ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

AKTUALITY


Školní rok 2019/2020


Upozornění na omezený provoz školního hřiště

Z důvodu zahájení stavebních prací je omezen pobyt na školním hřišti pouze pro výuku, školní družinu a mateřskou školu, vždy pod dohledem pedagoga. Pro veřejnost i naše žáky mimo výuku je hřiště dočasně uzavřeno. Více v sekci ŠKOLNÍ HŘIŠTÉ.


Třídní schůzky

ve třídách ( 2.D,3.A, 3.B,5.A,5.B, 6.A,6.B,6.C), kde se změnili třídní učitelé,  proběhnou třídní schůzky v úterý 24. září od 16,30h.

19.11. plánujeme klasické třídní schůzky pro všechny třídy.


 

Upozorňujeme na výskyt vší

informace pro rodiče jsou vloženy v záložce Co dělat když, odstavec 13.

Nepřítomnost p. učitelky Hájkové

Z důvodu nemoci bude po dobu nepřítomnosti p. uč. Hájkové zajištěno suplování z řad pedagogů


Nepřítomnost p. učitelky Čevenkové

Z důvodu nemoci bude ve třídě po dobu nepřítomnosti p. uč. Červenkové zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný termín ukončení PN je začátkem příštího týdne.


Ovoce do škol

první závoz pro žáky naší školy bude v týdnu od pondělí 16.9.

Mléko do škol

Informace o projektu Mléko do škol naleznete na: www.happysnack.cz

Kartičky Happysnack:

- Lze prodloužit platnost u karet z loňského roku. Stačí dobít kredit v min. výši 10 Kč do 30.11. U prodloužení platnosti loňské karty se neplatí žádný aktivační poplatek. Pokud stará karta nebude dobita, pozbude platnosti 30. 11. 2019.

- Nové karty vydává pověřený pracovník školy.

- Trable s kartou? Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí na stranu rodiče. Napište na e-mail: info@happysnack.cz. Vždy uvádějte číslo karty, které se požadavek týká.


Informace pro rodiče a žáky k zahájení nového školního roku

Školní rok zahajujeme dne 2. září od  8,00 hodin (do 8,45h).

 V  tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Plavecký výcvik 3.ABC je zahájen již od 4. září. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby do středy 4.9. předali vyplněné Čestné prohlášení ( Viz záložka plavání).

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou  v pondělí 2.9. ze školy odcházet samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Přípravná třída

Děti s rodiči a paní učitelkou se sejdou před hlavní bránou vlevo od vchodu do budovy školy. Po předání dětí paní učitelce ve třídě proběhne první úvodní hodina. Rodiče mohou počkat před budovou. V 8,45h budou děti předány buď rodičům nebo p. vychovatelce ŠD. Ve třídě bude následovat třídní schůzka rodičů s p. učitelkou, kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku. Děti tento první den nepotřebují ještě žádné pomůcky ani přezůvky.

Od úterý 3.9. bude výuka od 8,00 do 11,30h. Poté následuje oběd a umístění zapsaných dětí do školní družiny.

Další informace sdělí p. učitelka Martina Svobodová, která bude třídní učitelkou v 0.A a Milada Prunnerová, která bude třídní učitelkou 0.B

První třídy – 1.ABC

Vítáme všechny naše nové žáky do prvních tříd. Sraz dětí a rodičů je v 8,00h před vchodem do nové budovy, tj. vpravo od hlavní budovy. Zde si podle rozdělení paní učitelky převezmou děti a společně s rodiči odejdou do tříd. Po usazení dětí do lavic požádáme rodiče, aby na děti počkali před budovou školy. První hodina končí v 8,45h. Poté budou děti předány rodičům nebo do školní družiny. Od 9,00h následuje ve třídách třídní schůzka pro rodiče ( bez dětí), kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Výuka pro 1.r.

3.9. do 9,40h, poté odchod domů či do ŠD

od 4.9. do 6.9. v 11,40h, poté odchod domů či do ŠD

Od pondělí 9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Druhé třídy – 2.ABCDE

Žáci se dostaví 2.9. na 7,55h do své nové kmenové třídy. Informace obdrží u  hlavního vchodu (2.A,2.E) a bočního vchodu ( 2.B,C,D).  

Prosíme rodiče druháků, aby děti do tříd již nedoprovázeli ( u vchodu bude pedagogický dohled).

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h. Poté si mohou děti vyzvednout rodiče nebo půjdou do školní družiny.

Výuka pro 2. ročník bude od 3.9. – 6.9. končit v 11,40h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky s novými třídními učiteli proběhnou v září.

Třetí, čtvrté a páté třídy – 3.ABC, 4.ABCD,

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h.

Žáci 3. ročníků mohou přejít do školní družiny nebo si je mohou vyzvednout rodiče v 8,45h.

Výuka bude od 3.9. – 6.9. končit v 11,40h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky s novými třídními učiteli proběhnou v září.

Plavecký výcvik 3.ABC je zahájen již od 4. září. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby do středy 4.9. předali vyplněné Čestné prohlášení ( Viz záložka plavání).

5.ABC

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Vyučování končí v 8,45h.

3.9. - výuka končí v 11,40h.

Výuka bude od 4.9. – 6.9. končit v 12,35h.

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou ze školy odcházet samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Rozhodnutí o přijetí předají proti podpisu třídní učitelé v pondělí 2.9.

6. – 9. ročníky

Žáci se mohou informovat v recepci školy na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

Výuka bude od  3.9. – 6.9. končit v 12,35h.

Od pondělí  9. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Třídní schůzky proběhnou  v  6. ročnících během měsíce  září.

Třídní kolektivy 6. ročníků zůstaly zachovány.

Informace ke školní družině

Vzhledem k sníženému stavu vychovatelek ve školní družině nebude možné přijímat děti, jejichž rodiče jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Do školní družiny nebudou přijaty ani děti ze 4. a 5. ročníků. Situaci bude možné přehodnotit, pokud se podaří navýšit stav pedagogů v ŠD.

Další informace jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Informace ke školní jídelně jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Výdej obědů 2.9. bude od 11,00 - 13,00h.