ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz


Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy 


Jarmark 4.B se moc povedl 

Čtvrťáci pondělním jarmarkem úspěšně zakončili svoji tříměsíční práci na své firmě. Na jarmark přišlo mnoho lidí, někteří si koupili 
namalovanou tašku a něco dobrého k snědku od našich maminek, někteří si tašku namalovali sami a přitom sledovali vystoupení našich šikovných gymnastek. Protože se prodaly téměř všechny látkové tašky, dětem se jejich původní vklad několikanásobně vrátil a vydělaly si dostatek peněz na slíbený výlet do IQLandia v Liberci. Část výdělku se čtvrťáci rozhodly věnovat dětskému domovu v Pyšelích. Všem zúčastněným moc 
děkujeme.(MUS)


Pohádky ze staré Prahy

Pohádky ze staré Prahy zhlédli 20.5. žáci 1. B v rámci festivalu Vyšehraní. Viděli jsme pohádku O víle Rokytce, Jablíčko svaté Anežky a O třech divých mužích. Všechny pohádky provázely písničky, byly veselé i poučné. Nejvíce se nám líbila pohádka o Rokytce, asi proto, že poblíž říčky Rokytky bydlíme a chodíme do školy. (PAŽ)


Žáci 2.B v knihovně 

Ve čtvrtek 16.5. jsme navštívili městskou knihovnu, kde nás čekala beseda na téma -Jaké je to v knihovně. Dozvěděli jsme se například o výrobě knih a také jak jsou knihy v knihovně řazeny.  Zopakovali jsme si, jak se máme ke knížkám správně chovat. Nejvíce jsme  se ale těšili, až si budeme moci prohlédnout obrázkové knížky, které byly všude kolem nás. V knihovně se nám moc líbilo, některé děti si již zapůjčily knihy domů a zbytek si odnesl přihlášku. Jako dárek jsme dostali - Mojí první knížku z knihovny, kterou využijeme v hodinách čtení.(SLV)


SPORTOVNÍ HRY - II. stupeň

15.5.2019 se vybraní žáci II. stupně zúčastnili sportovních her Městské části Praha 9 na ZŠ Litvínovská. I když nás během chladného dne doprovázelo deštivé počasí, tak se žákům podařilo vybojovat 9 medailí. Prvenství vybojoval Stepan B. v hodu vzad medicinbalem s výkon 11,8 m., Damjan T. v běhu na 60 m a Barbora K. ve skoku dalekém s výkonem 3,72 m. Druhé místo obsadil Jakub C. a Kristýna J. v jízdě na In-line bruslích a Daniel P. v běhu na 800 m za 2 min. 27 s.. Na bronzové příčce se umístila Denisa M. v běhu na 800 m s časem 2 min. 54 s., Kristýna M. ve skoku dalekém s výkonem 4,05m. Dále se žákům 8. a 9. ročníků podařilo skórovat ve volejbale, kde náš tým vybojoval taktéž krásné třetí místo. Všichni jsme se rádi zúčastnili příjemného sportovního dne a již se těšíme na další sportovní úspěchy v příštím roce. (HÁJ, ČEČ)


Máme se stále skvěle

Ačkoliv počasí se nás snaží přesvědčit o tom, že jsme se vrátili o pár měsíců zpátky v čase, dobrá nálada nás neopouští a užíváme si každý den plnými doušky. Koulovačku či stavění sněhuláka v květnu přece jen tak někdo nezažije. Posíláme pozdravy z naší nevšedně "jarní" školy v přírodě.(POL)

 

Pozdrav z Krkonoš

První den na ŠvP se nad očekávání vydařil. Přivítalo nás slunce a příjemné počasí. Nohy jsme si protáhli při procházce k Martinově boudě a program nám zpestřili vojáci svou ukázkou bojového umění. Těšíme se na to, co přinesou další dny.(POL)


2.C v Zemědělském muzeu

14.5. si žáci v programu „Voda je život“ rozšiřovali svoje znalosti o koloběhu vody v přírodě a významu této životadárné tekutiny. Ve skupinách sestavovali obraz – cestu vody od pramene k ústí do moře, určovali, kde je pramen, rašeliniště, co je jezero, rybník, delta řeky atd. V expozici poznali, jak se v přírodě tvoří vodní vír i na jakém principu pracuje vodní mlýn. Někteří žáci dobře odhadli množství vody v lidském těle i celkově na Zemi a spoustu jiných zajímavostí. Všichni už vědí, že vodou máme šetřit a o vodní zdroje se starat.(SOU)


