ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy 


Sněhové rádovánky v 1.C

Ve čtvrtek jsme v 1.C při hodině TV využili sněhové nadílky a postavili studené kamarády.


Předvánoční čas v 2.A

Druháčci si užívali předvánoční čas. Přišel i Ježíšek.


Začal nám nový rok

Ani v novém roce se v 2.A nenudíme.

 


Vážení,

chtěl bych Vám všem touto cestou popřát krásné, klidné a pohodové vánoční svátky. Zároveň i poděkovat za uplynulý rok. Velké poděkování patří hlavně rodičům a dětem. Dětem za přístup k distanční výuce a rodičům za pomoc při zajištění podmínek a času, který svým dětem dali. Vážím si toho, že jsme to společně, i přes drobné nedostatky, zvládli. Všichni asi doufáme, že se již brzy navrátí běžný režim, nejen do škol, ale i do našich každodenních životů. Užijme si společně následující čas a s načerpanou energií se vrhněme do následujícího roku.

Michal Vítek a kolektiv Balabenky


Milí čtenáři,

rády bychom vám za naši třídu představily našeho spolužáka šikulu Dominika z 5.D. Domča nám v 3D tiskárně vyrobil učební pomůcky a zpříjemnil nám tak výuku geometrie. Učivo, vyrobená geomerická tělesa, jsme si tak mohli také "osahat" a lépe zapamatovat. (Karolína Ježdíková, Veronika Velkoborská)

 


Dárky pro babičky


Děti ze 2. C vyráběly dárečky a vánoční přání pro babičky a dědečky v domově důchodců. K dárečkům přidaly také pěkné obrázky. Práce je bavila a někteří si také vyrobili dárky pro své babičky.


Dopplerova střela


Dne 16. prosince jsme se jako tým za třídu 8.A zúčastnili matematicko-fyzikální soutěže Dopplerova střela. Soutěž byla náročná po stránce vědomostní i organizační, ale s pomocí našich milých učitelů jsme to zvládli na výbornou a umístili jsme se na krásném pátém místě z 22 družstev. Soutěž byla pro osmý a devátý ročník, proto jsme některé příklady nezvládli a to považujeme za mínus celé soutěže. Líbily se nám slovní úlohy, ve kterých se skrývaly i zajímavé příběhy. O účast bychom stáli i příští rok. Za tým 8.A Liliana a Sára s panem učitelem Vondráškem a paní učitelkou Bačákovou.

Škola děkuje za výbornou reprezentaci.


Vánoční dekorace


Předvánoční čas jsme si na II. stupni zpříjemnili tvorbou vánočních svícínků v hodinách výtvarné výchovy. Vánoční dekorace jistě přinese radost i mnoha babičkám a dědečkům z domova seniorů na Praze 9, pro které jsme s láskou svícínky vyráběli.
Krásné Vánoce! Tímto bychom chtěli poděkovat p. uč. Přibylové, která celou akci zorganizovala a dárečky za nás předá. (ŠTĚ, 6.Bb, 8.Bb, 9.AB)

První várka dárečků byla předána babičkám a dědečkům. Myslím, že je na fotografiích níže vidět, že akce měla smysl.


Předvánoční atmosféra Prahy 9


se objevila na fotografiích pořízených při výtvarné výchově v 8.A


Čertovská škola

V pátek 4.12. jsme u nás ve škole mohli potkat čerty, andílky a občas i Mikuláše. Žáci i paní učitelky se na jeden den proměnili v tyto kouzelné bytosti a užili si čertovskou školu. Zúčastnili se žáci prvního stupně a připojily se i některé třídy a paní učitelky na druhém stupni.

Jak si užily děti z prvního stupně tento den můžete nahlédnout v dokumentu níže.

I na druhém stupni se učilo v čertovském.

 

(aktualizováno 9.12.)


