ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

Našim cílem je vytvořit školu jako moderní vzdělávací instituci 21. století.  Aby mohl být  tento záměr naplněn,  je nutné vytvořit náležité podmínky jak materiální, tak i personální. 

Materiální podmínky znamenají  vybavení školy moderní technologií , především počítači a interaktivními tabulemi, aby výuka byla pro žáky zajímavá a motivační. Proto se každý rok snažíme o vybavení dalších minimálně dvou tříd touto technologií, která však není levná a nedovoluje vybavení celé školy najednou.

Personální podmínky však zcela ovlivnit nemůžeme, neboť na trhu práce zcela chybí především učitelé I.stupně, ačkoli dětí na I.stupni přibývá. Je velmi těžké v těchto podmínkách zajistit zvyšování kvality a modernizaci vzdělání. Naši učitelé se pravidelně vzdělávají, seznamují se s novými metodami práce, ale z dlouhodobého hlediska pociťujeme, že chybí větší podpora pedagogických pracovníků. 

Přesto všichni usilujeme o vytvoření pozitivního klimatu na škole, o prohlubování spolupráce s rodiči i dalšími orgány jako PPP nebo OSPOD a v neposlední řadě i o ochraně a prevenci před sociálně patologickými jevy v oblasti drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a všech forem násilného chování,  šikany a rasismu. 

Přes všechny tyto překážky se všichni snažíme vytvořit pro naše žáky bezpečné  a přátelské prostředí , aby do školy chodili rádi a pochopili význam vzdělání.(řed. školy B. Žižková)

 

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Výlet na zámek Berchtold


Ve středu 19. 10. 2016 jsme se vypravili s oddělením ŠD Berušky a Motýlci na zámek Berchtold. Cesta nám utíkala rychle a zanedlouho jsme se ocitli v pohádkové říši, kde na nás čekala spousta pohádkových postav. Ti odvážnější se podívali i do samotného pekla. Poznali jsme i mnoho dalších českých hradů díky tamní výstavě jejich miniatur. Nakonec jsme si zakoupili něco hezkého na památku. Doufáme, že se tam zase jednou vrátíme.(VOT)


Želvičky v solné jeskyni…


20. října 2016 jsme poprvé v tomto školním roce navštívili solnou jeskyni. Vstřebávali jsme potřebné ionty.  K ozdravnému procesu nám hrála pěkná pohádka „Hurvínek a jeho trable se školou“. Po celou dobu jsme krásně dýchali a užívali si atmosféru jeskyně. Na závěr si každý dle své volby zakoupil u „Vládkyně jeskyně“ pěkný suvenýr. Budeme se těšit na další návštěvu. (PAV)


Přírodovědného klokana

se zúčastnily 12.10.2016 osmé a deváté ročníky. Soutěž se skládala ze tří částí, rozdělených podle obtížnosti. Otázky se týkaly nejrůznějších oborů - přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu i matematiky.

Nejlepšími řešiteli se stali: Daniela Soloninková z 8.B, Erik Hořejší z 9.A a Veronika Kučerová z 9.A.

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. /8. a 9. roč., Otr, Hla a Bač/

 


Prvňáčci v divadle Gong


Dne 14.10. se žáci 1.A, 1.B a 1.D vypravili do divadla Gong na pohádku Dobrodružství kocoura Modroočka. Viděli jsme úsměvné vyprávění o tom, jak malý kocourek objevuje svět plný tajemství, kouzel, zvířátek a věcí, které musí teprve poznat a přestal se jich bát. Pohádka byla plná písniček a legrace, a to se nám moc líbilo. Ještě si na Modroočka vzpomeneme při výtvarné výchově a nakreslíme si o jeho dobrodružstvích obrázek.(PAŽ)


Přípravky v muzeu


V pátek 7.10. se obě třídy přípravek vydaly do Muzea hl. m. Prahy na program Královská cesta. Děti se dozvěděly, kudy se ubíral král se svojí družinou při korunovaci, prohlédly si Langweilův model Prahy a nakonec si ozdobily královskou korunu a namalovaly si svoji cestu z domova do školy. Program byl zajímavý a brzy se do muzea vydáme znovu. (SVO, KAŠ)


Polytechnická výchova


Podstatnou část odpoledne dne 11.10.2016 trávili žáci 7.ročníku v prostorách SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. Na vlastní kůži měli možnost si vyzkoušet „jak chutná práce“. Pod vedením mistrů a mistrových odborného výcviku jedna skupina žáků pracovala s rostlinami a hlínou ve skleníku, zatímco „pracovníci“ ve druhé skupině se pokoušeli vytvořit dekorativní květinovou misku. Snažili se všichni, práce je bavila a nakonec si svoje výrobky mohli odnést domů. Třetí skupina se věnovala lakýrnictví - fládrování, tmelení, natírání, stříkání a malování. Během školního roku si tímto způsobem vyzkoušejí ještě další profese: klempíř, zedník, malíř, zámečník a truhlář. Doufejme, že jim zájem o řemeslo vydrží a za několik let bude o pár šikovných řemeslníků v Praze 9 víc. /7.roč., Otr a Bač/


Pozdrav z Brádlerek

Situace na Brádlerkách vypadá spíše jako z obrázků Josefa Lady, ale to nám vůbec nevadí. Sníh dává spoustu možnosti na vyřádění. Uvidíme co přinesou další dny.


Inspirujeme se tvorbou Zdeňka Sýkory


Východiskem pro hodinu výtvarné výchovy v 7.B se stal náš český malíř Zdeněk Sýkora, který proslul malbou liniových obrazů. Jeho plátna jsou protkána barevnými křivkami, které se vinou a proplétají od jednoho okraje k druhému. Inspirováni touto barevnou spletitostí čar se žáci pustili do trojrozměrné instalace, ve které experimentovali s liniemi textilií, jejich tvarem, silou a barvou. Vytvořenou lineární kompozici se poté pokusili výtvarně přenést na čtvrtku(ŠTĚ).


Páteční návštěva SOŠ Jarov


Poslední říjnový den navštívily šesté ročníky Střední odbornou školu Jarov. Nahlédli jsme přímo do vyučovacích hodin zedníků, kteří se právě učili postavit komín tak, aby nám hned nespadl na hlavu, sklářů, kde jsme museli dávat pozor, aby nám velké skleněné desky nespadly na hlavu, tesařů, kteří se nám líbili ze všeho nejvíc a řada z nás by zde třeba jednou ráda pracovala, kamnářů, zámečníků, malířů či pokrývačů, kteří mají přímo ve své třídě dům, po kterém lezou a zbavují se tak strachu z výšky. Celou školou nás provedl velmi milý pan mistr, který ochotně odpovídal na zvídavé otázky žáků. Prohlídku jsme zakončili v místním květinářství a mezi výtvory zdejších žáků jsme si vybrali drobné dárky pro naše maminky či babičky.(KOR,HLA)


ŠD na dopravním hřišti


Dne 27.9.2016 jsme navštívili spolu s dětmi ze IV. oddělení ŠD- Zajíčci dopravní hřiště na Proseku. Děti si hravou formou zopakovaly pravidla silničního provozu, např. ,, Jak se chová správný cyklista '', či zásady správného přecházení na přechodu pro chodce a na co máme dávat pozor.
Dětem se výlet velmi líbil a už teď se nemohou dočkat příští návštěvy. KŘE


Berušky v solné jeskyni


Dnes děti ze školní družiny navštívily solnou jeskyni. Nejprve jsme relaxovali u pohádky o Hurvínkovi a potom soutěžili v hledání diamantů. Nejlepší hledači byli odměněni diamanty, které si odnesli na památku domů. Nakonec si děti nakoupily malé dárečky pro maminky a na cestu zpět dostaly malou sladkou odměnu. Už teď se těšíme na další návštěvu.(SLA)


Sváťovo divadlo „O pejskovi a kočičce“


V pátek 23. září nás navštívil náš Sváťa a bylo se na co dívat. Kdo by neznal pohádku „O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu“. Bylo to velmi vtipné a pěkně zahrané. Kromě pohádky se na scéně objevil ještě čertík palačinka a kamarád kašpárek. Děti měly možnost si i zazpívat nějakou pěknou písničku. I když nás bylo v tělocvičně hodně, tak děti byly moc hodné a loutková pohádka se jim moc líbila. Budeme se těšit na další setkání se Sváťou. (Pav)

 


Přípravky hrají divadlo

Celý týden hrály děti z přípravek pohádku O Červené Karkulce. V pondělí přišla Karkulka s košíkem a opravdickou bábovkou, v úterý zas myslivec v dokonalém převleku. Ve středu dorazil vlk celý v černém. Děti si vyráběly masky, počítaly muchomůrky v lese, malovaly vlkovi postel a peřinu, hledaly cestu z lesa, apod.. Už se těšíme, až si příští měsíc zahrajeme další pohádku(KAŠ).


PŘÍPRAVKY V POŠTOVNÍM MUZEU

Dne 23.9. navštívily přípravky Poštovní muzeum na Praze 1. Děti si prohlédly výstavu známek, mnoho kreseb a plakátů zvířat. V horním patře muzea na děti čekalo plno zajímavých úkolů. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet jaké je to hladit žirafu, ptáka, prase nebo rybu. Jiní zase zkusily být na chvíli koalou. Na konci prohlídky děti dostaly pracovní sešity, do kterých malovaly zvířátko a plnily další zajímavé úkoly. Všem se na výletě moc líbilo(SVO).

 


Machři roku


je celostátní setkání mládeže, kterého se dne 21.9.2016 zúčastnily osmé ročníky. Centrálním bodem projektu bylo setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohli žáci poměřit své schopnosti a seznámit se s jednotlivými řemesly, které zde byly představeny. Doufáme, že byly odstraněny mylné představy některých žáků, že jít do učení je jakési východisko z nouze a budou na to myslet za rok při výběru dalšího vzdělávání. /8.roč, Bač a Otr/


České sportovní hry


9.9.2016 měla desítka žáků z pátých ročníku možnost vyzkoušet si atletické disciplíny v areálu Arena Sparta Praha, Podvinný mlýn. Pět chlapců a pět dívek se stalo skokany do výšky, sprintery, vrhači šipek, skokany do dálky a zúčastnili se kruhového tréninku. Odborní poradci byli atleti a atletky z Palestry. Dětem se dařilo a sportovní dopoledne si opravdu užily. Nejlepší a nejšikovnější z naší školy byli David Oganesyan, Veronika Danišová a Anežka Kloubková.(Kas)


Jak se dělá kniha


se osmáci dozvěděli dne 5.9. na výstavě Martina Patřičného v Galerii 9. V první části výstavy jsme se seznámili s knižní prací v zákulisí, co se děje, než se nám kniha dostane do ruky. V druhé části jsme viděli 10 dřevěných knih autorských a obrazy inspirované knihou. Snad si budeme teď knih více vážit a také více číst. /Bač, Otr, 8. ročníky/


Vážení rodiče

aktuální informace o provozu školy,  upozornění a další změny jsou uváděny v sekci AKTUALITY.


Další články najdete v sekci REPORTÁŽE Z AKCÍ, fotografie v sekci FOTOGALERIE