ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

AKTUALITY


Změna rozvrhu dne 24.5.

Z důvodu uvolnění a zajištění volebních místností je v pátek 24.5.2019 vyučování ukončeno pro 1. - 4. ročník v 11,40h. Žáci 5. - 9. ročníků budou končit ve 12,35h. Školní družina v provozu od 11,40h.


Vedení školy bylo upozorněno na výskyt vší

Žádáme rodiče, aby provedli kontrolu u svých dětí a v případě zjištění zajistili léčbu, tj. odvšivení.
Pedikulóza je infekční nemoc, dítě musí po tuto dobu zůstat v domácím léčení.

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a zabránit šíření nákazy.

Žádáme především rodiče dětí, které odjedou na školu v přírodě, aby k této informaci přistupovali zodpovědně .

Další informace (včetně doporučení MŠMT)

Sdělění MŠMT:

Metodický pokyn:

Děkujeme za spolupráci

 


Ředitelské volno

z provozních důvodů vyhlásila ředitelka školy na 29.4. a 30.4. ředitelské volno.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dne 29. a 30. dubna 2019 (ředitelské volno) je školní družina v provozu od 7 do 16 hodin pouze v hlavní budově školy. Oběd ve školní jídelně zajištěn pouze pro předem přihlášené děti. Děti přivádějte do ŠD hlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


Nepřítomnost p. uč. Z. Sýpalové ve 2.A

z důvodu pracovního úrazu bude po dobu pracovní neschopnosti ve třídě 2.A zastupovat p. uč. Mgr. Jana Novotná.


Třídní schůzky v 5.B

jsou z důvodu pracovní neschopnosti p. učitelky Karlíkové zrušeny. Nový termín bude oznámen po návratu p. učitelky do školy. Děkujeme za pochopení.


Třídní schůzky

proběhnou v úterý 16. dubna od 17 hodin v kmenových třídách. Rada rodičů se setká s vedením školy ve sborovně již v 16,30h.


Projektový den s akcemi mimo školu

je naplánován na pátek 12. dubna. V tento den se ve škole musí připravit několik tříd na druhé kolo voleb. Třídní učitelky s dětmi prožijí společně den mimo budovu školy a využijí této příležitosti k posílení pozitivních vztahů mezi žáky. Reportáže z akcí budou vloženy na hlavní stránku našeho webu.


Ředitelské volno

je vyhlášeno na pátek 5. dubna z provozních a organizačních důvodů. Školní družina je v provozu pro předem přihlášené děti.


Školní družina 5. 4. 2019 - provoz


Dne 5. dubna 2019 (ředitelské volno)

je školní družina v provozu od 7,00 do 16,00 hodin

pouze v hlavní budově školy.

Oběd ve školní jídelně je zajištěn pouze pro předem přihlášené děti.

Děti přivádějte do ŠD hlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


První zpráva z Krkonoš - LVZ

Autobus s dětmi dojel na Brádlerovy boudy v pořádku.


Nepřítomnost p. uč. Barbory Muselové

po dobu nepřítomnosti paní učitelky bude ve třídě zástup z řad suplujících pedagogů. Předpokládaný návrat p.uč. je v pátek  22.3.


Výuka po dobu LVZ

Po dobu LVZ od 18. - 22.3. budou žáci 7.AB + 8.AB spojeny, výuka bude podle rozvrhu 7.B + 8.B.

Zástup za p. uč. Markétu Poldovou - Mgr. Jana Novotná.

Zástup za p. uč. Martinu Svobodovou - p.Milada Prunnerová (AP)


ZÁPISOVÉ LÍSTKY

pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích pro školní rok 2019/20 může zákonný zástupce žáka vyzvednout v ZŠ ve čtvrtek 14.3. 14.30 -15.30h v kabinetu výchovné poradkyně (přízemí vedle sborovny); po dohodě lze v jiném termínu (jirina.otradovcova@zsbalabenka.cz)


Nepřítomnost p. učitele Jana Polaneckého

z důvodu pracovní neschopnosti je odhadována cca na 2 měsíce. Po tuto dobu bude jeho úvazek rozdělen mezi ostatní pedagogy I. i II. stupně.


Změna spádové oblasti pro ZŠ Balabenka

Na základě nově schválené vyhlášky MHMP jsou ze spádové oblasti pro naši školu vyjmuty tyto ulice:

Čerpadlová, Jana Přibíka, Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na výběžku, Pod Harfou, Poděbradská, Podkovářská, U Harfy, V Předním Hloubětíně

Děti, které mají bydliště v některé z těchto ulic, patří spádově na ZŠ Špitálská, Praha 9.

Aktuální seznam spádových ulic pro ZŠ Na Balabence:


Den otevřených dveří

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na středu 6. března jsme pro Vás připravili setkání s pedagogy v naší škole a to v čase 15,00 - 16,00h ( I.skupina) nebo později od 16,00 do 17,00h (II.skupina). Termín se nemusí rezervovat, přijďte tak, jak to vyhovuje Vašim možnostem.

Vstup do budovy je bočním vchodem ( vlevo od hl. budovy) ze dvora, kde již bude služba, která Vás nasměruje do školní jídelny. Zde proběhne zahájení, přivítání a poskytneme Vám první informace k zápisu, školní družině atd.

Poté se všichni přítomní rozdělí na 3 skupiny a budou mít jednak možnost projít si prostory školy a především podiskutovat s paní učitelkou ve třídě o výuce, kroužcích, organizaci školního roku ap.

Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad a mají zájem o naši přípravnou třídu, se sejdou až v 16,00h s p. učitelkou z přípravky.

V případě, že ještě nejste o odkladu přesvědčeni, můžete se zúčastnit ve tři hodiny schůzky s paní učitekou z 1. tříd a v 16 hodin pak navštívit přípravku.

V době, kdy se paní učitelka bude věnovat Vám a Vašim dotazům, v jiné třídě se o Vaše děti postarají další pedagogové, kteří si s nimi zahrají na školu a umožní jim zjistit, jaké to je sedět v opravdové lavici nebo stát před tabulí.

Přítomnost dětí není nutná, tato akce je určena především rodičům. Pro děti plánujeme po zápisu ještě další dvě setkání při Předškolním těšení. Je pouze na Vás, rodičích, zda s sebou děti přivedete či nikoliv.

Těšíme se na setkání a věříme, že se Vám i Vašim dětem bude ve škole líbit již při této první návštěvě.


Informace pro rodiče žáků 2.B

Po dobu pracovní neschopnosti p. uč. Slavatové zastupuje ve třídě 2.B p. učitelka Mgr. Jana Novotná.


Pololetní prázdniny

jsou plánovány na pátek 1. února. Druhé pololetí zahajujeme v pondělí 4. února.


Změna rozvrhu od 4. února

z důvodu ukončení plaveckého výcviku žáků 3. ročníků a zahájení výcviku plavání pro druháky dochází od pondělí 4.2. ke změnám v rozvrhu druhých a třetích tříd. Informace předá žákům třídní učitelka.

První lekci plavání má 2.ABC již ve středu 6.2.2019 od první vyučovací hodiny ( více v sekci PLAVÁNÍ + info tř. učitelky)


Informace pro rodiče dětí ze ŠD Želvičky

Paní vychovatelka Pavelková je v pracovní neschopnosti. V oddělení ŠD je zajištěno do 14 hodin suplování z řad pedagogů, poté budou děti rozděleny do ostatních skupin. Předpokládaný návrat paní vychovatelky je začátkem února,


Informace pro rodiče žáků 3.A

Po dobu pracovní nschopnosti p. uč. Horné je ve třídě zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný návrat p. učitelky do školy je začátkem února. Výpis vysvědčení žáci obdrží.


Ukončení I. pololetí

ve čtvrtek 31.1. bude žákům předán výpis z vysvědčení za I. pololetí. Tento výpis si žáci ponechají, nevrací se zpět p. učitelce.

V tento den bude 1. - 3. ročník končit v 11,40h, 4.-5.r. v 12,35h a celý II.stupeň po šesté vyučovací hodině, tj. ve 13,30h. Odpolední výuka je odvolána. Provoz školní družiny je bez omezení a navazuje na zkrácené vyučování.

Upozorňujeme rodiče i žáky, že výpis je nově opatřen pouze podpisem třídní učitelky.


Třídní schůzky 15. 1. 2019

podle dohody pedagogů s rodiči jsou plánovány takto:

Klasické, hromadné proběhnou v kmenových třídách od 16,30 - 17,30h  -  pro třídy 1.C,1.D,2.A,2.B,2.C,8.A

V ostatních třídách byla zvolena forma konzultací, které se uskuteční v čase dohodnutém s pedagogem, popř. od 16,00 - 17,30h, kdy jsou přítomni všichni pedagogové.

Konzultace s Mgr. P. Štěpánovou  a Mgr. J. Polaneckým lze dohodnout až po jejich návratu z PN.
Konzultace s Mgr. P. Šešínem budou možné pouze po předchozí domluvě(na tř. schůzkách 15.1. nebude z RD přítomen).

P.uč. S. Romanovská nebude přítomna na TS, konzultaci lze dohodnout na jiný den.


Vedení školy bylo upozorněno na výskyt vší

Žádáme rodiče, aby provedli kontrolu u svých dětí a v případě zjištění zajistili léčbu, tj. odvšivení.
Pedikulóza je infekční nemoc, dítě musí po tuto dobu zůstat v domácím léčení.

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a zabránit šíření nákazy.

Další informace (včetně doporučení MŠMT)

Sdělění MŠMT:

Metodický pokyn:

Děkujeme za spolupráci


ČJ pro cizince

Z organizačních důvodů nebude v průběhu ledna probíhat Kroužek ČJ pro cizince. Bližší informace podá vyučující. Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče a žáky II.st.

po dobu pracovní neschopnosti p. uč. P. Štěpánové bude ve třídách zástup z řad pedagogů. Třídnictví přebírá Mgr. Monika Řeháková ( monika.rehakova@zsbalabenka.cz)


Kontakt do kanceláře vedení školy

V této době probíhá oprava školní telefonní ústředny. Po dobu opravy není možné přepojování hovorů od pí hospodářky do ostatních kanceláří. V případě, že potřebujete kontaktovat přímo vedení školy použijte dočasně zřízené telefonní číslo:

+420 774 976 649


21. prosince je vyhlášeno ředitelské volno. Pro přihlášené děti je v provozu školní družina.

Od 22.prosince do 2. ledna jsou vánoční prázdniny.

Výuka začíná ve čtvrtek 3. ledna dle běžného rozvrhu.


ŠKOLNÍ DRUŽINA - 21. PROSINCE 2018

Dne 21. 12. 2018 (ředitelské volno) je školní družina v provozu od 7,00 do 16,00 hodin pouze v hlavní budově školy. Oběd ve školní jídelně zajištěn pouze pro předem přihlášené děti. Děti přivádějte do ŠD hlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


Výuka kroužků

Poslední hodiny zájmových kroužků před vánočními prázdninami proběhnou v pátek 14. prosince 2018.

Výuka kroužků opět začne v pondělí 7. ledna 2019.


Odhlašování obědů

Odhlašování obědů není aktuálně možné přes záznamník. Záznamník je mimo provoz.

Odhlašování je možné telefonicky přímo u p. hospodářky nebo e-mailem. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.


Vánoční besídka v Gongu

Ve čtvrtek 13. prosince pořádáme pro rodiče vánoční vystoupení v Divadle Gong. Rodiče  dětí, které jsou do programu zapojeny, obdrží vstupenku, platnou pro dvě osoby. Zároveň bychom rádi požádali rodiče, aby si děti během představení nevyzvedávali a nechali je pod dohledem p. učitelek. Z důvodu bezpečnosti není možné děti pouštět do hlediště, neboť jeho kapacita je zcela zaplněna diváky z řad rodičů. Všichni, kteří vystupují, mají možnost program vidět dopoledne během zkoušky.

Prosíme rodiče, aby při vstupu odevzdali pozvánku.

Děkujeme za pochopení.

Vstup je dobrovolný a slouží k úhradě pronájmu divadla.

Těšíme se na společné předvánoční setkání.


Informace pro rodiče žáků 2.B

Třídní schůzka s p. uč. Slavatovou  se koná v pondělí 10.12.2018 od 16,00h.


Klub rodičů - prosinec

Dle informací z PPP se 12. prosince Klub rodičů konat nebude.


Upozornění pro strávníky

Z důvodu sníženého počtu pracovnic ve školní jídelně

(po dobu jejich pracovní neschopnosti)

se bude vařit denně pouze jedno menu.

Děkujeme za pochopení.


Aktualita

Z důvodu havárie vody není možný provoz školy. Prosíme rodiče, aby děti neposílali dnes do školy, popřípadě si je vyzvedli v co nejkratší době. Děkujeme za pochopení.

Opatření se týká i zájmových kroužků, které dnes 30.11. nebudou.


Informace pro rodiče žáků 5.B -

po dobu pracovní neschopnosti p. uč. J. Karlíkové bude ve třídě zastup z řad pedagogů. Třídnictví přebírá Mgr. Jan Polanecký ( balabenka.polanecky@seznam.cz)


Informace pro rodiče žáků 2.C -

po dobu pracovní neschopnosti p. uč. L. Soumarové bude ve třídě zastup z řad pedagogů.


Projektový den - Žijeme v České republice

je plánován na pátek 16.listopadu. Třídní učitelé připravují program pro svůj kolektiv. Vyučování končí pro 1.-3.r. v 11,40h(navazuje ŠD), pro 4.-5.r. v 12,35h a pro žáky II.stupně ve 13,00h. Další informace sdělí žákům třídní učitelky.


Informace pro rodiče žáků 2.B -

po dobu pracovní neschopnosti p. uč. Dany Slavatové  bude ve třídě zastupovat p. uč. Mgr. Jana Novotná.


Třídní schůzky

v úterý 20. listopadu v 17,00h se uskuteční ve všech třídách třídní schůzky. Setkání zástupců rady rodičů s vedením školy je plánováno na 16,30h ve sborovně školy.

Rodiče žáků  9.ročníků se sejdou v učebně fyziky v 16,30h. Zde dostanou informace k přijímacímu řízení od výchovné poradkyně.

Ve třídě 2.B je třídní schůzka tento den zrušena. Náhradní termín oznámí p. uč. Slavatová po návratu z PN.

Pro žáky 1. ročníků bude provoz školní družiny prodloužen do 18,00h( v odděleních Berušky a Motýlci)


Vážení rodiče našich prvňáčků,

v rámci výchovy k samostatnosti i z důvodu bezpečnosti

Vás žádáme,abyste své děti  

již nedoprovázeli  ráno do šatny.

Děkujeme za pochopení.


 


Informace k zajištění školní družiny

po dobu pracovní neschopnosti p. vychovatelky Romanovské je v oddělení Ježků zajištěno suplování z řad pedagogů.


Informace pro rodiče žáků 2.B -

po dobu pracovní neschopnosti p. uč. Dany Slavatové  bude ve třídě zastupovat p. Milada Prunnerová.


Vánoční fotografování žáků

podle vyplněných zájemek proběhne ve škole 2. listopadu


Upozornění

Z důvodu deštivého počasí je dnešní  výlet školní družiny zrušen.


Akce pro I.stupeň

V pátek 26. října proběhne na I. stupni v rámci ŽS Den státních barev. Více informací obdrží žáci od třídních učitelů.


Podzimní prázdniny

V pondělí 29.10. a 30.10. jsou ve škole prázdniny.


Pozvánka na Klub rodičů

Ve středu 17.10. se koná KLUB RODIČŮ. Zájemci z řad zákonných zástupců mohou přijít na konzultaci či pro radu k naší školní psycholožce, Dr. Trpákové. Sraz je v 15 hodin ve vestibulu školy.


Zpráva od p.uč. Soumarové pro rodiče 2.C a 4.B

Autobus s dětmi přijel na Brádlerovy boudy v pořádku. Po obědě si půjdou děti vybalit kufry na pokoje a poté vyrazí na procházku po okolí. Počasí je zatím velice příznivé.


Informace ze ŠD - z důvodu nemoci p. vychovatelky I. Pavelkové bude v oddělení Želviček částečně zajištěno suplování p.uč. M. Sedláčkové.


Výjezd na školu v přírodě - 8.10. - třídy 2.C + 4.B

Děti, které se nezúčastní školy v přírodě, budou zařazeny do jiných tříd.

Žáci z 2.C budou rozděleni na skupiny a docházet do 1.A + 1.D

Žáci z 4.B budou rozděleni na skupiny docházet do 5.A + 5.C

V pondělí děti obdrží rozvrh těchto tříd, kterým se budou řídit do 12.10.


Informace pro rodiče žáků 3.C - třídní schůzky s p. učitelkou Kašovou se konají ve čtvrtek 11.10.2018 od 16,00h v kmenové třídě.


 


Výjezd na školu v přírodě - 1.10. - třídy 2.A + 2.B

Děti, které se nezúčastní školy v přírodě budou zařazeni do jiných tříd.

Žáci z 2.A budou docházet do 1.C (TU-Z.Sýpalová ml.)

Žáci z 2.B budou docházet do 1.B (TU - H. Pažoutová)

V pondělí děti obdrží rozvrh těchto tříd, kterým se budou řídit do 5.10.

Zástup za D.Slavatovou (2.B) po dobu nepřítomnosti kol. B. Hilská, která jede s dětmi i na školu v přírodě.


Třídy 1.ABCDE - fotografování prvňáčků proběhne 25. září. Sada 3 fotek stojí 90,- Kč.

Třída 2.B - po dobu pracovní neschopnosti p. uč. Slavatové je pověřena vedením třídy kol. Barbora Hilská.

ŠD - Sovičky - po dobu čerpání dovolené p. uč. Hordinové je ve školní družině zajištěno suplování z řad pedagogů 1. stupně.

Škola v přírodě - aktuální informace najdete v záložce ŠKOLA V PŘÍRODĚ


Od pondělí 10. září bude výuka probíhat ve všech třídách podle rozvrhu. Provoz ŠD bude bez omezení, tedy do 17 hodin.

Třída 3.C - po dobu nemoci p.uč. Kašové je třídnictvím pověřena p. vychovatelka Mgr. Petra Zajícová. Termín třídních schůzek bude sdělen po návratu p. uč. Kašové.

Oddělení ŠD - Lvíčata (3.C,3.B + 4.A) - po dobu nepřítomnosti p. vychovatelky bude v oddělení zajištěno suplování z řad pedagogů I.st.

Žáci 3. ročníků zahájí v pondělí 10. září výuku plavání v pl. areálu Hloubětín. Dopravu autobusem hradí rodiče. Škola(stejně jako vloni) zažádala MŠMT o přidělení dotace na dopravu. Do dnešního dne nemáme informaci, zda nám bude přidělena. Cena za dopravu bude rodičům sdělena na třídních schůzkách. Výuku plavání hradí škola. Další info na záložce Plavání

Od 18.9. zahájí činnost rodilý mluvčí AJ. Docházet bude vždy v úterý a v pátek. Rozpis tříd, kde bude přítomen, byl vytvořen tak, aby se vystřídaly všechny kolektivy od 1. - 9. ročníku.

Od 10. září bude spuštěno přihlašování na zájmové kroužky, které budou probíhat v budově školy. Přehled kroužků s uvedenými kontakty, cenou, termínem a jménem lektora najdete v záložce Zájmové kroužky. Činnost kroužků bude zahájena od října.

V úterý 18.9. se uskuteční od 16,30 - 18,00h  třídní schůzky. Podrobné informace obdrželi žáci od třídních učitelů. V 1. ročnících se třídní schůzky v tomto termínu neuskuteční.

V první polovině října proběhne škola v přírodě pro žáky 2. ročníků. Vyplněné přihlášky je potřeba odevzdat třídní p. učitelce do 12. září. Poté na TS obdrží rodiče další podrobné informace.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení při náročném zahajování nového školního roku.