ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz


AKTUALITY


Školní rok 2020/2021


Informace k ukončení prvního pololetí

Vzhledem k tomu, že stále platí nejpřísnější opatření a vstup do budovy školy je velmi omezen, nemohou se v měsíci lednu  konat společné třídní schůzky. Rodiče mohou využít nabídky pedagogů na individuální konzultace nebo on line schůzky.

Pedagogická rada proběhne ve čtvrtek 21.1.

První pololetní bude ukončeno k 28.1.

Žáci 1. a 2. ročníků obdrží výpis vysvědčení, děti z přípravných tříd pololetní zhodnocení své práce. Žáci ostatních ročníků převezmou výpis ihned po návratu do školy.

Dne 28.1. bude zpřístupněna u všech žáků pololetní klasifikace na Bakalářích, včetně záznamů o udělení pochval a kázeňských opatřeních.

Dne 29.1. jsou naplánovány pololetní prázdniny, nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.

Druhé pololetí bude zahájeno v pondělí 1. února. Bližší informace budou sděleny prostřednictvím webu a Bakalářů po zaslání pokynů z MŠMT.

Děkujeme všem rodičům za podporu a pochopení.

Dne: 14.1.2021


Organizace výuky od 4.1.2021

Dle nařízení Vlády ČR dochází od pondělí 4.1.2021pro žáky 3.-9. ročníků opět k zavedení distanční výuky. Více informací o organizaci výuky sdělí třídní učitelé.

Všem  žákům těchto tříd byly automaticky odhlášeny obědy. Pokud někdo bude mít zájem o odběr obědů do výdejních stravovacích boxů, je třeba si obědy do soboty 2.1. do 22hod. přihlásit na emailu školní jídelny-jidelna.skola@seznam.cz. Podáním přihlášky se zavazujete ke každodennímu vyzvednutí oběda v čase: 12,45 – 13,15 hodin. Oběd  se bude vyzvedávat v kanceláři šk. jídelny (zadní vchod školy-zvonit na kancelář hospodářky ŠJ). Žáci musí mít s sebou čip!

Výjimku z nařízení Vlády ČR  tvoří pouze 1. a 2. třídy, které nastoupí do školy k prezenční výuce. Obědy žákům těchto tříd odhlašovány nebyly(v případě nezájmu o obědy je třeba je odhlásit). Prvňáčci a druháčci budou moci také navštěvovat školní družinu. Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení ŠD naleznete v záložce ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Škola je otevřena od 7:30.

Recepce pro předávání učebních materiálů funguje 7:30-16:30.

(aktualizováno 31.12.2020)


Informace k  vánočním prázdninám

Vzhledem k nařízení Vlády ČR budou vánoční prázdniny začínat již v pondělí 21.12.. Děti tedy půjdou naposledy do školy v pátek 18.12.. Všichni žáci mají na pondělí a úterý automaticky odhlášené obědy. Nebude probíhat ani výdej obědů domů.

V pátek bude na prvním stupni probíhat první hodinu výuka dle rozvrhu a zbytek dne budou mít žáci vánoční besídky ve třídách. Vyučování bude zkrácené, 1.-4.ročníky budou končit v 11:40. 5.-9.roč. budou končit  12:35-13:00. Bližší informace předají třídní učitelé.

Žáci 6.ABC a 8.B budou mít v pátek off-line výuku.

Pokud nedojde ke změně situaci, tak v pondělí 4.1. nastoupí k prezenční výuce třídy 6.ABC a 8.B. 7ABC a 8.A budou mít první lednový týden distanční výuku. 9.AB nastoupí k prezenční výuce od pondělí 4. ledna.

 


Informace pro rodiče druháčků 2.B

Z důvodu pracovní neschopnosti p. učitelky Slavatové  bude do konce prosince ve třídě zastupovat p. uč. Pavla Zelenková. Předpokládaný návrat p. učitelky Slavatové je v lednu.

dne: 22.11.


Informace pro rodiče prvňáčků 1.B

Z důvodu pracovní neschopnosti p. učitelky Pažoutové bude do pátku 9. října ve třídě zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný návrat p. učitelky je v pondělí.

dne: 8.10.


Informace k pátku 25.9.

ředitel školy (vzhledem k dalším plánovaným akcím v tomto školním roce) nebude vyhlašovat na pátek 25.9. 2020 ředitelské volno.