Příběhy našich sousedů

 V minulém školní roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Tyto příběhy pametníků ukazují, jak minulé režimy ovlivňovaly životy jednotlivců. Naši žáci se rozhodli předat dál vzpomínky pana Kerharta. Více v odkazu níže.

Děkujeme našich bývalým žákyním Agátě, Alici, Denise a Květě a také paní učitelce Kaškové za úžasnou práci a reprezentaci naší školy v tomto projektu.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-9/praha-9-2019-2020/kerhart-jaromir/


Provoz školy od 30.11.

Prezenčně výuka pro celý I.st. a přípravné třídy + 9.AB 

II.st. – střídání prezenční a distanční výuky dle rozpisu 

30.11.-4.12. – 7ABC + 8.A – prezenčně ve škole

                          6ABC + 8.B – distančně z domova

7.12. – 11.12. – 6ABC + 8.B – prezenční ve škole,

                             7ABC + 8A – distančně z domova

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu.

Vstup do budovy pro žáky I.st. je v čase od 7,30 - 7,45h oběma vchody

Vstup do budovy pro žáky II.st. je v čase od 7,45 - 7,55h hlavním vchodem přes recepci.

Pedagogický dohled zajistí bezpečný individuální odchod žáků ze šatny do tříd ( žáci se nesmí shlukovat).

Provoz školní družiny

- dočasné rozdělení dětí od 30. 11.

Motýlci 2A+2C, Mgr. Petra Zajícová

Broučci 1D+1C, Miroslava Horáčková

Lvíčata 3A+3E, Nataliya Kirilova

Želvičky 1A+1C, Žaneta Hubinková

Ježci 3B+3E, Ivana Rottová

Zajíčci 2B+2C, Marika Horáková

Sovičky 3D+3C, Markéta Zoufalá

Medvídci 0A+0B, Petra Sládečková ml.

Slůňata 1B, Bc. Kamila Trojanová

Žáci mohou být rozděleni jen po ročnících.

Ranní ŠD není v provozu.

Provoz ve školní jídelně OMEZEN

Vzhledem k tomu, že stavební práce ve škole se protáhnou ještě na pondělí 30.11. a  úterý 1.12., bude nutné upravit provoz školní jídelny. 

V pondělí a úterý se tedy obědy  nebudou vydávat pro žáky II.stupně s prezenční i distanční výukou (obědy budou automaticky odhlášeny a na středu opět přihlášeny).

Obědy pro všechny žáky I.stupně, kteří mají prezenční výuku, budou automaticky od 30.11. přihlášeny. V případě nezájmu je nutné si oběd odhlásit.

Více informací sdělí třídní učitelé jednotlivých tříd.

Aktualizováno: 27.11.
 


Školní družina

Od úterý 24.11. do pátku 27.11. budou přestěhováni -Medvídci a Slůňata- do hlavní budovy školy z důvodu stavebních prací na budově tělocvičny. Při vyzvedávání dětí ze ŠD zvoňte ve vestibulu hl. vchodu školy :
Medvídci - na Berušky
Slůňata    - na Želvičky
 
Poplatek za školní družinu
- 500 Kč (prosinec 2020) - uhraďte od 5. 12. do 15. 12. 

na účet školy (měsíc listopad bude částečně uhrazen z měsíce října).

Aktuální info ke školní družině
 
Po návratu dětí do školy k 30.11. je dle nařízení MŠMT omezen provoz školní družiny ( nelze spojovat ročníky).
Za těchto podmínek je pro školu personálně náročné udržet chod školní družiny v plném rozsahu.
Prosíme rodiče o předání informace své třídní p. učitelce ( 0.-3.r.), zda odpolední družinu od 30.11. pro své děti využijí. 
V případě, že Vaše dítě nebude v prosinci ŠD navštěvovat, nebude požadována platba za měsíc prosinec.
Na tuto dobu bude Vaše dítě z družiny omluveno, nikoliv odhlášeno.
Ranní družina je prozatím zrušena. Školní budova bude denně otevřena od 7,30h.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
dne 23.11.

