ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

AKTUALITY


Školní rok 2019/2020


Vedení školy i všichni pracovníci přejí našim žákům příjemné prožití letních prázdnin.

Zahájení školního roku 2020/2021 je plánováno na 1. září 2020. Doporučujeme všem sledovat naše webové stránky, kde postupně aktualizujeme informace k novému šk.roku.

Během prázdnin a čerpání dovolených bude ve škole přítomna služba pro veřejnost  vždy od pondělí do čtvrtka v čase 9,00 - 13,00h ( jiný čas  a den po telefonické domluvě).

Vstup do budovy je umožněn pouze bočním vchodem ze dvora školy, vlevo od hlavního vchodu ( zvonek u dveří).

Děkujeme všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na nové prvňáčky, žáky i jejich rodiče.

(dne 29.6.)


29. 6. a 30. 6. 2020 je uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Předání vysvědčení

proběhne v pátek 26.6.  dle pokynů třídních učitelů v kmenových třídách.

Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci. Ti, kteří nebyli nahlášeni, musí donést podepsané Čestné prohlášení ( viz příloha v záložce Omezená výuka).

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků se uskuteční v obřadní místnosti Radnice Prahy 9 od 11,30h.

Odpolední hlídání žáků je maximálně do 16 hodin pro předem přihlášené děti.

Nový školní rok bude zahájen 1. září 2020 v 8,00h.

Veškeré informace k zahájení budou vkládány na web průběžně ve II. polovině srpna.

V nastávajícím školním roce ( podzim 2020) budou zprovozněny nové webové stránky. V současné době již oslovená firma pracuje na podobě nového webu.

(dne 24.6.)


Vážení rodiče a žáci,

předání vysvědčení proběhne v pátek 26.6.

Aktuální informace zveřejníme ve čtvrtek 18.6. po projednání na pedagogické radě.

Výběr učebnic a klíčků od šatny probíhá dle pokynů třídních učitelů.


29. 6. a 30. 6. 2020 je uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Školní jídelna ani družina nebude v provozu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od začátku letních prázdnin budou probíhat renovace dalších prostor v obou budovách, opravy podlahových krytin, nábytku, žaluzií, toalet. V nové budově I. patra bude probíhat kompletní rekonstrukce hygienického zařízení pro žáky.

Během prázdnin má být dokončena nová část školní jídelny.

Pokračují i další práce na digitalizaci školy.

(dne 16.6.)


Pozvánka na Klub rodičů

Klub rodičů ve středu 10.6. zrušen z důvodu nezájmu ze strany rodičů

dne 10. června od 15,00h je možné se zúčastnit setkání rodičů s p. psycholožkou na posledním Klubu rodičů.

Účast je nutno potvrdit do 8. 6. na emailu: trpakova.poradna9@seznam.cz

Rodiče jsou při návštěvě školy povinni dodržovat všechna vládou nařízená hygienická a bezpečnostní opatření .

Podle nařízení MZCR a MŠMT není možné do budovy pustit osobu, která vykazuje respirační potíže nebo jiná onemocnění. Prosíme všechny rodiče o zodpovědný přístup.

(dne 29.5.)


Upozornění

na novou informaci pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí do přípravných tříd

je vložena do záložky PRVŇÁČEK a PŘEDŠKOLÁČEK

(dne 27.5.)


Doučování žáků s cizím odlišným jazykem

Naše škola by ráda upozornila na možnost doučování češtiny a matematiky pro žáky-cizince, které probíhá v Centru demokratického vzdělávání.

Centrum funguje v rámci projektu Magistrátu HMP a sídlí v dobré dostupnosti od naší školy na adrese Sokolovská 106/42.

Doučování je bezplatné a probíhá nepřetržitě i o letních prázdninách. Doučování vedou kvalifikovaní pedagogové, se kterými centrum spolupracuje dlouhodobě. V letáku níže naleznete aktuální informace.

 


Informatika pro sedmáky

Pro žáky sedmého ročníku jsme v rámci informatiky zajistili zdarma on-line kurzy Wordu, Excelu a PowerPointu s certifikátem, více informací na  www.umimexcel.cz.
Žáci sedmého ročníku obdrželi emailem přístupový kód a postup aktivace kurzů.
Děkujeme společnosti ITLektor.cz, že nám tuto službu poskytla.

Školní hřiště

Školní hřiště je pro žáky školy opět v provozu. Více info v sekci ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ.


Uzavření školy

Ve dnech 14. a 15.5. bude naše škola z technických důvodů uzavřena pro veřejnost i pedagogy.

(dne 11.5.)


