácí – korespondenční), jehož zadání zahrnovalo nejen teorii, ale i praktické úkoly. A mezi 24 žáky,kteří postupují do závěrečného finále (24.-26.11.2019), je i naše reprezentantka- žákyně 9.A. Blahopřejeme!

O měsíc později , v říjnu, žáci dostali příležitost ověřit a prověřit své teoretické znalosti ve školním kole soutěže„Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019-2020“. Do dalšího kola, které se uskuteční 12.12. v prostorách Masarykovy SPŠ chemické, postupují tři žákyně naší školy.

Všem výše uváděným postupujícím a soutěžícím, které reprezentují naší školu, přejeme dosažení co nejlepších výsledků. (OTR, 9.A,B)


Břevnovský klášter a 4.B

S žáky 4. B jsme se vydali prozkoumat Břevnovský klášter. Ujal se nás bratr Martin, který nás zasvětil do tajů minulosti. Vyprávěl nám o životě Sv. Vojtěcha a o založení kláštera. Když jsme si prohlédli krásné obrazy a fresky uvnitř kláštera, podívali jsme se také k pramenu a do podzemí.  Tam nás nejvíce zaujala "místnost", kde skončili všichni bratři, kteří nedodržovali pravidla, aby přemýšleli nad svými prohřešky. Jak dlouho asi museli v té tmavé místnosti zůstat? (ČER)

Divadlo E. Hruškové v ŠD

Ve středu 6. listopadu za námi do školní družiny přijelo divadlo Evy Hruškové s představením Pověsti české.
Zábavnou formou nám herci představili několik příběhů historických postav, např. praotce Čecha, kněžny Libuše a dalších. Do děje se přímo zapojily i některé děti, ztvárnily sestry kněžny Libuše (Kazi a Tetu) a Bivoje. Představení nám zpříjemnilo listopadové odpoledne a moc se líbilo nejen dětem, ale i p.vychovatelkám. (ZOU)


Námořnická plavba v 1.třídách

Ve středu 23.10. proběhl ve třídách adaptační den. Všechny děti i paní učitelky přišly v námořnickém oblečení a během dopoledne absolvovaly námořnickou akademii.

Na třech stanovištích děti plnily výcvik. Jako správní námořníci se navzájem poznávaly, naučily se námořnickou písničku „Já mám kocábku“, spolupracovaly na stavbě vlastní lodi, ve které potom pluly po moři a potápěly se v něm. Zážitky z potápění poté ve skupinkách namalovaly. Dále úspěšně absolvovaly námořnickou rozcvičku, musely také zvládnout utéct před žralokem, navštívily tajuplné ostrovy, na kterých proběhlo i zemětřesení . Svoji obratnost potvrdily při cvičení s lanem.

Protože děti spolu bez problémů spolupracovaly, získaly během dopoledne všechna potřebná razítka na „ Námořnický průkaz“, díky kterému  úspěšně ABSOLVOVALY  NÁMOŘNICKOU AKADEMII. Aby byly správnými mořeplavci, na závěr si vyrobily námořnické čepice.

Dětem i paní učitelkám se dopoledne moc líbilo, všichni společně táhli za jedno lano a věříme, že tomu tak bude i nadále. ( SÝP, SLV, NACH )


Listopadové pracovní činnosti

opět proběhly na SOU Jarov. Nově jsme se seznámili se řemeslem zednickým a netrpělivě jsme čekali, zda se povede panu mistrovi strhnout domino z cihel,které jsme společně postavili přes celou halu. Užili jsme si trochu fyziky a měli jsme radost,že se akce povedla! (7.ročník)


Šesťáci na návštěvě u Keltů

Dne 25.10.2019 žáci 6.A, 6.B a 6.C navštívili v Národním muzeu výstavu Keltové. Protože právě probírají v dějepisu pravěk v Čechách, učivo o Keltech si daleko lépe, zajímavěji, hlouběji a v širších souvislostech osvojovali formou skupinové práce v muzeu. Děti spatřily na vlastní oči exponáty, o kterých se učí a které mají na obrázcích v učebnici. Viděly keltská obydlí, dokonalé železné nástroje, nářadí a zbraně, zlaté mince, oděvy, šperky z bronzu, stříbra, zlata i skla. Nejvíce je zaujala opuková hlava Kelta nalezená v oppidu v Mšeckých Žehrovicích. Dětem se v muzeu velmi líbilo. (PRA, ŘEH, ČEČ)


Pyžamový den na prvním stupni

V pátek 25.10. se konala akce žákovské samosprávy I. stupně s názvem Pyžamový den. Celé páteční dopoledne jsme si užili legraci a především pohodlí měkkých pyžam. A jak nám to slušelo? Podívejte se v následující prezentaci.(KHO)


Historie Břevnovského kláštera...

