ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní  družina
Dne 30. a 31. 10. 2014 bude šk. družina v provozu od 7-16 hodin pouze pro předem přihlášené děti. Oběd ve šk. jídelně je zajištěn.

Pokyn ředitelky školy ke zvýšení bezpečnosti

Ředitelka školy stanovuje postup ke zvýšení bezpečnosti:

Poučení pro žáky
Zákaz vpouštění cizích lidí do školy(platí pro hlavní i vedlejší vchody)
Kontrolovat při vstupu do školy, zda se mezi ně nevmísil někdo neznámý. V takovém případě ihned hlásit zaměstnanci školy.

Poučení pro zaměstnance školy
Důsledně plnit své povinnosti při dohledu.
Monitorovat situaci a pohyb ve škole, kontrolovat uzamykání vstupních dveří.
Kontrolovat dodržování zákazu pro žáky, aby nevpouštěli cizí osoby. Opakovaně žáky poučovat o zvýšené bezpečnosti.


Informace pro rodiče
Škola se otevírá v 7, 35. Do zahájení vyučování drží dohled u vchodu pan školník a v šatnách pedagog. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy, v případě nutnosti se ohlásili u pana školníka či učitele. V průběhu dne od 7,50 – 14,15h je u hlavního vchodu služba v recepci, u které je potřeba nahlásit důvod návštěvy školy a vyčkat pokynů. V případě, že je hlavní vchod uzavřen, je možné využít boční vchod do budovy, kde je potřeba zazvonit do kanceláře školy a vyčkat.
V obou budovách je během celého vyučování až do jeho ukončení na chodbách zajištěn dohled zaměstnanci školy.


Provoz školní družiny
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a využívali pouze prostor určených pro ně. Pro komunikaci s vychovatelkou využívají telefon. Při odchodu dětí zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří a nevešel do budovy. V tom případě kontaktovat p. vychovatelky, popř. jiného zaměstnance školy.
 


Ostatní neměli šanci...

Dne 23. října jsme se zúčastnili obvodního kola ve stolním tenise. V čele s reprezentantem ČR Filipem Černotou jsme celkem jednoznačně obvodní kolo vyhráli a postoupili tím do kola krajského. Zde už budou soupeři o poznání těžší, ale po skvělém výkonu všech členů týmu věřím, že naše cesta nemusí skončit ani v krajském kole.(VÍT)

Přírodovědný klokan

přihopsal do osmých a devátých ročníků dne 15.10.2014. Různě obtížné otázky ze všech přírodovědných oborů se nejlépe podařilo zodpovědět Pavlíně Krůtové z 9.B, Honzovi Žákovi z 9.B a Anetě Sládkové z 9.A. Těm nejlepším gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.(BAČ)


            Pěstitelské práce v sedmičce

 Při "pěstitelkách" se věnujeme i zábavné činnosti. V našem atriu sklízíme ovoce a pečeme nejrůznější ovocné koláče v naší školní cvičné kuchyňce. Letos to byly drobenkový koláč a štrúdl. Moc se povedly a všem nám chutnaly.(ROS)


 


Myslím, že se mi to nezdá,

si letos řekl nejeden houbař a podle této myšlenky namaloval malíř Zbyněk Hraba obraz, který se nám dne 22.10. v Galerii 9 na radnici nejvíce líbil. Obdivovat jsme mohli i linority Petra Palmy. Výstava nám zpříjemnila jinak deštivý den. / Bač, Hla a 6.A/
Třída V. A si připomíná vznik Československé republiky

Ve středu 22. října jsme se vydali na horu Vítkov k Národnímu památníku, kde jsme obdivovali jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova, která je 3. největší na světě. Zopakovali jsme si význam husitského hnutí pro české země. Dále jsme pokračovali do Armádního muzea, kde na nás historie vzniku naší samostatné republiky a její ochrana a obrana sálala ze všech koutů, v podobě dokumentů,videoprojekce,vystavených exponátů a jiného. Počasí sice nám nepřálo, ale krásné
zážitky nám to nijak nepokazilo.(KAS)Královská cesta


V pátek 17. října navštívily třídy 2. B a 3. B  Muzeum hl. m. Prahy. Zúčastnily se programu pod názvem Královská cesta. Žáci se dozvěděli, co to byla domovní znamení, seznámili se s různými řemesly, ale hlavně s Langweilovým papírovým modelem Prahy. Pomocí obrázků měli hledat významná pražská místa - Malou Stranu, Hradčany, Chrám Sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí a další. Dozvěděli se také, kterými ulicemi král projížděl, když se vracel z cest zpět do Prahy na svůj hrad. Zajímavé povídání bylo ukončeno krátkým 3D filmem, při kterém se žáci mohli na Langweilův model podívat z ptačí perspektivy. Celý program se nám moc líbil.(FRA)


Hurá, už máme výsledky

Žákovská samospráva I. stupně vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže "Město, kde bydlím".

Hlasování ve třech kategoriích skončilo následovně:

I. kategorie - 1. místo - třída 1. B, 2. místo - třída 0. A, 3. místo - Mirela Krasniqi (0. B)

II. kategorie - 1. místo - třída 2. A, 2. místo - třída 2.C, 3. místo - třída 3. A

III. kategorie - 1. místo - Enrik Shllaku (4. A), 2. místo - D. Poláchová, R. Baštová (5. A),3. místo - K. Maternová, D. Sedlář, K. Josková (4. B).

Všem výhercům gratulujeme!

A jak ta výherní města vypadala? Podívejte se na přiložené fotky (FRA)

Školní družina si zasoutěžila

V říjnu proběhla ve šk. družině výtvarná soutěž na téma ,,Barevný podzim ". Zúčastnily se děti ze všech oddělení ŠD. Žáci malovaly podle vlastní fantazie různými výtvarnými technikami. Nejhezčí práce budou vystaveny ve vestibulu na nástěnce ŠD. Děti také získaly sladkou odměnu od p. ředitelky.(SLA)

 

Školní družina si zarelaxovala

Dne 21. 10. 2014 jsme navštivili se ŠD solnou jeskyni. Děti si v krásném prostředí poslechly pohádku o Dášence a poté soutěžily, kdo najde nejvíce drahokamů. Dětem se v jeskyni velice libilo a už se teší na další návštěvu.(SLA)

 

Mezinárodní den stromů – 20. října

Dnes slavíme Mezinárodní den stromů, který se v České republice slaví již od roku 1906. Svátek vznikl v USA, ve státu Nebraska, když osadník a novinář J. Sterling Morton začal v okolí svého domu sázet stromy, protože v širokém okolí žádné nebyly. V duchu tohoto svátku to také ve třídách druhého stupně vypadá. Skončila soutěž vyhlášená žákovskou samosprávou a nutno podotknout, že některé třídy se jí zhostily na výbornou. Výsledky soutěže i s fotografickou reportáží přímo ze tříd najdete v přiložené prezentac.(KŘÍ)

 

Přípravky v cirkuse

Ve středu 15. října navštívily přípravné třídy 0.A i 0.B Cirkus King. O zábavu se postarali artisti, smečka somálských lvů, velbloud, bojové husy, africký slon (na kterém se dokonce mohli dva naši žáci projet) a spoustu dalších exotických zvířat. Za krásné zážitky děkujeme Městské části Praha 9, které nám návštěvu cirkusu umožnila. (Los)

  4.B v muzeu

16. října navštívili žáci 4.B Muzeum hl. města Prahy. Zaměřili se zejména na archeologickou expozici věnovanou pravěku v našich zemích. Pomocí pracovních listů si ověřili čerstvě nabyté poznatky z vlastivědného učiva.Velký zájem vzbudil také proslulý Langweilův model Prahy promítaný ve 3D projekci.(KAR)

 

Při výtvarce jsme mlčeli jako ryby

a plně jsme se soustředili na svoje výtvarné práce. Téměř každý z nás byl na konci hodiny pochválen.(7.A a BUR)

Muzeum betlémů trochu jinak….

Napjatá atmosféra se dala krájet, když tři skupiny soutěžících z naší školní družiny čekaly na vyhlášení vítěze soutěže v Muzeu Betlémů na Karlštejně. Nové pojetí prohlídky se soutěžními otázkami nás nadchlo, o nudě se nedá vůbec mluvit. I závěrečné hledání pokladu v podobě balíčku bonbónů doprovázel hlasitý smích a povzbuzování. Celou prohlídku jsme si velmi užili, kombinace kulturního a soutěžního zážitku byla perfektní volbou. Počasí nám také přálo, takže i přes menší časovou tíseň, to byl výlet, jak má být.(POL)

Pracovní činnosti v sedmičce

V předmětu pracovní činnosti - pěstitelské práce nejen sázíme květiny a pečujeme o ně, ale vyrobili jsme pro ně i recyklované květináče z plastových lahví. Ty nejpovedenější vidíte na fotce. Chystáme se také na sklizeň úrody jablíček v našem atriu. Z nich pak upečeme dobrý koláč. (7.A,ROS)


 

Žáci prvního stupně tvořili město
 

V posledních dvou týdnech probíhala na prvním stupni výtvarná soutěž žákovské samosprávy "Město, kde bydlím". Žáci měli za úkol samostatně nebo ve skupinkách vytvořit město. Zvolit mohli jakoukoliv techniku, fantazii se meze nekladly. Do 10. října měly být všechny práce odevzdány. Všechny třídy se do tvorby města pustily s obrovským nadšením, dokazují to jejich výtvory. V tomto týdnu bude probíhat hlasování a už teď vím, že výběr toho "nej" města nebude snadný. Všechny umělce z prvního stupně musím pochválit, odvedli opravdu výbornou práci. Sami posuďte v přiložených fotografiích.(FRA)


 

Projektový den 9. října


Sedmáci po stopách Karla IV.

Při projektovém dni jsme se vydali na státní hrad Karlštejn. Od vlakové zastávky v Zadní Třebáni jsme putovali po staré budňanské cestě přes kopce, louky a pole. Některé z nás docela bolely nohy a s radostí uvítali odpočinek na vrcholu kopce s lavičkami. Odtud se nám otevřel nádherný pohled na Karlštejn. Hradem nás provázela příjemná paní průvodkyně s velice pěkným programem. Dozvěděli jsme se nejen zajímavosti o historii hradu, ale i o Karlu IV., které určitě využijeme v hodinách dějepisu a občanské výchovy.(ROS,7.A)


 

Sedláci nejsou balíci

je název projektu, kterého se dne 9.10. zúčastnila 6.A. Seznámili jsme se s tím, jak se žilo na venkově před více než sto lety. Mohli jsme experimentovat, zkoumat, všeho se dotýkat, vyzkoušeli jsme si činnosti, které se odehrávaly na venkovském dvoře. Už víme, kam se chodilo pro mléko, pro vajíčka, pro nedělní pečínku a také víme, co jsou dožínky. Domů jsme si odnesli dožínkový věnec. Cestou jsme se zastavili ve Stanici přírodovědců na Smíchově, abychom si mohli pohladit poníky, prohlédnout si venkovní voliéry s klokany a papoušky, obdivovat malá selátka. A abychom se trochu protáhli, vyzkoušeli jsme i několik posilovacích strojů v nedalekém parku. Počasí nám přálo a celý den se vydařil. /6.A, Bač,Vít/

 

Dotkni se 20.století

Dne 9.10. 2014 se žáci 9.A a 9.B v rámci projektového dne zapojili do projektu Dotkni se 20.století pořádaného Národním muzeem. Prostřednictvím filmového snímku a muzejních sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti se seznamují s významnými událostmi československých dějin 20.století. V první části projektu shlédli film Ostře sledované vlaky, který jim přiblížil dobu Protektorátu velmi neotřelou a poutavou formou. V další části se děti zúčastní programu v Národním památníku na Vítkově, který bude věnován době pomnichovské a heydrichiádě. Film byl velmi zajímavý a dětem se líbil. OTR,PRA

 

Osmáci v Náprstkově muzeu

Osmé třídy svůj projektový den strávily v Náprstkově muzeu. Žáci si prohlédli originální doklady života a kultury etnik Austrálie a Oceánie a k úspěšnému dni přispěla i výstava Země černých faraonů, která se věnovala starověké Núbii od sklonku pravěku po rané křesťanské období. Nejvíce se nám líbila busta Amenhotepa II. a dvojice sousoší Amona a Mut. Nakonec jsme se ještě prošli přes Staroměstské náměstí a Celetnou ulicí.(KŘÍ)

Vyber si řemeslo

Žáci 1.B navštívili Muzeum hlavního města Prahy, kde se seznámili s některými výrobky středověkých řemeslníků. Na chvilku se z nich dokonce stali pekaři, krejčí, kováři nebo ševci. Nakreslili středověké městečko, které ve škole na výtvarné výchově ještě doplníme znaky jednotlivých řemesel.(PAŽ)


Projektový den přípravek


Ve čtvrtek 9.10. se obě přípravné třídy v rámci projektového dne vypravily na procházku do parku Podvinný mlýn. Děti obdivovaly krásy podzimní přírody- barevné listí v korunách stromů, spadané kaštany, jezírka a potůčky. Výpravu jsme zakončili na dětském hřišti J. Těšíme se na další návštěvu.(LOS)

 

Přípravky v muzeu


V pátek 10.10. navštívily děti z přípravných tříd 0.A a 0.B výstavu Muzea hlavního města Prahy s názvem Domovní znamení. Dozvěděli jsme se, co to domovní znamení jsou, k čemu slouží a kde všude se s nimi můžeme setkat. Také dostaly děti za úkol vymyslet ve skupinách pohádku inspirovanou jedním ze tří obrázků. Nakonec všichni namalovali dům s vlastním domovním znamením.(Los)Pražský pramen

V minulém týdnu 15 žáků 9.A vyplnilo vstupní test 7.ročníku přírodovědné soutěže Pražský  pramen. Je určena pro žáky 6.- 9.r. ZŠ, každoročně ji pořádá Gymnázium Botičská  za podpory hl. m. Prahy. Téma letošního ročníku je VZDUCH.
Pět nejlepších řešitelů školního kola postupuje do dalšího „domácího“ kola. Úlohy budou zaslány přímo na e-mailové adresy a žáci mají téměř tři týdny na jejich vyřešení a odeslání. Pro všechny účastníky finálového kola (proběhne na G Botičská a v ZOO Praha) jsou připraveny drobné ceny; pro ty nejlepší pak např. celoroční vstupenky do ZOO a botanické zahrady, mikroskop, externí disk atd.  Naši žáci tak mají možnost prověřit nejen své znalosti, ale i schopnosti hledat a nacházet odpovědi v jiných zdrojích než ve školních učebnicích. Tak všichni držíme palce a přejeme hodně štěstí.   (OTR)
 

Pět klíčů k tajemství pyramidy


hledala 6.A v rámci pracovních činností dne 6.10. Stolní společenské hry jsme obdrželi v rámci projektu Košík plný rozumu a vítězové dnešního kola spolu příští týden sehrají finálové kolo. Nejlepší tři potom postoupí do kola celopražského. Otázky se týkaly zdravého životního stylu, takže i ti, kteří nevyhrají, získají mnoho cenných vědomostí, které užijí v každodenním životě. /6.A, Bač a Vít/
 

Okrasné dýně,

kaštany, šípky a další přírodniny oživily v pátek 3.10. výtvarný seminář v 6.A. Nejzdařilejší práce si můžete prohlédnout zde:

 

Čím budu?

Za necelých 5 měsíců budou žáci 9.r.vyplňovat a odevzdávat přihlášky ke studiu na střední škole. Aby volba SŠ nebyla náhodná a „na poslední chvíli“, je třeba jim včas a přehledně nabídnout informace, na základě kterých bude jejich rozhodování snazší. Jedním ze zdrojů informací je Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, které žáci 9.A a 9.B navštívili 2.října. Během řízené besedy se mimo jiné dozvěděli, jaká hlediska brát v úvahu při výběru školy, kde je možné získat další informace, na základě zodpovězených otázek v jednoduchém testu zájmů jim dokonce byla počítačem nabídnuta škála povolání, která by pro konkrétního jednotlivce připadala v úvahu. Všichni, kdo se této akce zúčastnili, ji hodnotili pozitivně; dík patří pracovnici úřadu, která se žákům věnovala a trpělivě odpovídala na jejich dotazy. IPS je možné navštívit i individuálně(s rodiči) po předchozí domluvě. OTR, PRA

 

Proměny Prahy 9

Dne 24.9. i žáci 6. ročníku v rámci výtvarného semináře navštívili výstavu fotografií současné tváře Prahy 9 na pozadí dobové obrazové dokumentace z poloviny minulého století. Většina žáků našla na fotografiích místo svého bydliště, z čehož měli velkou radost. /6.A, Bač a Hla/

 

Přípravky  a prvňáčci v divadle

V úterý 23. září navštívily obě třídy přípravky v divadle Gong představení O pejskovi a kočičce. Pejsek s Kočičkou myli podlahu, vařili dort, šli na procházku, prostě všechno bylo tak, jak mělo být. Už se těšíme na další kulturní zážitek.(KAŠ)


Myli si podlahu, sušili prádlo na sluníčku, upekli dort ze všeho, co našli ve spíži, zašili roztrženou kapsu žížalou, pomohli ztracené panence. Tyto a další veselé i poučné příběhy O pejskovi a kočičce shlédly děti prvních tříd 23.9.2014 v divadle Gong.(PAŽ)

 


Všechny starší příspěvky lze najít v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY, fotky jsou uloženy v sekci FOTOGRAFIE - AKCE ŠKOLY