Volná pozice učitele/ky na I. stupni

nabízíme volné místo učitele/ky pro I.stupeň

s nástupem možným ihned nebo po vzájemné dohodě.

Zájemci mohou zaslat CV na email školy zs.balabenka@centrum.cz

dne: 19.11.2020


Informace k výuce od pondělí 30.11.

dle sdělení MŠMT bude výuka I.stupně obnovena k 30.11., žáci II.st. budou docházet do školy dle rozpisu v týdenních intervalech.

Více informací sdělí třídní učitelé po obdržení pokynů z ministerstva školství.

Výuka od úterý 24.11. bude probíhat v každém případě v omezeném režimu.

Od úterý 24.11. do pátku 27.11. budou probíhat  náročné (a hlučné) stavební práce na budově tělocvičny. Z bezpečnostních důvodů bude omezen také provoz kuchyně a jídelny pod tímto prostorem.

Bližší informace o organizaci výuky v tomto týdnu budou sděleny po upřesnění z MŠMT.

Aktualizováno dne : 18.11.


Výuka od 18.11.2020

ve středu 18.11. se do lavic vrátí děti z přípravných tříd a žáci 1. a 2. ročníků. Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu, třídy se nebudou dělit a výuku povede třídní p. učitelka.

Všechny děti budou automaticky přihlášeny ke stravování v ŠJ ( v případě nezájmu  je nutné dítě odhlásit).

Provoz ve školní družině bude přizpůsoben požadavkům MŠMT. Z tohoto důvodu budou změny v zařazování dětí do oddělení. ( Více info k ŠD bude vloženo do záložky Školní družina).

Informace k provozu škol ( MŠMT):

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

dne: 12.11.2020


Zrušení ředitelského volna

Plánované ředitelské volno na pondělí 16. 11. je zrušeno. Distanční výuka bude probíhat dle běžného režimu.

V případě, že vláda vydá jiné nařízení (den pracovního volna), toto nařízení budeme respektovat.


Poplatek za školní družinu

Platba za školní družinu za měsíc listopad a prosinec 2020 (1000Kč) bude pozastavena. Poplatek za tyto měsíce tedy neplaťte.

Vyúčtování plateb za školní družinu se uskuteční v lednu 2021.


Informace v době uzavření školy

  • distanční výuka probíhá ve všech třídách formou on-line i off-line (dle doporučení a metodiky MŠMT)
  • recepce je otevřena každé úterý, čtvrtek od 8,00 - 14,00h ( možnost vyzvedávání a předávání učebních materiálů
  • výdej obědů je možný do menuboxů denně od 11,45 - 13,15h
  • během měsíce listopadu proběhnou ve všech třídách on-line třídní schůzky, termín a formu dohodnou s rodiči třídní učitelé

Prosíme rodiče i žáky o pravidelnou kontrolu zápisů v           e-ŽK ( Komens - zprávy, nástěnka třídy).

aktualizováno dne 4.11.


Pozdrav ze školní družiny

Milé děti, protože paní vychovatelky na Vás myslí a je jim po Vás už smutno, vymyslely pro vás pár zábavných činností na doma nebo na ven.

Pokud se Vám některý z nápadů líbí, můžete si jej podle návodu vytvořit. Pokud budeme mít možnost, tak svůj výtvor s pomocí rodičů vyfoťte a pošlete Vaší paní vychovatelce na email. Bude mít velkou radost. Více informací naleznete ve složce ŠKOLNÍ DRUŽINA.

aktualizováno: dne 6.11.


Provoz školní jidelny od 2. 11. 2020

Informace k provozu školní jídelny v době distanční výuky od 2. 11. 2020 naleznete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.


Vážení rodiče, milí žáci,

během prodloužených podzimních prázdnin v budově školy probíhají již dříve plánované stavební práce a provoz školy bude velmi omezen. Během těchto dnů volna děti nebudou dostávat nové úkoly ani nebude vedena výuka.