Vrácení částky za ŠVP

I přes velmi komplikovanou dobu se nám podařilo dojednat vrácení záloh od CK Sport v plné výšši. Peníze nám budou zaslány na účet do konce tohoto týdne a v příštím týdnu Vám budou vráceny na Váš účet v plné výši.

(dne 23.4.)


Platby za školní družinu

Peníze za březen budou po domluvě se zřizovatelem v poměrné výši vráceny nebo použity na další období.

 Informace o další platbě do konce školního roku dostanou žáci až po návratu do školy.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

INFORMACE Z MŠMT:

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Od zítra (STŘEDY 11. 3. 2020) tedy děti nemají chodit do školy.

OBĚDY BUDOU DĚTEM ODHLÁŠENY

Plán učiva na dobu cca 10 dnů byl dětem buď předán v úterý  ve škole nebo jej obdrží rodiče od třídní učitelky emailem, či jinou formou elek. komunikace.

Pokud jste úkoly neobdrželi, kontaktujte, prosím, třídního učitele (viz záložka UČITELSKÝ SBOR), který by měl mít připravené učivo k rozeslání ze všech předmětů.

 


Aktualita k preventivnímu opatření

Vážení rodiče,

rádi bych Vás seznámili s následujícími body, které naše škola obdržela od zřizovatele a jsou platná pro všechny školy a školky (dále jen školy) Prahy 9

- vyučující budou sledovat zdravotní stav (respirační potíže, teploty, atd.) dětí a v případě špatného stavu budou rodiče požádáni, aby si dítě ze školy odvedli.

- pokud již dítě nějaké obtíže má, budou rodiče vyzváni, aby si ho ponechali doma, až do doby odeznění všech příznaků

- rodičům, kteří se vrátili z dovolené v Itálii, či jiných rizikových oblastí, je doporučeno, aby nechali své děti minimálně týden doma

- v případě, že chcete Vaše dítě z preventivních důvodu nechat doma, řešte toto individuálně s třídními učiteli nebo vedením školy

- po dobu trvání tohoto opatření bude žákům povolen pohyb po chodbách školy jen v nejnutnějších případech a budou zrušeny či omezeny  hromadné školní akce

- po nezbytně nutnou dobu škola zvýší rozsah a četnost úklidových prací a bude se snažit zajistit dostatek hygienických prostředků (dle možností na trhu).

Děkujeme, že nás v těchto opatřeních podpoříte a budete i Vy apelovat na své děti, aby nyní ve zvýšené míře dbaly na osobní hygienu. Chráníte tím sebe i ostatní.


Informace k fotografování

Vážení rodiče,
Ve Vaší škole proběhne ve čtvrtek 26. 3. fotografování do dárkového souboru „Obraz v obraze“.
Jedná se o sadu fotografií s portrétem Vašeho dítěte a tvoří tak velice zajímavé a působivé dárky. Sada „Obraz v obraze“ obsahuje 2 ks fotografií 15x23 cm a 3 ks fotografií 10x15 cm v rámečcích.
Cena souboru je 270,- Kč. Peníze předejte třídnímu učiteli před fotografováním. Zda si sadu zakoupíte, se můžete rozhodnout až po jejím zhlédnutí.
Nebudete-li si chtít sadu zakoupit, vrátíte ji škole a peníze obdržíte obratem zpět. V takovém případě budou veškeré fotografie okamžitě po vrácení skartovány a data smazána!!!
Jestliže si i přes tento „ nezávazný“ způsob fotografování nepřejete, aby se Vaše dítě fotilo, sdělte to, prosím, třídnímu učiteli. K fotografování dítěte je třeba udělit souhlas (viz.přiložená ukázka fotografií).
Sitarčík Miroslav (Váš fotograf)


Nepřítomnost p. vychovazelky Pavelkové

po dobu nepřítomnosti je ve škoní družině na zástup p. uč. Marika Sedláčková.


Nepřítomnost p. učitelky Kašové

po dobu nepřítomnosti p. učitelky bude ve třídě zajištěno suplování z řad pedagogů.


Nepřítomnost p. učitelky Jirovcové

po dobu nepřítomnosti p. učitelky je ve 3.A  od 2. března zajištěn zástup -  Mgr. Jana Novotná.


Dopis ředitele školy pro rodiče

Vážení rodiče,

rád bych Vás požádal o spolupráci při dotazníkovém šetření Mapa školy (SCIO), které přispěje k odhalení silných a slabých stránek naší školy.

Mapa školy umožňuje vyjádřit názor rodičů i žáků (u mladších dětí s dopomocí rodičů).