... zajímala děti ze 4.C. Ve středu 23. října jsme se vydali na exkurzi do Břevnovského kláštera.Tam se nás ujal bratr Martin, který se nám poutavou formou snažil přiblížit dobu před 1000 lety. Víme, jaký je rozdíl mezi legendou a pohádkou, jak se nazývá biskupská čepice a hůl. Navštívili jsme i podzemí, kde byly zachovalé románské základy. Zastavili jsme se u studánky Vojtěšky, kde je pramen Brusnice. Druhý den jsme si ve škole udělali malý testík. Jestlipak víte, proč se jmenuje Břevnov právě Břevnov? (KAŠ)


Pyžamový den v 1.C

Pátek 25. října byl pro žáky 1. stupně netradiční, na naší škole proběhl pyžamový den. Děti strávily celé dopoledne v pyžamech a někteří si přinesli také plyšáky, deky a polštářky. Některé děti se ráno nepřevlékaly a přišly rovnou v pyžamu. Učení v pyžamech bylo pohodlné a dětem se to líbilo. Každé třídě se započítávaly body podle počtu "pyžamáků" přítomných tento den ve třídě. Přestože probíhalo normální vyučování, bylo to rozptýlení pro celou třídu. Na závěr dnešního dne nás přišli navštívit žáci z 5.A, kteří místo pyžam měli halloweenské masky.(NACH)


1. C se učí počítat venku

Využili jsme poslední teplé a slunečné počasí letošního podzimu a vydali jsme se do okolí školy, abychom si procvičili počítání do 5. Výuku jsme propojili i s prvoukou a pozorováním  podzimní přírody. Děti byly rozděleny do skupin, ve skupině si rozdělily jednotlivé funkce. Každá skupina měla vedoucího, který řídil ostatní děti. O tuto funkci byl největší zájem. Členové skupiny soutěžili, která skupina napíše nejvíce příkladů na sčítání do 5. Děti se soustředily na práci, komunikovaly a spolupracovaly mezi sebou, vyhledávaly a běhaly pro listy, ale také si chránily svoje příklady, aby ostatní skupiny neopisovaly. Pomocí barevných listů a barevných kříd sestavovaly příklady, které se ve škole naučily v matematice. Všechny skupiny zvládly úkol dobře, ale vyhrála pouze jedna skupina, která získala sladkou odměnu.(NACH)


Halloween v 5.A

Proměnou do strašidelných masek, které měly připomínat duše zemřelých, jsme koncem října vítali příchod zimy a temnějšího období. "Čarodějnice měly v tento den větší moc a ostatní masky v převleku zmátly zlé duchy a vyhly se jejich běsnění." Takto změněni jsme obešli vedení školy a první třídy a dostali jsme něco na zub.


Garfieldova pyžamová rozcvička v 2.C

Na pyžamový den si pro nás náš kamarád Garfield připravil rozcvičku do tělocviku. Jenže je to kocour mazaný a vypečený. Úkoly nám napsal svým škrabopisem, a tak jsme si je nejprve museli rozluštit. To nám ale vůbec nevadilo, luštění nás bavilo a rádi jsme si pak podle Garfielda zacvičili :-)(ZSÝ)


Na druhém stupni se soutěžilo

Pražský glóbus je geografická celopražská soutěž, která je kromě tradičního učiva zaměřena také na region našeho hlavního města a testuje tak hravou formou znalosti vlastního mezoregionu. Letošního ročníku se 22.10. na naší škole zúčastnilo celkem 8 žáků ve 2 kategoriích. Nejlépe si vedl Michal Hložek, ale všichni žáci se snažili co nejlépe se poprat se záludnými otázkami nejen o Praze a České republice, ale z celého světa. /vyučující zeměpisu na 2. stupni/


Šesté ročníky mikroskopují

V šestých ročnících si žáci během hodin přírodopisu osvojili dovednosti v práci s mikroskopem. Naučili se vytvořit dočasný vodní preparát a pozorovali lístky měříku. V mikroskopu viděli buňky lístku a v nich zelené chloroplasty. Také se dozvěděli, k čemu chloroplasty slouží a jak probíhá fotosyntéza. Mikroskopování se žákům líbilo. (ČEČ)


English Lessons with a native Speaker


Recently Rita Watson came to us from The USA to help 1st and 2nd graders improve their English. On Tuesdays and Fridays Rita comes to the school to work on the student's speaking skills. During the lesson they talk about their favourite things, opinions, future plans and practise English grammar. By working both separately and in groups the students learn English through a native accent, which helps develop their language skills for the future. Through different activities, conversations, and grammar building the lessons are both fun and informative. (ŠTĚ)


Želvičky v solné jeskyni…

17. října 2019 jsme navštívili solnou jeskyni. Vstřebávali jsme potřebné ionty. Paní vládkyně jeskyně nám velmi zajímavě a srozumitelně vyprávěla o účinku solné jeskyně na náš organismus. K ozdravnému procesu nám hrála pěkná hudba, při které jsme si všichni pobrukovali známé pohádkové písničky. Zpěvem se ještě umocnila účinnost soli na naše dýchací ústrojí. Po celou dobu jsme krásně dýchali a užívali si atmosféru jeskyně. Na závěr si každý dle své volby zakoupil u „Vládkyně jeskyně“ pěkný suvenýr. Budeme se těšit na další návštěvu. (PAV)


Čtení ve 3. A

Ve 3.A při čtení
nikdy nikdo nelení.
Tentokrát jsme krásně
poskládali básně.
Někomu se povedly,
jiným se moc nevedly.
Koukněte se do přílohy
jaké máme dobré vlohy.

(3.A a JIR)


Přírodovědný klokan

se konal 16.10.2019 v osmém a devátém ročníku. Soutěže se zúčastnilo 63 žáků. Nejlépe si vedl Jakub Cibulec , kterému gratulujeme k prvnímu místu ve školním kole. Ostatním děkujeme za účast a na jaře se budeme těšit na úlohy klokana matematického, kterého se mohou zúčastnit i mladší žáci. (Háj, Hla,Otr a Bač)


Podzim v 1. A

Nastal podzimní čas a příroda nám ukazuje všechny svoje barvy. Toho jsme využili a v hodině Pracovních činností si každý vytvořil svůj podzimní list. Děti obkreslovaly, stříhaly, lepily. Na výsledky naší práce s přírodním materiálem se můžete podívat na přiložených fotografiích. (ZAJ)


Umíme psát hlaholicí - 4.A

Ve čtvrtek 10.10. se třída 4.A vrátila v čase a ocitla se v dobách Velkomoravské říše. Jak už jsme se v hodinách vlastivědy naučili, právě z této doby pochází nejstarší slovanské písmo - hlaholice. Žáci si vyzkoušeli, jaké by to bylo psát hlaholicí. Na své výtvory mohou být pyšní, protože výsledek se jim velice povedl.(KHO)


Sedmáci v planetáriu

Dne 9.10. se žáci sedmého ročníku vydali do Austrálie za koalou, klokanem a tasmánským čertem. Během přednášky v Planetáriu se podívali do Australských Alp a do Opery v Sydney. Zjistili, kde se natáčel známý film Krokodýl Dundee a co je pochoutkou Australanů. Nechyběly ani zajímavosti o žralocích a fotografie z národních parků Austrálie. Pořad byl zpestřením výuky zeměpisu a přírodopisu a moc se nám líbil. (7.A,B, BAČ, OTR a ZBO)


Kaštanové odpoledne v želvičkách…

Pondělní podzimní beseda o kaštanech nás inspirovala k tvoření obrázků z přírodnin. Zvířátka z kaštanů zná každý, ale při troše fantazie toho z kaštanů, žaludů a skořápek od ořechů vytvoříme mnohem více. Z nasbíraného materiálu jsme všichni tvořili dle fantazie. Moc se nám to líbilo. (PAV)


Čtvrťáci ve Stavovském divadle

V neděli 6. října jsme si užili nádherné představení Modrý pták, je to pohádka pro děti a symbolický příběh pro dospělé.Sourozenecká dvojice Mytyl a Tyltyl se vydávají na dobrodružnou cestu hledat štěstí. Doprovázejí je Cukr, Chléb, Králík, Pes a Kocour. Děti teprve na své cestě pochopí, že mezilidské vztahy a soucit jsou tím "modrým ptákem", za kterým putují. Velkou přízeň si získal Pes pro své kouzlo a nenapodobitelné hraní.(KAŠ)