ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Divadlo paní Hruškové „Legenda o hvězdě“ v ŠD

V pátek 14. prosince nás navštívila paní Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček. LEGENDA O HVĚZDĚ je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Děti hrály a zpívaly spolu s našimi herci. Děvčátka si zahrála pannu Marii, chlapci svatého Josefa, Tři krále a pastýře, kteří se přijdou malému Ježíškovi poklonit. Celé představení vytvořilo příjemnou vánoční atmosféru a děti si to velmi užily. Děkujeme a přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.(PAV)


My jsme čerti

Tak se jmenuje vystoupení, které 13.12. předvedli žáci 1.B na Vánoční besídce v Gongu. Hravé vystoupení se moc povedlo a my jsme byli odměněni potleskem a pochvalou.(PAŽ)


Mikuláš a čertí pošta ve 3.C 

Ve středu k nám jako každý rok přišli Mikuláš s čerty a anděly. Děti ani nedutaly, přesto zazpívaly Mikulášovi písničku. Pak jsme při výtvarné výchově malovali pekelnou poštu. Můžete se podívat, jak se dětem povedla.(KAŠ)


Vánoční tvoření v 1.B

Těšíme se na Vánoce a chceme si hezky vyzdobit naši třídu nebo doma pokojíček. Vyrobili jsme andělíčka a stromeček, který jsme nazdobili jako vánoční nebo zasněžený. Ještě budeme vyrábět svícínek ze skořápek vlašských ořechů a dalších přírodnin.(PAŽ)


Mikuláš v 2.B

5.12. každý rok naší školu navštěvuje Mikuláš s čerty a andělem.Děti se už od rána nemohly dočkat. Když nám někdo během vyučovací hodiny zabušil na dveře,děti se neubránily výkřiku.Do třídy vběhli čerti a za nimi vešel Mikuláš s anděli. Žáci měli ale připravenou písničku a tak je čekala odměna - sladká  nadílka a adventní kalendáře.(SLV)


4.C v planetáriu 

V pátek 7.12. jsme se třídou zúčastnili výukového programu Vesmír kolem nás v holešovickém planetáriu, ve kterém děti získaly zajímavé znalosti o souhvězdích, planetách a celém vesmíru. (KOL)


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Tak jako každý rok i letos zavítal na Balabenku Mikuláš se skupinou krásných andělů i hrozných ďábelských čertů. Třídy 8.A a 9.A připravily pro děti z mateřské školy a 1. stupně mikulášskou nadílku. (HÁJ, PRA)


Hrdličkovo muzeum

Dne 3.11. navštívili osmé ročníky Hrdličkovo muzeum v Praze. Žáci se seznámili s fylogenetickým vývojem a ontogenezí člověka. Součástí exkurze  byla kostní patologie , kolekce trepanových lebek, ukázka mumií a posmrtných masek. Během exkurze byl zařazen pro žáky i workshop, kde si žáci mohli z připravených kostí sestavit kostru člověka a mnohé se o kostře dozvědět. (HÁJ, HLA)


3.D na MS ve florbale 

Dne 4.12. jsme se šli podívat na MS ve florbale do O2 Areny. Nadšeně jsme fandili a sledovali zápas mezi Austrálií a Thajskem. Obě družstva hrála výborně. Vyhrál náš favorit, a to australští florbalisté. Účastnit se zápasu byl pro nás veliký zážitek.(NOV)

Mikulášská nadílka ve 3.D 

Ve středu 5.12. jsme netrpělivě již od rána očekávali návštěvu Mikuláše s andělem a čertem. Každý zvuk a šramot na chodbě v nás vyvolával napětí a očekávání z mikulášské návštěvy. Když k nám konečně dorazili, zazpívali jsme jim písničku a vysloužili jsme si sladkou nadílku.(NOV)


FLORBAL

Dne 22.11.2018 se starší dívky účastnily florbalového turnaje za Prahu 9. Všichni se velice snažili vyhrát. Nakonec jsme odjely se čtvrtým místem z celkových osmy škol, kdy jsme bohužel přišly o třetí místo při nájezdech. Děkujeme pořadatelům za příjemný sportovní den. (HÁJ)


Mikulášská nadílka v 1.B

5.12. jsme celý den byli jako na trní. A potom zabušili na dveře – přišli k nám Mikuláš, čerti a andělé. Báli jsme se a dokonce se objevily i slzičky. Ale my jsme byli připraveni a přednesli jsme několik básniček. Byli jsme odměněni balíčky s různými drobnostmi a sladkostmi, ale našlo se i uhlí!(PAŽ)


Mistrovství světa ve florbale v O2 aréně 

Praha letos hostí 12. světový šampionát ve florbale. S našimi žáky jsme měli možnost zhlédnout zápas základní skupiny v O2 aréně, kde se mezi sebou utkalo družstvo Austrálie s Thajskem. Mezi třetinami se děti mohly zapojit do zajímavých soutěží. Pro všechny to byl obrovský zážitek. (KOL)


Mikuláš v naší třídě - 1. D

Stalo se tradicí, že adventní období na naší škole vítá Mikuláš s čerty a anděly. Děti se od rána těšily, některé se i trochu bály. Konečně se dočkaly. Mikuláš se svoji družinou navštívil třídu 1.D, kde pochválil hodné děti a pokáral všechny hříšníky. Děti Mikulášovi zarecitovaly básničku, kterou jsme se naučili. Na závěr hodní andílci rozdali všem dětem adventní kalendáře. (Nach)


Želvičky v solné jeskyni…

5. prosince 2018 jsme navštívili solnou jeskyni. Vstřebávali jsme potřebné ionty. K ozdravnému procesu nám hrála jak jinak než „čertovská pohádka“. Po celou dobu jsme krásně dýchali a užívali si atmosféru jeskyně. Na závěr si každý dle své volby zakoupil u „Vládkyně jeskyně“ pěkný suvenýr. Budeme se těšit na další návštěvu. (PAV)


Angličtina s Mattem

Po celý školní rok probíhají na naší škole kromě klasických hodin angličtiny, také hodiny AJ s rodilým mluvčím Mattem. Výuka je zábavná a vedená velmi zajímavou a hravou formou. Všechny děti jsou zapojeny do činností a mají možnost také hodiny samy tvořit. Učí se neformálně komunikovat v odlišném jazyce a bezprostředně reagovat na základní konverzační fráze. Matt je mezi dětmi oblíben a hodiny s ním je baví.(ZBO)

Hodina geometrie ve 3. B

Hodinu geometrie jsme si s žáky zpestřili skládáním tangramů. Tangram je starý čínský hlavolam. Cílem této hry je složit ze 7  dílků různých tvarů (čtverce, obdélníky, trojúhelníky) obrázek. Nejen že to žáky velice bavilo, ale také si díky tomu rozvíjeli  prostorovou představivost.(ČER)

Projektový den ve 3. B

Během projektového dne, který se konal 16. 11. jsme si s žáky povídali o České republice. Ve skupinkách jsme plnili různé úkoly, kterými jsme si zopakovali malý a velký státní znak, státní pečeť, slova naší hymny a mnoho dalšího. V druhé části vyučování jsme se byli podívat na divadelní představení o pověstech českých. (ČER)


Výtvarná soutěž

Žáci z 1.D  se s tématem PODZIMNÍ PANÁK zúčastnili výtvarné soutěže na naší  škole a obsadili krásné 1. místo za 1. třídy. Gratulujeme! (Nach)


Adventní kalendáře ze 6.A

Pravidelná dávka obrázků ze 6.A.(BAČ)