Družina v muzeu v Přerově

Ve čtvrtek 9. května se děti z oddělení Slůňat a Medvídků vydaly za poznáním, jak se dříve žilo na vesnici. Navštívili jsme Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, kde jsme se dozvěděli například to, jak to kdysi fungovalo ve škole, jak bydlel nejbohatší muž z celé vesnice, nebo jak se skladovaly potraviny, když ještě nikdo neměl lednici. Počasí nám přálo my jsme si výlet moc užili!(ŽAL)


Mobilní planetárium

Neobvyklý zážitek prožili  9.5.  žáci prvních tříd, když mohli sledovat projekci filmu o vodě v kopuli speciálního stanu v naší tělocvičně. Děti filmovou projekci sledovaly v leže nad sebou a také po stranách nafouknuté kopule. Každá třída prvňáčků zhlédla hodinový program Voda - základ života. Žáci si mohli znovu zopakovat informace, které získali v průběhu vyučování a zároveň se dozvěděli něco nového. V 1. D jsme si v rámci Mezinárodního dne vody vyprávěli o vodě, žáci proto hravě odpovídali na otázky: kde všude je potřeba voda, jak se voda znečišťuje, jak šetřit s vodou...připomněli jsme si koloběh vody a dozvěděli jsme se i něco nového -  význam vody v životě člověka, skupenství vody a řadu dalších zajímavých věcí. Promítaný  film byl doplněn podrobným výkladem. Děti hodnotily promítaný film s nadšením a měly řadu otázek. Pro nedostatek času, jsme si některé otázky ještě zodpověděli ve třídě. Děti si tímto zajímavým způsobem prohloubily své přírodovědné znalosti. (Nach)


Čokoládové království v ŠD

Ve čtvrtek 2. 5. jsme se vydali ny výlet do Čokoládovny. Nejdříve jsme si prohlédli areál, kde byla všelijaká domácí zvířátka, dokonce jsme viděli i čerstvě narozená selátka. :)) Proběhli jsme také svíčkarnou a mýdlarnou a po cestě si stihli i něco koupit, pak jsme konečně pokračovali do čokoládové dílny. Jako ve filmu Karlík a továrna na čokoládu to tady sice nevypadalo, ale trošku jsme se jako Karlík cítili, protože čokoláda byla skoro všude :)) Malovali jsme čokoladové odlitky barevnou čokoládou, odlévali lízatka a vyráběli vlastní tabulku čokolády, kterou jsme si mohli různě ozdobit. Na výběr jsme měli oříšky, ovoce, rozmarýn, mořskou sůl, mandle atd. Moc se nám tady líbilo a chtěli jsme sem zase příští týden, ale prý už jedině s rodiči nebo až za rok:) (ROM)

Projekt v AJ s 5.C

I hodiny angličtiny mohou být zábavné. V rámci projektu "Let's do it...", který byl zaměřený na opakování ročních období, časových úseků, hodin, popisů osob a jednotlivých členů rodiny, seznámení s našim oblíbeným  jídlem a řešení různých rébusů  jsme plnili na několika stanovištích různé úkoly a pracovali jsme s pracovními listy, kde bylo celkem 36 úkolů. Vše se nám dařilo plnit bez problémů a hodiny angličtiny jsme si užili, tak trochu jinou formou. Těšíme se na příště.(ZBO)


Prvouka v muzeu

Žáci 2.C si prohlédli originální kalendářní desku ze staroměstského orloje, jejímž autorem je slavný malíř Josef Mánes. S pomocí paní lektorky potom ve skupinách sestavovali obrazy k ročním obdobím, poznávali nástroje rolníků, zkoušeli uplést cop či sázet brambory do připravené brázdy. Každý také umí najít na kalendářní desce správné datum nebo ví, proč má tento Mánesův kalendář tvar kruhu a ne třeba obdélníku. Dopoledne v muzeu bylo zábavné i poučné a všem se líbilo.(SOU)


Dopravní hřiště 4.C 

Úterní chladné dopoledne děti trávily na dopravním hřišti, kde si zopakovaly pravidla silničního provozu a poté vše vyzkoušely v praxi. (KOL)


Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

naleznete v sekci PRVŇÁČEK - ZÁPIS a PŘEDŠKOLÁČEK.


Vyšehraní 1.C, 2.A. 2.B 

V rámci festivalu Vyšehraní jsme navštívili představení o Hubaté houbě. Pohádka byla plná písniček a tanečků. Někteří z nás si mohli vyzkoušet, jaké je to stát na jevišti, zahráli jsme si 
totiž skřítky, víly a mraky. Na závěr jsme se všichni zapojili do 
pohádkové vláčku. Představení se nám moc líbilo a užili jsme si ho.(SLV, SÝPml.)


Soutěžní tělesná výchova

Na naší škole probíhají soutěže mezi jednotlivými třídami. Soutěže jsou různého zaměření - výtvarné, recitační, sportovní ...nebo se týkají i aktuálních společenských událostí. Soutěž, která v dubnu proběhla mezi 1. - 5. třídami měla sportovní zaměření. Děti soutěžily v disciplínách "žabí skok" a "veverčí hod". Žáci si prověřili své fyzické zdatnosti v rámci hodiny tělesné výchovy. (Nach)


Jarmark 4.B

Přiblížil se termín našeho jarmarku, a proto čtvrťáci pilně pracují a zdobí látkové tašky. Také maminky našich žáků se činí, upečou něco dobrého k snědku. Děti, které dorazí na jarmark se svými rodiči, si budou moci namalovat svou vlastní tašku. Jako třešničku na dortu si dvě dívky nacvičily taneční vystoupení, takže program bude opravdu pestrý. Už se na Vás všechny moc těšíme 13. května v OC Harfa vedle pobočky České spořitelny. Malá ochutnávka naší práce je na fotografiích.(MUS)


Sváťovo dividlo

Páteční odpoledne ve školní družině nám přijel zpříjemnit Sváťa se svým dividlem. Tentokrát nám přivezl pohádku O kašpárkovi a hodné víle. Dozvěděli jsme se, jak to dopadá, když někdo neposlouchá rodiče a pak se sám octne v lese. Pohádka se nám moc líbila a ti odvážnější si nakonec mohli sáhnout na ježibabu!(ŽAL)


Žáci z 1.D poprvé v knihovně

Děti z 1.D udělaly velký pokrok, na začátku roku neuměl číst jediný žák a nyní  čtou hezky všechny děti. Tímto bych chtěla pochválit nejen děti, ale i jejich rodiče, za vzornou domácí přípravu. Protože děti už znají téměř všechna písmenka, mohou si přečíst svoji první knížku. Proto jsme navštívili Městskou knihovnu na Praze 9. Děti byly v knihovně poprvé, proto nám paní knihovnice vysvětlila, jak jsou knihy seřazeny, co znamenají barevné štítky na hřbetech knih, jak knihy vyhledávat a jak se máme ke knihám chovat. Také nám mezi povídáním přečetla pohádku. A pak už byl čas na prohlídku dětského oddělení. Děti našly spoustu knih, které by si rády půjčily. Na závěr dostaly malý dárek a přihlášku. Při příští návštěvě děti dostanou kartičku a vypůjčí si svoji 1. knížku. Dětem se zde líbilo, protože při zpáteční cestě do školy si povídali o tom, jakou zajímavou knihu v knihovně objevily. (Nach)


UČÍME SE ČESKY

Každý rok nabízíme ve škole kroužek pro naše prvňáčky, kteří mají jiný mateřský jazyk. Při učení nám pomáhají obrázky, didaktické hry a pracovní listy se základní slovní zásobou na téma rodina, škola, domov atd. Děti jsou šikovné a velmi rychle se naučí komunikovat se svými spolužáky, ale také s námi učiteli. Hravě už zvládneme v českém jazyce i něco přečíst a napsat. Z každého pokroku máme všichni radost, proto přeji žákům mnoho úspěchů v dalším vzdělávání na naší škole.(ZAJ)

Poháru rozhlasu

Dne 25.4.2019 se vybraní žáci II. stupně zúčastnili Poháru rozhlasu (atletika). Na tyto závody jsme se vydali až na FZŠ Chodovická, kde jsme v kategorii mladší žákyně obsadili nádherné 3. místo. Nejvíce se dařilo Adéle K. v hodu kriketovým míčkem, kde suverénně předstihla ostatní soupeřky hodem 45,01 m. Starší žáci se umístili na 4. místě. Celý den nás doprovázelo krásné počasí a sportovní dopoledne se nám moc líbilo. Těšíme se na další sportovní příležitosti. (HÁJ)


Čarodějnické vyučování ve 2.B 

Protože se blížil 30. duben, kdy se pálí čarodějnice, udělali jsme si v pátek ve třídě čarodějnické vyučování. V českém jazyce jsme vyluštili kouzelnou tajenku a doplňovačku, během matematiky vypočítali a vybarvili ježibabu s násobilkou a v dalších hodinách jsme si namalovali čarodějnice letící noční oblohou a také vyrobili malou čarodějnici, kterou jsme si odnesli domů. Den se nám všem moc líbil. (SLV)


3.C v knihovně 

Ve středu 24. dubna se třeťáci vydali do Městské knihovny ve 
Vysočanech
. Paní knihovnice nám vyprávěla o lidových zvycích a tradicích, jak se práce na poli řídila podle počasí. Také nám přečetla některé pranostiky. Několik skautek přišlo ten den ve skautském kroji a víte proč? Protože byl svátek svatého Jiří a právě on je patron všech skautů a skautek. Na závěr jsme dostali přihlášky do knihovny, některé děti si vypůjčily nové knížky a pak už jsme se vraceli do školy. Určitě zde nejsme naposledy.(KAŠ)


První třída nanečisto

25.4. proběhlo školní těšení pro budoucí prvňáčky. Děti si prohlédly učebny školní družiny, šatny a pak po barevných značkách našly cestu do prvních tříd. Jako opravdoví školáci zasedly do lavic a vyzkoušely si psaní a cvičení se zvířátky, počítání s klauny u interaktivní tabule, hledaly a četly číslice a zahrály pohádku O veliké řepě. Také už vědí, co patří do aktovky, kterou si už všichni pečlivě chystají.(PAŽ)


2.C v Čakovicích

Víte, že železnice spojuje Vysočany s Čakovicemi? Žáci 2.C tuto cestu podnikli 12. 4. V rámci projektové výuky Poznáváme Prahu 9. Přes Satalice a Kbely se dostali motorovým vlakem řady 813 zvaným mravenec. Tento nový vláček je v provozu teprve asi měsíc a prostředí je v něm příjemné. Jízdu vám můžeme vřele doporučit.

Co už umíme ve 2.C?

Při výuce prvouky jsme našli v učebnici úkoly, které lze řešit pomocí násobilky a dělení. Příklady pro nás byly moc těžké, násobilku jsme se totiž ještě neučili! Proto nám pomohla oblíbená manipulace se čtverečky. A za chvilku jsme vše zvládli!

Velikonoční zvyky ve 2.C

V dubnu jsme si často povídali o velikonočních zvycích, malovali vajíčka, vyráběli různé ozdoby. Někteří z nás ale nevěděli, co jsou jidáše a mazanec. A tak je paní učitelka upekla a my jsme toto tradiční pečivo ochutnali. Teď už všichni mazance a jidáše známe. (SOU)


Muzeum pražských pověstí a strašidel

Během projektového dne 12.dubna žáci osmých ročníků navštívili muzeum pražských pověstí a strašidel. Celou prohlídku provázela žáky paní převlečená ve strašidelném kostýmu a vyprávěla různé pověsti týkající se Prahy. Celá prohlídka se žákům moc líbila a nejvíce se žáci zasmáli při možnosti zahrát si loutkové divadlo v příběhu "O Faustovi". Po skončení prohlídky jsme zakončili den procházkou po Karlově mostě a Staroměstském náměstí./HÁJ,HLA/


JEŽCI A VELIKONOCE V MUZEU

V úterý 16.4. se Ježci vydali užít Velikonoce do Národního zemědělského muzea. Zdobili jsme perníčky, vyráběli přání a také zkoušeli malovat vajíčka voskem. Moc jsme si to užiji a budeme se těšit na další dílničky.(ROM)


