ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školyVážení rodiče, milí žáci

i všichni další čtenáři našich webových stránek,

před několika dny skončil  v naší škole školní rok 2014/2015. Děti odešly ze školních lavic na  vytoužené prázdniny, pedagogové čerpají zaslouženou dovolenou. Ostatní pracovníci školy se střídají v budově na službě tak, aby i během prázdnin byly veškeré služby, které jsou potřeba, zajištěny. Ve třídách nyní pracují řemeslníci, někde malíři, jinde obkladači, instalatéři, či truhláři. Snahou všech pracovníků je, abychom nový školní rok přivítali opět v příjemných, čistých a útulných prostorách. Věříme, že i park před školou bude na konci srpna dokončen a sloužit svému účelu.

V druhé polovině srpna budou stránky zaktualizovány a budou vyvěšeny také informace k novému školnímu roku. Přiloženy budou seznamy dětí do 1. ročníků, do přípravných tříd i rozdělení nových žáků, kteří se na školu již přihlásili nebo během prázdnin přihlásí. Rodiče zde budou informováni o organizaci nejen prvního dne, ale celého prvního týdne, o provozu školní družiny, jídelny ap.

Přejeme Vám dlouhé a příjemné dva měsíce prázdnin.

PS: K zamyšlení přidáváme ukázku, jak dokáže změnit školní prostor šikovný řemeslník a jak parta starších spolužáků

Dívčí toalety v I. patře (po rekonstrukci :-) )

Chlapecké toalety v II. a III. patře(před opravou :-( )

 

 


GONG - symbolická tečka za uplynulým šk. rokem

 
17.6. 2015 proběhla v divadle Gong tradiční Školní akademie. Rodiče viděli 21 pečlivě připravených vystoupení z oblasti kulturně sportovních aktivit (tanec, zpěv, recitace, dramatizace, klavír, kytara, parodie...). Co číslo - to jiný skvělý zážitek. Zejména vystoupení žáčků naší mateřinky vyvolalo v očích diváků úžas, nadšení, dojetí. Žáci 9. ročníku se loučili s naší ZŠ výstižným poděkováním všem učitelům, vedení školy i ostatním pracovníkům školy a ve společenském oblečení působili opravdu dospěle. Potlesk publika patřil zaslouženě nejen všem účinkujícím ale i vyučujícím, kteří se na akci podíleli.(DUF)
 
Vedení školy děkuje p. Ivanu Varbanovi za poskytnuté fotografie a DVD.

Starší články najdete v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY