ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy
Den otevřených dveří

pro rodiče budoucích prvňáčků a zájemců opřípravnou třídu proběhne v naší škole dne 9. prosince od 8,00 do 10,00h. Vstup rodičů do prvních tříd bude z boku nové budovy školy. Přípravné třídy mají vstup ze hřiště.

Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků, kteří se chtějí podívat na svoje děti a jejich školní práci přímo ve třídě, plánujeme na měsíc březen.


 

Solná jeskyně

Dne 26.11. 2015 jsme s dětmi ze VI. oddělení ŠD navštívili solnou jeskyni na Praze 9 v Českomoravské ulici. Po příchodu si děti hned odložily své věci v šatně, zatímco jim slečna podala bílé bavlněné návleky na nohy. Jakmile vstoupily do potemnělé jeskyně, uvelebily se v relaxačních lehátkách a na podložkách a pozorně poslouchaly pohádku: ,, O včelích medvídcích ". Když pohádka skončila a v jeskyni se rozsvítilo světlo, děti už na nic nečekaly a pustily se usilovně do hledání drahokamů, které byly zahrabané v soli po celé jeskyni. Čas při takové zábavě rychle plynul, a než jsme se nadáli, museli jsme se vydat na cestu zpátky do školy. Už teď se těšíme na další dobrodružství, které nás jistě čeká. KŘE

 

Návštěva zemědělského muzea

 
Dne 26.11.15 navštívila třída 0.A a 0.B velice zajímavou výstavu na téma "Les". 
Asi jsme všichni čekali stromy (druhy lesních stromů), ptáky, zvířata.Tato výstava byla ale pojatá trochu atypicky a děti okamžitě uchvátila. Paní průvodkyně jim velice zajímavým způsobem povídala o životě lesa. Od kořenových valů, přes korunu, až po samý význam lesa. Děti se ocitly v oblečení lesních zvířátek a mohly se podle nich chovat. Vydávat patřičné zvuky, pohybovat se. 
Myslím, že tato výstava byla pro děti velkým přínosem a že si odnesly plno zajímavých zážitků.(SPO)
 

Podzimní stromy a lentilky

V rámci žákovské samosprávy na prvním stupni byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější podzimní strom. Odborná porota tvořena dětskými zástupci z jednotlivých tříd vybrala dva stromy, které se jí zdály být nejkrásnější. Volba to byla těžká, protože všechny práce byly krásné, originální a zajímavé. Mladí výtvarníci vsadili na nejrůznější materiály a to od papíru, přes karton, tempery, rýži a těstoviny až po čokoládu a lentilky.
Vítězem se stal sladký podzimní strom vytvořený z čokolády a lentilek, který vyrobili  žáci třídy 1.D.
Gratulujeme! (ZAD)


Páté a čtvrté ročníky na country

20.listopadu se uskutečnila hodina hudební výchovy trochu jinak.V Divadle U Hasičů se žáci seznámili s historií,hudebními nástroji,se vším,co ke country patří.Hudební skupina Poutníci si s dětmi zazpívala známé písně z hodin hudební výchovy.Taková hodinka hudby se všem moc líbila.(Kas)


Klub rodičů na Balabence

V tomto školním roce se pod záštitou paní školní psycholožky Trpákové  otevřel Klub rodičů. Každou poslední středu  v měsíci se rodiče mohou setkat s paní školní psycholožkou,panem psychologem Jiráskem a také s výchovnou poradkyní pro 1.stupeň paní Kaslovou. Každý z rodičů má možnost příjít si popovídat,poradit se. Již se setkání konalo dvakrát,další bude 27.ledna 2016.

Anglické vaření

Hodiny anglického jazyka jsme si tento měsíc v devátých třídách zpestřili vařením. Seznamovali jsme se se stravovacími návyky různých zemí prostřednictvím jejich nejoblíbenějších jídel. Naučili jsme se připravit mexický předkrm, anglickou tuňákovou pomazánku, americký dezert či italské mrkvičky. Rozvíjeli jsme tak nejen slovní zásobu, ale i schopnost pracovat v týmu a prezentovat svou práci před ostatními.(KŘÍ)

V planetáriu

Dne 26.11. navštívily třídy VI.A a VI.B Planetárium Praha. Ve velmi zajímavém pořadu Pohyby Země se děti staly cestovateli v kosmické lodi letící vesmírem, viděly Zemi, hvězdy, planety,   dozvěděly se mnoho zajímavostí a mohly si odpovědět na otázky např. Jak se otáčí Země? Proč se střídají roční období? a další. Pořad poutavou formou shrnul a doplnil učivo zeměpisu 6.tříd. Všem se v planetáriu moc líbilo. /PRA, VÍT/

                                         

Kouzelné dopoledne  Sváťova divadla v mateřské škole Balabenka.

Děti byly pozvané na program vystoupení Sváťova divadla. Jednalo se  O. ročník A, B. Nálada byla úplně skvělá, děti visely očima na účinkujících i na loutkách. Děti měly možnost se Sváťou komunikovat a některé dotazy byly opravdu zajímavé - např. "Tak už snad přestanete mluvit a začnete konečně něco hrát...". Celou dobu se děti chovaly vzorně a do svého vyprávění Sváťa zahrnul i učitelky. Občas jsme museli pátrat v paměti. Odměnou za vzorné chování i znalosti děti dostaly bonbony. 
To pozitivní si děti určitě odnesly do třídy a některé myšlenky budeme dále rozvíjet.(SPO,KAŠ)
 

V obvodní knihovně

Ve čtvrtek 12.11.2015 navštívili žáci 4.A,B obvodní knihovnu Prahy 9.Zábavnou a poutavou formou jim paní knihovnice vysvětlila význam a fungování knihovny. Též je seznámila s novými knižními tituly. Celá akce přispěla ke zvyšování čtenářské úrovně našich žáků – vašich dětí.(Duf.4.A,Kas.4.B)

 

Deváťáci intimně

Dne 18. 11. navštívily deváté třídy přednášku uznávaného českého sexuologa Radima Uzla, která se konala v divadle U Hasičů a jak už samotný nadpis napovídá, zabývala se vším okolo bezpečného sexuálního života. Někoho by možná mohlo napadnout, jestli to není pro žáky příliš brzy, ale osobně se domnívám, že v dnešní zrychlené době je velmi dobře, pokud našim dospívajícím dětem poskytneme možnost urovnat si informace, které třeba už dávno znají, zpřehledníme je a zbavíme veškerých nedorozumění. A nutno podotknout, že to se právě včera podařilo.(KŘÍ)

 

Odpoledne v solné jeskyni

Čtvrteční odpoledne oddělení Slůňat navštívilo nedalekou solnou jeskyni. Hezky jsme si odpočinuli při pohádce o Křemílkovi a Vochomůrkovi a při naší oblíbené části - hledání diamantů, jsme překopali celou solnou jeskyni. Naše mravenčí práce se vyplatila a nalezené diamanty jsme vyměnili za sladkou odměnu. Už se těšíme na další návštěvu!(SUL)

 

Břevnovský klášter

10.11. se páté třídy vypravily na exkurzi do Břevnovského kláštera. Průvodce - bratr Martin (viz foto) nám velmi zábavnou formou vyprávěl o založení a spletité historii tohoto nejstaršího mužského kláštera v naší republice. Klášter jsme prozkoumali zevrubně, nevynechali jsme ani kapitulní síň a kryptu. V sakristii si někteří z nás vyzkoušeli ornát a mitru.
A nejlepší zážitek: na vlastní oči jsme viděli svaté ostatky, konkrétně část lebky sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera, důmyslně ukryté ve skleněném tubusu ve spodní části oltáře zdejšího kostela.(KAR)
 

Pražský globus

Dne 22.10. proběhlo školní kolo zeměpisné soutěže Pražský globus. Z celkem jedenácti soutěžících dosáhl nejvyššího bodového zisku v kategorii B(8.a9.r.) Michal Kraus, 9.A,  v kategorii A(6.a7.r.) byla nejlepší Anička Kubánková. Blahopřejeme (BAČ,OTR).

Vícemistři ve stolním tenise


Ve středu 21. října jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise. V kategorii mladších žáků jsme obsadili pěkné druhé místo. Postup do celopražského kola z prvního místa nám utekl jen o kousek. V rozhodujícím zápase jsme jen těsně prohráli 4:3 a díky tomu skončili celkově na druhém místě. V kategorii mladších žákyň jsme na pohár nedosáhli a obsadili nepopulární čtvrté místo. Lepší umístění opět uniklo jen o kousek.


Bezpečný svět

Ve čtvrtek 22.10. jsme se zúčastnili besedy v Divadle U Hasičů na téma Bezpečný svět. Besedou provázela mjr. PhDr. Tereza Sejkorová, která pracovala ve službách Policie ČR a nyní se věnuje advokacii. Beseda se věnovala tématům šikany ve školách, bezpečnosti na internetu a veřejných prostranstvích, jak se chovat v krizových situacích a jak je nejlépe řešit. Doufejme, že si přítomné děti co nejvíce rad zapamatovaly a budou více přemýšlet nad možnými riziky svého jednání.
 

Žáci čtvrtého ročníku si připomenuli vznik Československa.

Abychom si pouze o naší historii pouze nepovídali,zajeli jsme si do Armádního vojenského muzea. Tam jsme si nad exponáty z doby vzniku našeho státu opakovali, procvičili a prohloubili své znalosti ze vzniku našeho státu v roce 1918. V muzeu se všem moc líbilo!Kas IV.B


 

Královská cesta

V pátek 23. října vyrazili Krtečci z přípravky do Muzea hl. m. Prahy na program Královská cesta. Na začátku cesty dostal každý na hlavu zlatou korunu a prošel si celou trasu od Prašné brány na Pražský Hrad. Seznámili jsme se s Langweilovým modelem Prahy a důležitými body královské cesty. Pak jsme si malovali svou trasu z domova do školy.(KAŠ)

 

1.A  A PRVOUKA- PŘECE NEJSOU ŽÁDNÁ MUKA !


 Ovoce a zelenina - roztřídit je, žádná dřina !

Právě se to učíme - na správné místo lepíme. (Sýp)
 

3.A+3.C na písku

V úterý dopoledne jsme vyrazili se třídami 3.A a 3.C na Vítkov do Sportcentra Vítkov na ukázkový trénink beachvolejbalu. Školní tělocvičnu jsme tak vyměnili za beachvolejbalové kurty.  
Děti se měly možnost seznámit s novým a v dnešní době stále oblíbenějším sportem. Zkusily si spoustu nových a zábavných cvičení v písku. Po celou dobu se nám věnovali profesionální trenéři z Beachservice. Děti byly nadšené a snad se na kurty znovu někdy podíváme i za hezkého počasí.(PEŠ)


 

Návštěva cirkusu Humberto na Proseku 15.10.2015

Byli jsme pozváni zdarma na vystoupení legendárního cirkusu. Cirkus opravdu neztratil nic, ze své slávy. Děti byly nadšené počtem vystupujících zvířat, obzvlášť velbloudy tančící valčík. 
Klaun Rico paní učitelce Pollákové vytvořil pomocí vody a tužidla nový účes. Děti se mohly potrhat smíchy. 
Nálada mezi dětmi byla výborná a pod množstvím dojmů se chovaly vzorně.Ve škole tyto zážitky zužitkujeme.(SPO)

Přírodovědný klokan

zaměřený na znalosti z přírodopisu, fyziky, chemie a matematiky je název soutěže, které se dne 13.10. zúčastnili všichni žáci osmých a devátých ročníků. Nejvíce bodů získali Filip Černota a Martin Škoda z 9.B. Tímto jim gratulujeme a všem ostatním děkujeme za snahu a účast. /8. a 9. ročníky, Bač, Hla a Otr/

Školní družina v solné jeskyni

Ve čtvrtek 15.10.2015 jsme navštívili s oddělením Berušek solnou jeskyni. V krásném prostředí jsme relaxovali při pohádce o Hurvinkovi a potom jsme soutěžili v hledání drahokamů. Nakonec jsme dostali sladkou odměnu. Všichni jsme strávili příjemné odpoledne.(SLA)


Starší články najdete v sekci SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY