ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 


Vítejte na oficiálních stránkách
naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o  škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (se zaměřením na kopanou), práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

Našim cílem je vytvořit školu jako moderní vzdělávací instituci 21. století.  Aby mohl být  tento záměr naplněn,  je nutné vytvořit náležité podmínky jak materiální, tak i personální. 

Materiální podmínky znamenají  vybavení školy moderní technologií , především počítači a interaktivními tabulemi, aby výuka byla pro žáky zajímavá a motivační. Proto se každý rok snažíme o vybavení dalších minimálně dvou tříd touto technologií, která však není levná a nedovoluje vybavení celé školy najednou.

Personální podmínky však zcela ovlivnit nemůžeme, neboť na trhu práce zcela chybí především učitelé I.stupně, ačkoli dětí na I.stupni přibývá. Je velmi těžké v těchto podmínkách zajistit zvyšování kvality a modernizaci vzdělání. Naši učitelé se pravidelně vzdělávají, seznamují se s novými metodami práce, ale z dlouhodobého hlediska pociťujeme, že chybí větší podpora pedagogických pracovníků. 

Přesto všichni usilujeme o vytvoření pozitivního klimatu na škole, o prohlubování spolupráce s rodiči i dalšími orgány jako PPP nebo OSPOD a v neposlední řadě i o ochraně a prevenci před sociálně patologickými jevy v oblasti drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a všech forem násilného chování,  šikany a rasismu. 

Přes všechny tyto překážky se všichni snažíme vytvořit pro naše žáky bezpečné  a přátelské prostředí , aby do školy chodili rádi a pochopili význam vzdělání.(řed. školy B. Žižková)

 

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy


Mikulášská nadílka


5.12. proběhla během dopoledního vyučování na naší škole již tradiční mikulášská nadílka. Andělé, Mikulášové obdarovávali hodné děti a zlobidla si čerti chtěli odnést do pekla. To pak došlo i na slzičky. Když ale uličníci slíbili, že se polepší, čerti si je pro jistotu označili uhlím,  čerti jim odpustili a také dostali nadílku. Děti recitovaly, zpívaly a Mikulášové byli spokojeni, kolik máme ve škole hodných a šikovných dětí. Celou dopolední akci připravili žáci 9.A pro svoje malé spolužáky.(ROS)

 Vedení školy děkuje společnosti Camping GAZ CS s.r.o. za pomoc při zajištění této akce.


Mikulášská pohádka ve školní družině


Hrála se vánoční Mikulášská pohádka.Vypravěčem pohádky byl čert, který dětem vyprávěl, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem, a jakým způsobem se člověk může dostat do pekla.
Divadlo bylo částečně hrané, částečně loutkové, také jsme se na chvíli ocitli v čertovské škole.Představení se dětem moc líbilo. (HIL)


Děti a technika

Děti z přípravky už chodí 3 měsíce do školy, a proto nastal čas začít se seznamovat s moderními technologiemi. Od prosince budou každý týden trénovat své dovednosti ve třídě s interaktivní tabulí. V první lekci skládaly obrázky, hrály pexeso a rexeso. Už se všichni těší, co bude příště.(KAŠ)


Slůňata v solné jeskyni

První prosincový den se oddělení slůňat vydalo za novými zážitky do solné jeskyně. Cestou jsme si zopakovali pravidla chování v tramvaji, jak se chodí správně ve dvojicích, i pravidla slušného chování. V solné jeskyni jsme si poslechli krásnou pohádku o Včelích medvídcích. Poté jsme ještě chvíli relaxovali se zavřenýma očima a představovali si, že jsme u moře a dovádíme s delfíny ve vlnách. Při hledání drahokamů jsme byli úspěšní a našli jsme jich dohromady 43! Bylo to hezké zpestření odpoledne. Co nás asi čeká příště?(ŽAL)


 


Medvídci a slůňata v divadle

Místo dovádění venku jsme se jedno čtvrteční odpoledne vydali na divadelní představení Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc. Hrdinové Kvak a Žbluňk nám dovolili, abychom si společně s nimi prohlédli fotoalbum, které si vzájemně nadělili jako vánoční dárek. Bylo to fotoalbum plné vzpomínek, dobrodružství a legrace. Představení se nám moc líbilo. Protože slušné vychování máme "v malíku" a víme, že v divadle se nefotí, po příchodu do družiny jsme momenty z představení zachytili na papír.(ŽAL)


 


POHÁDKOVÉ PODZEMÍ

Ve středu 30. 11. 2016 se naše družinky Lvíčata a Motýlci vydali na výlet do Libáně v Českém ráji, na zámek a hrad Staré Hrady. Čekalo tam na ně tajuplné sklepení, kde se odehrávaly příběhy Hradních strašidel, pohádkových postav či obrovských draků ,hlídající své území a poklady. I přes chladné počasí se děti ohřáli v děsivém pekle, kde je zavřela čertice  a museli projít zkouškou odvahy.  Výlet se nám velice líbil a doufáme, že brzy prozkoumáme i jiná tajemná místa naší země. (JEN)


Tvořili jsme supermarket

Děti z 1.C si v hodině prvouky vyzkoušely vytvořit Supermarket. Nejprve si namalovaly různé druhy zboží, pak jej rozmístily do obchodu do jednotlivých oddělení. Procvičily si tak učivo prvouky, učily se spolupráci ve skupince a užily si spoustu zábavy. (ZSÝ)


Něco ze sportu

Dne 30.11. se naše škola zúčastnila obvodního kola ve florbale. Tuto akci již tradičně pořádal  Dům dětí a mládeže Praha 9. Hrálo se na Základní škole Vinoř, kde nás reprezentovali naši mladší žáci. I když jsme se do finále neprobojovali, hrálo se s nadšením, chutí a hlavně s odhodláním být příští rok lepší. (HLA)


Přípravky v divadle - Malý Pán

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jenže má sen a sny bývají, jak víme, jen samé problémy – nenechají člověka na pokoji. Malý Pán po probuzení překvapeně zjišťuje, že mu něco schází.A tak vyrazí na cestu, na níž překoná strach, splní pár úkolů, pozná sám sebe a zjistí, že to, co hledá, má u nosu.(SVO)


Změna termínu Vánoční besídky v Gongu

 Vánoční besídka v Gongu

se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 16:30.

(nikoliv 12. prosince a nikoliv od 17,00h).

Žák, který vystupuje, obdrží od paní učitelky  pozvánku pro dvě osoby.


Pohádkové postavy


V pátek 25.11. se žáci I. stupně a přípravných tříd zúčastnili dne pohádkových postav. K vidění byla spousta masek, od krásných princezen přes roztomilá zvířátka až po strašidelné kouzelníky. V každé třídě byla zvolena nejhezčí maska pohádkové postavy z dívek a nejhezčí maska z chlapců. Legraci během dne pohádkových postav si užily nejenom děti ale i paní učitelky. Všichni společně se těšíme na další soutěže žákovské samosprávy. (KHO)

Fotografie z jednotlivých tříd zde


Zajíčči v solné jeskyni​​


Dne 24.11.2016 jsme s dětmi ze IV. oddělení ŠD - Zajíččci navštívili solnou jeskyni v Českomoravské ulici. Opět se nás ujala milá starší paní, která dětem vysvětlila, co mají dělat, a jak se mají uvnitř solné jeskyně chovat. Tentokrát si děti vybraly pohádku k poslechu: ,,Kubula a Kuba Kubikula" aby se jim lépe odpočívalo. Po skončení pohádky začaly děti nedočkavě hledat poklad - drahokamy. Rozdělily se na dva týmy, dívky proti chlapcům. Při vší snaze se nakonec podařilo chlapcům zvítězit. Před návratem do školy si pár dětí zakoupilo suvenýry na památku a všichni jsme obdrželi sladkou odměnu. Už se nemůžeme dočkat příštího dobrodružství, které nás jistě čeká. (KŘE)


Zažijte dějiny 20.století

a Schola Pragensis

Dne 24.11.2016 se třída IX.A zúčastnila v rámci projektu Zažijte dějiny 20.století filmového představení Anthropoid. Díky velmi poutavému filmu se žáci seznámili s historicky pravdivými okolnostmi i aktéry atentátu na Heydricha. Uvědomili si hrůznost fašistického režimu v Protektorátu Čechy a Morava i úžasnou statečnost atentátníků. V druhé části dopoledne žáci navštívili veletrh středních škol Schola Pragensis, který jim pomohl v profesní orientaci./PRA/
 


Mezinárodní den pozdravů


U příležitosti Mezinárodního dne pozdravů, který letos připadl na pondělí 21.11. Žáci druhého stupně v rámci žákovské samosprávy připravili nástěnku o tom, kterak se od sebe jednotlivé národy liší ve zdravení, kde se vzalo naše ahoj a čau a psali i o pravidlech, které ve zdravení fungují. Svou nástěnku vyzdobila nejlépe 6. A, 6.B zase zveřejnila nejvíce informací a do soutěže se zapojila i 8.A. Tyto třídy tak získávají cenné body do celoroční soutěže o nejlepší třídní kolektiv.(KOR)