ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

AKTUALITY


Školní rok 2019/2020


Nepřítomnost p. učitelky S. Rosové

Z důvodu dlouhodobé nemoci budou vyučovací hodiny p. učitelky suplovány pedagogy II.stupně. Český jazyk v 8.A,B a 9.B vyučuje kol. Pavla Karešová. Třídnické práce zastupuje p. uč. Štěpánová.

Třídní schůzky s p. uč. Petrou Štěpánovou proběhnou dne 20.listopadu od 17 hodin.

Dne 21.11. od 14,00h proběhne v 8.A třídnická hodina s p. učitelkou Petrou Štěpánovou.


Třídní schůzky

pro rodiče všech žáků budou probíhat ve středu 13. listopadu od 17 hodin ( do 18,30h). Rada rodičů se sejde s vedením školy v 16,30h ve sborovně.

Třídní schůzka 8.A je odložena z důvodu pracovní neschopnosti třídní učitelky p. Rosové. Rodiče  mohou v případě zájmu kontaktovat učitele jiných předmětů a domluvit si konzultaci.


Podzimní prázdniny a ředitelské volno

ve dnech 29. - 30.10. jsou podzimní prázdniny, na které navazují dva dny ředitelského volna.  Ve škole se všichni sejdeme v pondělí 4. listopadu.


Informace školní družiny - ředitelské volno

Dne 31.10. a 1.11.2019 (ředitelské volno) je školní družina v provozu od 7,00 do 16,00 hodin pouze v hlavní budově školy. Oběd ve školní jídelně je zajištěn pro předem přihlášené děti. Děti přivádějte do ŠDhlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


Zájmové kroužky

činnost kroužků byla zahájena od měsíce října. Celkem je otevřeno 40 skupin zájmových kroužků, do kterých je zapojeno dohromady více jak 500 žáků naší školy, převážně dětí z  I. stupně. Jsme rádi, že se nám podařilo zajisti pro tolik zájemců odpolední zájmovou činnost. Vedení školy děkuje všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, zejména p. uč. Kostrůnkové a p. vychovatelkám ve školní družině.


Nepřítomnost p. učitelky S. Rosové

Z důvodu nemoci budou vyučovací hodiny p. učitelky suplovány pedagogy II.stupně. Třídnické práce zastupuje p. uč. Štěpánová.


Nepřítomnost p. učitelky Hilské

Po dobu nepřítomnosti p. vychovatelky bude ve školní družině zástup z řad pedagogů I. stupně.


Nepřítomnost p. učitele Holoty

Z důvodu nemoci budou vyučovací hodiny p. učitele suplovány pedagogy II.stupně.


Nepřítomnost p. učitelky Novotné

Z důvodu nemoci bude ve třídě po dobu nepřítomnosti p. uč. Novotné zajištěno suplování Mgr. Janou Novotnou. Nástup paní učitelky po nemoci je předpokládaný na 21.10.


Upozorňujeme na výskyt vší

informace pro rodiče jsou vloženy v záložce Co dělat když, odstavec 14.


Školní hřiště bude pro veřejnost v provozu

v době od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019

za podmínek uvedených v sekci Školní hřiště.


Upozornění na omezený provoz školního hřiště

Z důvodu zahájení stavebních prací je omezen pobyt na školním hřišti pouze pro výuku, školní družinu a mateřskou školu, vždy pod dohledem pedagoga. Pro veřejnost i naše žáky mimo výuku je hřiště dočasně uzavřeno. Více v sekci ŠKOLNÍ HŘIŠTÉ.


Třídní schůzky

ve třídách ( 2.D,3.A, 3.B,5.A,5.B, 6.A,6.B,6.C), kde se změnili třídní učitelé,  proběhnou třídní schůzky v úterý 24. září od 16,30h.

13.11. plánujeme klasické třídní schůzky pro všechny třídy.


Nepřítomnost p. učitelky Hájkové

Z důvodu nemoci bude po dobu nepřítomnosti p. uč. Hájkové zajištěno suplování z řad pedagogů


Nepřítomnost p. učitelky Čevenkové

Z důvodu nemoci bude ve třídě po dobu nepřítomnosti p. uč. Červenkové zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný termín ukončení PN je začátkem příštího týdne.


Ovoce do škol

první závoz pro žáky naší školy bude v týdnu od pondělí 16.9.