Výuka ve 3.A

Z důvodu pracovní neschopnosti p. uč. M. Malé bude ve třídě 3.A zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný návrat tř. učitelky je 22.9.

dne 14.9.


Suplování ve třídách

Od 10.9. bude suplovaní v 5.B zajišťovat Ing. Petra Filipová a v přípravné třídě 0.B  Pavla Zelenková.


Výuka ve 4.C

Z důvodu pracovní neschopnosti p. uč. T. Foitové bude ve třídě  4.C zajištěno suplování z řad pedagogů. Předpokládaný návrat p. uč. je 22.9.

dne 14.9.


Situace v 5.B

Škola dnes obdržela informaci od KHS, že výuka v 5.B může pokračovat bez jakýchkoliv omezení.
Suplování po dobu nepřítomnosti třídní učitelky bude zajišťovat Ing. Petra Filipová.

14.9.2020 13:00


Informace pro rodiče

Vedení školy obdrželo informaci od jedné pracovnice pedagogického sboru, že je pozitivní na Covid-19.

Na telefonický pokyn KHS byla od 9.9. do karantény umístěna třída 0.A, vč. paní učitelky.

Vedení školy čeká na další pokyny KHS.

Zároveň žádáme všechny rodiče o zodpovědný přístup.

V případě, že dítě vykazuje známky onemocnění nebo má jiné zdravotní potíže (které by mohly souviset s koronavirovým onemocněním), prosíme, neposílejte dítě ráno do školy. 

Děkujeme za pochopení.

dne 9.9.2020

Aktualizace (9.9. v 15,00)

Po jednání ředitele školy s KHS byla nařízena preventivní  karanténa třem pedagožkám, které byly v přímém kontaktu s nemocnou p. učitelkou.

Z tohoto důvodu budou od zítra 10.9. suplované hodiny v 5.B ( Ing. Petra Filipová) a v přípravné třídě 0.B ( P. Zelenková).

O dalších opatřeních Vás budeme informovat.


Vážení rodiče

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v naší škole odkládáme plánované třídní schůzky.

Informace k elektronické ŽK (Bakaláři) a nových emailových kontaktech na pedagogy obdrží rodiče písemně od třídních učitelů do konce září. Věříme, že i přes všechny problémy, které v současné době musíme řešit, se nám podaří tento nový systém rozjet v plánovaném termínu. Těšíme se na spolupráci.

Zároveň v současné době jednáme se všemi agenturami, které mají zájem v naší škole rozjet v I. pololetí  zájmové kroužky. Podmínky pro činnost kroužků jsou poměrně svazující. Z tohoto důvodu bude nutné posunout jejich případné zahájení nejdříve na 2.polovinu října. Děkujeme za pochopení.

dne 9.9.2020


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VSTUP DO BUDOVY

od 1. ZÁŘÍ

aktualizováno 31.8.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace (zbarvení semaforu MZd ČR v hl. městě na oranžovou),

se vedení školy po projednání na pedagogické radě rozhodlo

že od 1.9.2020 v naší škole

je povinnost všech přítomných nosit ve veřejných prostorách (chodby, WC, jídelna) ROUŠKU či jinou ochrannou pomůcku přes ústa i nos.

Naší snahou je ochránit nejen děti, ale i všechny pracovníky školy před možnými následky nákazy.

Vážení rodiče, milí žáci

vzhledem k nové epidemiologické situaci dochází k následující změně:

1. ročníky - vstup do budovy v 8:00 bude umožněn pouze dětem, roušky jsou povinné ve společných prostorách budovy.

Paní učitelky si odvedou děti do tříd a zpět ke vchodu je přivedou v 8,45h.

Od 9,00h proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Schůzky se může zúčastnit pouze jeden zákonný zástupce a to s použitím roušky a bez známek virového onemocnění.

 

2. - 9. ročníky

Organizace je dle původního plánu, pouze jsou ve společných prostorách povinné roušky.

Žádáme, aby žáci měli s sebou každý den 2 roušky uložené v sáčku.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali, abyste v případě, že se Vaše dítě před nástupem do školy vrátilo z některé rizikové oblasti, postupovali přesně podle pokynů MZd.

Vaše zodpovědné jednání nám pomůže předejít nepříjemným komplikacím.

Děkujeme za pochopení.

 


Nepřítomnost p. uč. Světlany Rosové

z důvodu pracovní neschopnosti nebude ve škole přítomna p. uč. Rosová. Třídnictví v 9.A přebírá Mgr. Václava Kašková.


aktualizováno dne 31.8.2020

Informace pro žáky a rodiče

k zahájení nového školního roku

Škola dle doporučení MŠMT bude dodržovat všechna nařízená opatření k zajištění bezpečného provozu školy. Organizace školního roku bude přizpůsobena současné situaci a doporučení MŠMT a MZd.

Vzhledem k těmto opatřením se mohou některé pokyny a informace do zahájení nového školního roku měnit.

Doporučujeme sledovat aktualizace našich stránek.

Školní rok zahajujeme v úterý 1. září od  8,00 hodin.

První hodina končí v 8,45h. Žáci, kteří odchází domů, nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky. Pro vstup do budovy je nutné mít u sebe roušku.

Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou  v úterý 1.9. ze školy odcházet děti samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3.r.).

Dále musí každý žák informovat třídního učitele, zda půjde v týdnu od 1.- 4. 9. na oběd.


Přípravná třída

Děti s rodiči a paní učitelkou se sejdou před hlavní bránou vlevo od vchodu do hlavní budovy školy. Po předání dětí paní učitelce ve třídě proběhne první úvodní hodina. Rodiče mohou počkat před budovou. V 8,45h budou děti předány buď rodičům nebo p. vychovatelce ŠD. Ve třídě bude následovat třídní schůzka rodičů s p. učitelkou, kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku. Děti tento první den nepotřebují ještě žádné pomůcky ani přezůvky, musí mít s sebou roušku.

Od středy 2.9. bude výuka od 8,00 do 11,30h. Poté následuje oběd a umístění zapsaných dětí do školní družiny.

Další informace sdělí p. učitelka Petra Janků, která bude třídní učitelkou v 0.A a Milada Prunnerová, která bude třídní učitelkou 0.B.

0.A

0.B


První třídy – 1.ABCD

Rozdělení prvňáčků do tříd bude vyvěšeno na vchodu školy a našich webových stránkách po 26.8.

Vítáme všechny naše nové žáky do prvních tříd. Sraz dětí a rodičů je v 8,00h před vchodem do nové budovy, tj. vpravo od hlavní budovy. Zde si podle rozdělení paní učitelky převezmou děti a odejdou do tříd. První hodina končí v 8,45h. Poté budou děti předány rodičům nebo do školní družiny. Od 9,00h následuje ve třídách třídní schůzka pro rodiče ( bez dětí), kde se dozví vše potřebné k zahájení i průběhu celého školního roku.

V tento den děti nepotřebují do třídy žádné pomůcky ani přezůvky, musí však použít roušku ve společných prostorách.

Výuka pro 1.r.

2.9. do 9,40h, poté odchod domů či do ŠD

od 3.9. do 4.9. v 11,40h, poté odchod domů či do ŠD

Od pondělí 7. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

1.A

1.B

1.C

1.D


Druhé třídy – 2.ABC

Žáci se dostaví v úterý 1.9. na 7,55h do své kmenové třídy. Vstup do budovy bude od 7,40h bočním vchodem (vpravo od hlavní budovy).

Prosíme rodiče druháků, aby děti do tříd již nedoprovázeli ( u vchodu bude pedagogický dohled).

Žáci 2.A a 2.B mají stejné kmenové třídy jako v loňském školním roce

Žáky 2.C si vyzvedne ve vestibulu u vchodu do nové budovy paní učitelka Magda Kašová a společně odejdou do třídy ve 2.patře hlavní budovy.

V tento den děti nepotřebují do třídy žádné pomůcky ani přezůvky, musí však použít roušku ve společných prostorách. 

Vyučování končí v 8,45h. Poté si mohou děti vyzvednout rodiče opět u vchodu do nové budovy nebo půjdou do školní družiny.

Výuka pro 2. ročník bude od 2.9. – 4.9. končit v 11,40h.