Strávník (u mladších dětí s dopomocí rodičů) má možnost se vyjádřit i ke školní jídelně.

Každý žák obdržel přístupová hesla jak pro sebe, tak i pro rodiče. Možnost vyjádřit se budete mít do 29.2.2020.

Výsledky tohoto šetření zveřejním na webu školy.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Michal Vítek, ředitel  ZŠ a MŠ Na Balabence


 

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021 jsou nově aktualizovány v záložce PRVŃÁČEK


Informace z lyžařského zájezdu

Naši lyžaři posílají pozdrav z "Brádlerek"

Autobus s dětmi přijel do Špindlerova Mlýna v pořádku. ˇ


Výuka v 5.B a na II. stupni

po dobu zimního lyžařského zájezdu jsou spojeny třídy 7.A + 7.B. Výuka dle rozvrhu 7.B.

Za nepřítomné kolegy ( účast na LVZ) je připraveno suplování z řad pegagogů.


Nepřítomnost p. učitelky Čevenkové

po dobu nepřítomnosti p. učitelky je ve 4.B  je od 17. února zajištěn zástup z řad pedagogů.


Nepřítomnost p. učitelky Soumarové

po dobu nepřítomnosti p. učitelky je ve 3.C  od 3. února zajištěn zástup Mgr. Jana Novotná.


Nabídka kroužků na druhé pololetí

véce informací v sekci Zájmové kroužky


Změna třídní učitelky ve 4.D

Po odchodu p. uč. Petra Novotné na MD převezme třídnictví ve 4.D Bc. Adéla Poláchová. První setkání rodičů s p. učitelkou se uskuteční v úterý 22.1. od 16,30h ve třídě 4.D.

Paní učitelka Poláchová je nyní v  PN, ve třídě je zajištěno suplování z řad pedagogů do středy 29.1.


Lednové třídní schůzky a konzultace pro rodiče

14. ledna zveme rodiče na třídní schůzky a konzultace

Klasické třídní schůzky proběhnou ve třídách 0.A, 1ABC, 2ABCDE,3AC,6A od 16,30 - 18,00h.

Konzultace budou probíhat od 14,00 - 18,00h. Doporučujeme si konzultace s vyučujícími domluvit telefonicky nebo emailem.

4.A– vzhledem k nepřítomnosti třídní učitelky K. Horné proběhnou TS v této třídě v úterý 21.1. od 16,30h.

4.D-vzhledem k pracovní neschopnosti třídní učitelky P. Novotné proběhnou TS v této třídě v úterý 21.1. od 16,30h a již s novou třídní učitelkou A. Poláchovou.

V případě zájmu o konzultaci  kontaktujte p. uč. Jobka (II. st. - OV, TV) na emailovou adresu: ondrej.jobek@zsbalabenka.cz.

Provoz školní družiny bude v tento den prodloužen do 18,00h. Od 17,00h budou všechny děti ve třídě Berušky.


Nepřítomnost p. učitelky Kateřiny Horné

po dobu nepřítomnosti p. učitelky je ve 4.A zajištěn zástup Mgr. Jana Novotná.


Zápis ze setkání zástupců radnice, školy a rodičů


Pozvání na Vánoční jarmark

stejně jako v loňském školním roce se i letos účastníme projektu ABECEDA PENĚZ ve spolupráci s Čs.spořitelnou.

Třída 4.B zve na VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční v OC Harfa ( vedle pobočky České spořitelny)

v pondělí 16. prosince od 15,00 do 17,00 hodin.

Zbývá ještě trochu času

než k nám přijde Ježíšek.

Zkraťte si to dámy, páni,

kupte u nás HRNÍČEK.


Pozvánka na vánoční besídku v Divadle Gong ve čtvrtek 12. prosince

Zveme rodiče všech žáků, kteří vystupují na naší vánoční besídce, do hlediště Divadla Gong. Představení začíná v 16,30h a potrvá cca 1 hodinu. Vstupné dobrovolné ( slouží k úhradě pronájmu divadla). Upozorňujeme, že vstup je možný pouze s pozvánkou, která platí vždy pro dvě osoby. Toto opatření je z provozních a bezpečnostních důvodů (vzhledem ke kapacitě hlediště divadla).


Sběr starého papíru

na 8. ledna ( v 7,30h ) škola objedná kontejner na odvoz starého papíru. V případě zájmu mohou tuto službu využít i rodiče a žáci naší školy.


Nepřítomnost p. učitelky Malé

Z důvodu nemoci bude ve třídě 2.A po dobu nepřítomnosti p. uč. zajištěno suplování z řad pedagogů. Od 2.12. zastoupí p. učitelka Jana Novotná.