Klaun Fíla

V pátek za námi do školní družiny přijel klaun Fíla s velikonočním představením. Při vystoupení mu pomáhala zaječice Amálka a dobrovolníci z řad dětí, které si vyzkoušely žonglování s míčky, tenisovými raketami, ale třeba i to, jaké to je vystoupit před publikem. Děti odcházely z představení nadšené a už se těšíme, co si pro nás Fíla připraví příště!(ŽAL)


Technika a 5.C

12.4. probíhal projektový den v Národním technickém muzeu. Děti mohly shlédnout sbírky architektury, stavitelství, polygrafie, chemie, hutnictví, měření času,... Po prozkoumání výroby čoček, natáčení filmů,...si sestavily výrobky ze stavebnice Merkur a vše zaznamenaly do pracovních listů. Všem se v NTM moc líbilo:) (Kos)


Pražský hrad

navštívila v rámci projektového dne 12. 4. 2019 6.A a 6.B. Seznámili jsme se s historií Pražského hradu a jeho objektů. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s defenestračním oknem a Vladislavským sálem, Basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku s prohlídkou brnění, Daliborky a Bílé věže. Akci nám trochu kazilo chladné počasí a davy turistů, ale informace z Pražského hradu se nám budou hodit nejen při výuce občanské výchovy, ale i v životě./6.roč., Bač, Otr, Řeh/


Velká dobrodružství Čtyřlístku

Dne 12. dubna žáci 1.(ACDE) 2. tříd (AB) zhlédli v kině na Černém Mostě pohádkové příběhy kreslených kamarádů z Čtyřlístku. Jednalo se o Fifinku, Bobíka, Pinďu a Myšpulína, a i když je těmto původně komiksovým postavičkám letos již 50 let, stále okouzlují dětského diváka. Dětem se také velmi líbilo i závěrečné svezení dětským vláčkem od obchodního centra až k metru. (Krá, Nach).


3.C v Zemědělském muzeu

V pátek jsme měli ve škole projektový den a naše třída se vydala do Zemědělského muzea. Byli jsme tam již potřetí, ale pokaždé jsme navštívili jinou expozici. Tentokrát jsme se byli podívat na výstavu starobylých věcí používaných v zemědělství. Byla tam např. váza, ve které se dříve nosila voda. Dozvěděli jsme se, že dříve lidé orali pole obyčejnými klacky. Na vystavené mapě jsme mohli vidět, ve kterém státě se co pěstuje nebo chová k užitku. Viděli jsme tam lednici, kterou kdysi používali naši předkové. Další zajímavé věci , které jsme viděli, byl mikroskop, pistole, benzínka,... Viděli jsme vycpaná zvířata a také v lihu naloženého vepře domácího. Také už víme, že pod mikroskopem uvidíme bakterie. Bylo to velmi zajímavé.(KAŠ, Ema Ř., 3.C)


3.D se nenudí!

Ve čtvrtek 11.4. jsme se šli podívat na divadelní představení Sněhánky, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o počasí, zazpívali jsme si písničky a dokonce jsme si i zatancovali. V pátek 12.4. probíhal na škole projektový den a my jsme si ho šli užít do herny Brumbambule, tam jsme se pořádně vyřádili a užili si báječný den.(NOV)


1.B ve Ctěnicích

Jak se v Čechách říkalo cechům řemeslníků? Čím začínala jejich obřadní schůze? Co je ferula, holba nebo vilkum? To a ještě více jsme se dozvěděli dne 12. 4. v zámečku ve Ctěnicích. Jako tovaryši jsme se vydali expozicí na zkušenou a získali tak nové vědomosti o řemeslech. (PAŽ)


Výlet za zvířátky

Ve čtvrtek 11. 4. jsme se vydali na statek do Toulcova dvora. Do světa hospodářských zvířat nás zavedla úžasná paní Lenka, která nám zábavnou formou doplnila výuku. Děti nakrmily husy, kachny a slepice. Pokochali jsme se čerstvě vylíhnutými kuřátky, pohladili si králíčka. Zjistili jsme, jak má kráva dlouhý jazyk a obdivovali jsme kůzlata a jehňata. Nakonec si každý odnes kromě skvělého zážitku i chomáček vlny z ovečky. I přes chladné počasí jsme byli nadšeni.(SVO)