Během tohoto týdne si žáci vyzvednou učebnice, pracovní sešity a klíče od šatny. Třídní učitelé je seznámí se Školním a Klasifikačním řádem, s poučením o bezpečnosti a požární ochraně, stanoví si ve třídách Žákovskou samosprávu,  pravidla chování ap. Výuka proběhne dle upraveného rozvrhu.

Od pondělí  7. září bude výuka již podle platného rozvrhu.


Třetí, čtvrté a páté třídy – 3.ABCDE, 4.ABC,

Žáci se mohou informovat v recepci školy ( i na webu) na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují do třídy žádné pomůcky ani přezůvky, musí však použít roušku ve společných prostorách.

Vyučování končí v 8,45h.

Žáci 3. ročníků mohou přejít do školní družiny nebo si je mohou vyzvednout rodiče v 8,45h.

Výuka bude od 2.9. – 4.9. končit v 11,40h.

Během tohoto týdne si žáci vyzvednou učebnice, pracovní sešity a klíče od šatny. Třídní učitelé je seznámí se Školním a Klasifikačním řádem, s poučením o bezpečnosti a požární ochraně, stanoví si ve třídách Žákovskou samosprávu,  pravidla chování ap. Výuka proběhne dle upraveného rozvrhu.

Od pondělí  7. září bude výuka již podle platného rozvrhu.


5.ABCD

Žáci se mohou informovat v recepci školy (i na webu) na umístění kmenové třídy. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují do třídy žádné pomůcky ani přezůvky, musí však použít roušku ve společných prostorách.

Vyučování končí v 8,45h.

2.9. - výuka končí dle pokynů TU( 11,40 - 12,35h), OBĚD 12,00 - 12,35h.

Výuka bude  3.9. a  4.9. končit v 12,35h.

Během tohoto týdne si žáci vyzvednou učebnice, pracovní sešity a klíče od šatny. Třídní učitelé je seznámí se Školním a Klasifikačním řádem, s poučením o bezpečnosti a požární ochraně, stanoví si ve třídách Žákovskou samosprávu,  pravidla chování ap.
Výuka proběhne dle upraveného rozvrhu.

Od pondělí  7. září bude výuka již podle platného rozvrhu.


Rodiče dětí  1. – 5. ročníků musí písemně informovat učitele, zda budou ze školy odcházet děti samy, s doprovodem nebo využijí školní družinu (pouze 1. – 3. r.).

Dále musí každý žák informovat třídního učitele, zda půjde v týdnu od 1.- 4. 9. na oběd.


6. – 9. ročníky

Kmenové třídy jsou umístěny ve 2. a 3. patře, kde bude přítomen dohled pedagogů. Vstup do budovy je hlavním vchodem.

V tento den děti nepotřebují do třídy žádné pomůcky ani přezůvky, musí však použít roušku ve společných prostorách.

Výuka bude od  2.9. – 4.9. končit v čase 12,35 - 13,00h ( žáci obdží  informace od TU).

Během tohoto týdne si žáci vyzvednou učebnice, pracovní sešity a klíče od šatny. Třídní učitelé je seznámí se Školním a Klasifikačním řádem, s poučením o bezpečnosti a požární ochraně, stanoví si ve třídách Žákovskou samosprávu,  pravidla chování ap. Výuka proběhne dle upraveného rozvrhu.

 

Od pondělí  7. září bude výuka již podle platného rozvrhu.

Každý žák musí informovat třídního učitele, zda půjde v týdnu od 1.- 4. 9. na oběd.


Rozhodnutí o přijetí nových žáků předají proti podpisu třídní učitelé v úterý 1.9. 


Informace ke školní družině

Vzhledem k naplněné kapacitě nebude možné do školní družiny přijímat děti ze 4. a 5. ročníků. Situaci bude možné přehodnotit po upřesnění počtu dětí.

Další informace jsou vloženy do záložky ŠKOLNÍ DRUŽINA.


Umístění kmenových tříd:

Hlavní (stará)budova:

Přízemí – 4.B,4.C,5.C

I.patro – 3.A,3.E, 4.A,5.B,

II.patro – 2.C,3.B,5.A,6.A,7.C,9.A

III.patro – 6.B,6.C,7.A,7.B,8.A,8.B,9.B

Nová budova:

Přízemí: 0.A,0.B

I.patro – 1.A,3.C,3.D,5.D

II.patro – 1.B,1.C,1.D,2.A,2.B