Škola dosud neobdržela žádné oficiální vyjádření k průběhu výuky od 2.11.2020.

Sledujte naše webové stránky, na kterých zveřejníme stanovisko vlády i další informace.

V případě, že se školy ještě neotevřou a vzdělávání bude muset pokračovat distanční formou, svolá ředitel školy na pondělí 2.11. pedagogickou radu, kde po zhodnocení dosavadní praxe bude doporučen další postup pro všechny ročníky s důrazem na častější  osobní online setkávání zejména u mladších žáků. Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé po pondělní poradě.

Níže naleznete doporučení pro žáky z MŠMT.

 

dne 23.10.


Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu došlo k tomu, co si nikdo nepřál - opět se uzavřely všechny základní školy a museli jsme přejít na distanční výuku.

Od začátku roku probíhala na škole výrazná rekonstrukce síťové infrastruktury, která byla i mojí hlavní prioritou při nástupu do funkce. Díky tomu se však výrazně posunul přechod na systém Bakaláři a Office 365. Na vše zůstalo v září a polovině října jen velmi málo času.

Jsem však rád, že se, i díky Vám všem, tyto systémy podařilo rozběhnout, i když se to neobešlo bez počátečních problémů. Hlavně u mladších žáků budeme i tentokrát potřebovat pomoc Vás rodičů. Důležité je především to, abyste své děti všemi novinkami provedli.

Nejsou to však jen Vaše děti, ale i učitelé, kteří si budou muset na nové systémy zvyknout.

Snad víc než předtím bude nyní důležitá komunikace mezi Vámi a pedagogy. Vzájemný respekt a pochopení usnadní výuku všem stranám. Můžu Vás ubezpečit, že všichni učitelé udělají maximum, co je v jejich silách, aby dětem poskytli tu nejlepší možnou výuku. Stejně, jak Vy třeba řešíte komplikovanou domácí situaci, musí se i učitelé starat o své děti, rodiče, partnery… Každá paní učitelka musí tedy uzpůsobit výuku svým časovým, materiálním a rodinným možnostem. Organizaci distanční výuky jsem proto nechal na rozhodnutí každého kantora, jak ji povede (v souladu s našimi pokyny a metodickým pokynem MŠMT).

Buďte tedy, prosím, k sobě oboustranně tolerantní. Přestože by mohli, žádný z pedagogů nečerpá ošetřovné ani není v pracovní neschopnosti. Je vidět, že jim na vzdělávání Vašich dětí záleží. Za tento přístup jim ode mne patří velký dík a obdiv.

Děkuji i Vám rodičům a dětem za to, jak zvládáte tuto nelehkou situaci.

Dnešním dnem jsme ještě o něco posunuli možnosti synchronní výuky (videokonference) díky dodání dalšího ICT vybavení k tomuto způsobu. Slibované finance bohužel dorazily až v tomto týdnu!?

Všichni věříme a doufáme, že se děti na 1. stupeň 2. listopadu vrátí (alespoň v nějakém režimu).

Celý kolektiv pedagogů se na děti moc těší a chce je vidět ve školních lavicích a ne na displejích či monitorech.

S přátelským pozdravem, přáním pevného zdraví a úctou

Michal Vítek

dne: 16.10.


Informace  k organizaci výuky a provozu školy od 14.10.2020

Dle nařízení vlády se od středy 14. října zakazuje osobní přítomnost žáků I. ( včetně přípravných tříd) i II.stupně v prostorách školy. Tímto dochází ke změně prezenční výuky na výuku distanční.

Zrušena je také školní družina a zájmové kroužky.

Distanční výuka je dle nařízení MŠMT povinná.

Všechny potřebné informace k výuce rodičům/žákům sdělí třídní učitel/učitelka  během středy 14.10.2020.

V případě, že by Vaše rodina informace neobdržela, kontaktujte, prosím, vedení školy.