Mléko do škol

Informace o projektu Mléko do škol naleznete na: www.happysnack.cz

Kartičky Happysnack:

- Lze prodloužit platnost u karet z loňského roku. Stačí dobít kredit v min. výši 10 Kč do 30.11. U prodloužení platnosti loňské karty se neplatí žádný aktivační poplatek. Pokud stará karta nebude dobita, pozbude platnosti 30. 11. 2019.

- Nové karty vydává pověřený pracovník školy.

- Trable s kartou? Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí na stranu rodiče. Napište na e-mail: info@happysnack.cz. Vždy uvádějte číslo karty, které se požadavek týká.


Informace pro rodiče a žáky k zahájení nového školního roku

Školní rok zahajujeme dne 2. září od  8,00 hodin (do 8,45h).

 V  tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Plavecký výcvik 3.ABC je zahájen již od 4. září. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby do středy 4.9. předali vyplněné Čestné prohlášení ( Viz záložka plavání).

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou  v pondělí 2.9. ze školy odcházet samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Přípravná třída

Děti s rodiči a paní učitelkou se sejdou před hlavní bránou vlevo od vchodu do budovy školy. Po předání dětí paní učitelce ve třídě proběhne první úvodní hodina. Rodiče mohou počkat před budovou. V 8,45h budou děti předány buď rodičům nebo p. vychovatelce ŠD. Ve třídě bude následovat třídní schůzka rodičů s p. učitelkou, kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku. Děti tento první den nepotřebují ještě žádné pomůcky ani přezůvky.

Od úterý 3.9. bude výuka od 8,00 do 11,30h. Poté následuje oběd a umístění zapsaných dětí do školní družiny.

Další informace sdělí p. učitelka Martina Svobodová, která bude třídní učitelkou v 0.A a Milada Prunnerová, která bude třídní učitelkou 0.B

První třídy – 1.ABC

Vítáme všechny naše nové žáky do prvních tříd. Sraz dětí a rodičů je v 8,00h před vchodem do nové budovy, tj. vpravo od hlavní budovy. Zde si podle rozdělení paní učitelky převezmou děti a společně s rodiči odejdou do tříd. Po usazení dětí do lavic požádáme rodiče, aby na děti počkali před budovou školy. První hodina končí v 8,45h. Poté budou děti předány rodičům nebo do školní družiny. Od 9,00h následuje ve třídách třídní schůzka pro rodiče ( bez dětí), kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Výuka pro 1.r.

3.9. do 9,40h, poté odchod domů či do ŠD

od 4.9. do 6.9. v 11,40h, poté odchod domů či do ŠD

Od pondělí 9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Druhé třídy – 2.ABCDE

Žáci se dostaví 2.9. na 7,55h do své nové kmenové třídy. Informace obdrží u  hlavního vchodu (2.A,2.E) a bočního vchodu ( 2.B,C,D).  

Prosíme rodiče druháků, aby děti do tříd již nedoprovázeli ( u vchodu bude pedagogický dohled).

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h. Poté si mohou děti vyzvednout rodiče nebo půjdou do školní družiny.

Výuka pro 2. ročník bude od 3.9. – 6.9. končit v 11,40h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky s novými třídními učiteli proběhnou v září.

Třetí, čtvrté a páté třídy – 3.ABC, 4.ABCD,

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h.

Žáci 3. ročníků mohou přejít do školní družiny nebo si je mohou vyzvednout rodiče v 8,45h.

Výuka bude od 3.9. – 6.9. končit v 11,40h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky s novými třídními učiteli proběhnou v září.

Plavecký výcvik 3.ABC je zahájen již od 4. září. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby do středy 4.9. předali vyplněné Čestné prohlášení ( Viz záložka plavání).

5.ABC

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h.

3.9. - výuka končí v 11,40h.

Výuka bude od 4.9. – 6.9. končit v 12,35h.

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou ze školy odcházet samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Rozhodnutí o přijetí předají proti podpisu třídní učitelé v pondělí 2.9.

6. – 9. ročníky

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

Výuka bude od  3.9. – 6.9. končit v 12,35h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky proběhnou  v  6. ročnících během měsíce  září.

Třídní kolektivy 6. ročníků zůstaly zachovány.

Informace ke školní družině

Vzhledem k sníženému stavu vychovatelek ve školní družině nebude možné přijímat děti, jejichž rodiče jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Do školní družiny nebudou přijaty ani děti ze 4. a 5. ročníků. Situaci bude možné přehodnotit, pokud se podaří navýšit stav pedagogů v ŠD.

Další informace jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Informace ke školní jídelně jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Výdej obědů 2.9. bude od 11,00 - 13,00h.