Nepřítomnost p. učitelky M.Zoufalé

Po dobu nepřítomnosti p. vychovatelky bude ve školní družině zástup z řad pedagogů I. stupně.


Nepřítomnost p. učitelky S. Rosové

Z důvodu dlouhodobé nemoci budou vyučovací hodiny p. učitelky suplovány pedagogy II.stupně. Český jazyk v 8.A,B a 9.B vyučuje kol. Pavla Karešová. Třídnické práce zastupuje p. uč. Štěpánová.

Třídní schůzky s p. uč. Petrou Štěpánovou proběhnou dne 20.listopadu od 17 hodin.

Dne 21.11. od 14,00h proběhne v 8.A třídnická hodina s p. učitelkou Petrou Štěpánovou.


Třídní schůzky

pro rodiče všech žáků budou probíhat ve středu 13. listopadu od 17 hodin ( do 18,30h). Rada rodičů se sejde s vedením školy v 16,30h ve sborovně.

Třídní schůzka 8.A je odložena z důvodu pracovní neschopnosti třídní učitelky p. Rosové. Rodiče  mohou v případě zájmu kontaktovat učitele jiných předmětů a domluvit si konzultaci.


Podzimní prázdniny a ředitelské volno

ve dnech 29. - 30.10. jsou podzimní prázdniny, na které navazují dva dny ředitelského volna.  Ve škole se všichni sejdeme v pondělí 4. listopadu.


Informace školní družiny - ředitelské volno

Dne 31.10. a 1.11.2019 (ředitelské volno) je školní družina v provozu od 7,00 do 16,00 hodin pouze v hlavní budově školy. Oběd ve školní jídelně je zajištěn pro předem přihlášené děti. Děti přivádějte do ŠDhlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


Zájmové kroužky

činnost kroužků byla zahájena od měsíce října. Celkem je otevřeno 40 skupin zájmových kroužků, do kterých je zapojeno dohromady více jak 500 žáků naší školy, převážně dětí z  I. stupně. Jsme rádi, že se nám podařilo zajisti pro tolik zájemců odpolední zájmovou činnost. Vedení školy děkuje všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, zejména p. uč. Kostrůnkové a p. vychovatelkám ve školní družině.


Nepřítomnost p. učitelky S. Rosové

Z důvodu nemoci budou vyučovací hodiny p. učitelky suplovány pedagogy II.stupně. Třídnické práce zastupuje p. uč. Štěpánová.


Nepřítomnost p. učitelky Hilské

Po dobu nepřítomnosti p. vychovatelky bude ve školní družině zástup z řad pedagogů I. stupně.


Nepřítomnost p. učitele Holoty

Z důvodu nemoci budou vyučovací hodiny p. učitele suplovány pedagogy II.stupně.


Nepřítomnost p. učitelky Novotné

Z důvodu nemoci bude ve třídě po dobu nepřítomnosti p. uč. Novotné zajištěno suplování Mgr. Janou Novotnou. Nástup paní učitelky po nemoci je předpokládaný na 21.10.


Upozorňujeme na výskyt vší

informace pro rodiče jsou vloženy v záložce Co dělat když, odstavec 14.


Školní hřiště bude pro veřejnost v provozu

v době od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019

za podmínek uvedených v sekci Školní hřiště.


Upozornění na omezený provoz školního hřiště

Z důvodu zahájení stavebních prací je omezen pobyt na školním hřišti pouze pro výuku, školní družinu a mateřskou školu, vždy pod dohledem pedagoga. Pro veřejnost i naše žáky mimo výuku je hřiště dočasně uzavřeno. Více v sekci ŠKOLNÍ HŘIŠTÉ.


Třídní schůzky

ve třídách ( 2.D,3.A, 3.B,5.A,5.B, 6.A,6.B,6.C), kde se změnili třídní učitelé,  proběhnou třídní schůzky v úterý 24. září od 16,30h.

13.11. plánujeme klasické třídní schůzky pro všechny třídy.


Nepřítomnost p. učitelky Hájkové

Z důvodu nemoci bude po dobu nepřítomnosti p. uč. Hájkové zajištěno suplování z řad pedagogů


Nepřítomnost p. učitelky Čevenkové

Z důvodu nemoci bude ve třídě po dobu nepřítomnosti p. uč. Červenkové zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný termín ukončení PN je začátkem příštího týdne.


Ovoce do škol

první závoz pro žáky naší školy bude v týdnu od pondělí 16.9.

Mléko do škol

Informace o projektu Mléko do škol naleznete na: www.happysnack.cz

Kartičky Happysnack:

- Lze prodloužit platnost u karet z loňského roku. Stačí dobít kredit v min. výši 10 Kč do 30.11. U prodloužení platnosti loňské karty se neplatí žádný aktivační poplatek. Pokud stará karta nebude dobita, pozbude platnosti 30. 11. 2019.

- Nové karty vydává pověřený pracovník školy.

- Trable s kartou? Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí na stranu rodiče. Napište na e-mail: info@happysnack.cz. Vždy uvádějte číslo karty, které se požadavek týká.


Informace pro rodiče a žáky k zahájení nového školního roku

Školní rok zahajujeme dne 2. září od  8,00 hodin (do 8,45h).

 V  tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Plavecký výcvik 3.ABC je zahájen již od 4. září. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby do středy 4.9. předali vyplněné Čestné prohlášení ( Viz záložka plavání).

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou  v pondělí 2.9. ze školy odcházet samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Přípravná třída

Děti s rodiči a paní učitelkou se sejdou před hlavní bránou vlevo od vchodu do budovy školy. Po předání dětí paní učitelce ve třídě proběhne první úvodní hodina. Rodiče mohou počkat před budovou. V 8,45h budou děti předány buď rodičům nebo p. vychovatelce ŠD. Ve třídě bude následovat třídní schůzka rodičů s p. učitelkou, kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku. Děti tento první den nepotřebují ještě žádné pomůcky ani přezůvky.

Od úterý 3.9. bude výuka od 8,00 do 11,30h. Poté následuje oběd a umístění zapsaných dětí do školní družiny.

Další informace sdělí p. učitelka Martina Svobodová, která bude třídní učitelkou v 0.A a Milada Prunnerová, která bude třídní učitelkou 0.B

První třídy – 1.ABC

Vítáme všechny naše nové žáky do prvních tříd. Sraz dětí a rodičů je v 8,00h před vchodem do nové budovy, tj. vpravo od hlavní budovy. Zde si podle rozdělení paní učitelky převezmou děti a společně s rodiči odejdou do tříd. Po usazení dětí do lavic požádáme rodiče, aby na děti počkali před budovou školy. První hodina končí v 8,45h. Poté budou děti předány rodičům nebo do školní družiny. Od 9,00h následuje ve třídách třídní schůzka pro rodiče ( bez dětí), kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Výuka pro 1.r.

3.9. do 9,40h, poté odchod domů či do ŠD

od 4.9. do 6.9. v 11,40h, poté odchod domů či do ŠD

Od pondělí 9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Druhé třídy – 2.ABCDE

Žáci se dostaví 2.9. na 7,55h do své nové kmenové třídy. Informace obdrží u  hlavního vchodu (2.A,2.E) a bočního vchodu ( 2.B,C,D).  

Prosíme rodiče druháků, aby děti do tříd již nedoprovázeli ( u vchodu bude pedagogický dohled).

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h. Poté si mohou děti vyzvednout rodiče nebo půjdou do školní družiny.

Výuka pro 2. ročník bude od 3.9. – 6.9. končit v 11,40h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky s novými třídními učiteli proběhnou v září.

Třetí, čtvrté a páté třídy – 3.ABC, 4.ABCD,

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h.

Žáci 3. ročníků mohou přejít do školní družiny nebo si je mohou vyzvednout rodiče v 8,45h.

Výuka bude od 3.9. – 6.9. končit v 11,40h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky s novými třídními učiteli proběhnou v září.

Plavecký výcvik 3.ABC je zahájen již od 4. září. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby do středy 4.9. předali vyplněné Čestné prohlášení ( Viz záložka plavání).

5.ABC

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h.

3.9. - výuka končí v 11,40h.

Výuka bude od 4.9. – 6.9. končit v 12,35h.

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou ze školy odcházet samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Rozhodnutí o přijetí předají proti podpisu třídní učitelé v pondělí 2.9.

6. – 9. ročníky

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

Výuka bude od  3.9. – 6.9. končit v 12,35h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky proběhnou  v  6. ročnících během měsíce  září.

Třídní kolektivy 6. ročníků zůstaly zachovány.

Informace ke školní družině

Vzhledem k sníženému stavu vychovatelek ve školní družině nebude možné přijímat děti, jejichž rodiče jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Do školní družiny nebudou přijaty ani děti ze 4. a 5. ročníků. Situaci bude možné přehodnotit, pokud se podaří navýšit stav pedagogů v ŠD.

Další informace jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Informace ke školní jídelně jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Výdej obědů 2.9. bude od 11,00 - 13,00h.