Ošetřovné škola nevydává: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Možnost stravování ve školní jídelně

V tuto chvíli mají všechny děti oběd odhlášen.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě po dobu distanční výuky docházelo do školní jídelny na oběd, můžete mu dnes, tj. 14.10.2020 do 22:00 přihlásit oběd prostřednictvím emailu: jidelna.skola@seznam.cz   a to na celou dobu distanční výuky. 

Stravování pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:45 hod.

Stravování pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:30 hod.

Vstup do budovy je přes recepci a šatnu. Dohled nad žáky zajišťují p. vychovatelky. Žáci při vstupu musí dodržet všechna hygienická nařízení a respektovat pokyny dohledu.

Aktuálně: Od pondělí bude možné vydávat obědy do "menu-boxu" ( krabiček). V případě, že by rodiče/žáci měli o tento způsob odebrání oběda zájem (za dodržení všech hygienických opatření), mohou si dodatečně přihlásit obědy u hospodářky školní jídelny na emailu: jidelna.skola@seznam.cz a to do neděle 22,00h.

Krabičky strávník obdrží ve škole, není potřeba si nosit vlastní jídlonosiče.

aktualita dne: 15.10.


Úprava provozní doby v kancelářích školy

Po dobu distanční výuky bude provoz v kanceláři hospodářky školy pro veřejnost omezen - denně od 8,00 - 13,00h.

dne: 13.10.


Upozornění pro rodiče

Připomínáme, že vstup do budovy ( vč. vestibulu) je možný pouze v roušce se zakrytými ústy a nosem.

Prosíme rodiče, kteří vyzvedávají  odpoledne děti ze školní družiny, aby vyčkali před budou školy a ve vestibulu se zdržovali pouze nejnutnější dobu. 

Děkujeme všem rodičům a žákům za zodpovědný přístup k hygienickým opatřením, které musí škola respektovat.

dne: 9.10.


Informace pro žáky a rodiče k přechodu na elektronickou žákovskou knížku

v současné době stále probíhají přípravy na spuštění elektronické ŽK. Od 30.9. bude na našich webových stránách k dispozici odkaz pro rodiče k přihlášení do Bakalářů.

Přístupové údaje slouží pro přístup všech zákonných zástupců daného žáka. Zákonný zástupce, který přístupové údaje vytvoří, je musí poskytnout druhému zákon. zástupci.

Žákům předají přihlašovací údaje třídní učitelé do 30.září.

Plánovaný termín je 1. října.

Informace pro žáky a rodiče k distanční výuce

v případě, že dojde k uzavření školy a bude potřeba zahájit distanční výuku, budou k dispozici systémy Bakaláři a Microsoft Teams. Na obou platformách je dokončován testovací provoz a dle potřeby mohou být nasazeny.

Nové  webové stránky

jsou připraveny k plánovanému spuštění  během měsíce října.

-------

Vedení školy i pedagogové děkují všem rodičům, kteří nám vyjadřují podporu.

Současná situace je pro všechny velmi náročná, je potřeba řešit mnoho nových problémových situací se zajištěním provozu školy a zároveň pokračovat v dlouho očekávané digitalizaci.

Děkujeme všem za pochopení  a věříme, že všechny naše plány budou brzy zdárně dokončeny.

aktualizováno: dne 21.9.


Aktuální informace pro žáky, rodiče i zaměstnance

Od 18.9. je rozšířena povinnost nošení roušek pro žáky 2. stupně i při výuce. Na bližší informace na stránkách MŠMT a MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

17.9.2020 16:45


Povinné nošení roušek ve společných prostorách

nařízením MDz a MŠMT je od pondělí 14.9. povinnost žáků i pracovníků školy nosit ve společných prostorách roušky.

Upozorňujeme, že škola nemá zásoby roušek pro všechny žáky a nemá ani povinnost žákům roušku poskytovat ( pouze ve vyjímečných případech).

Žák musí být vybaven při vstupu do budovy vlastní rouškou.

Prosíme všechny rodiče i žáky o zodpovědný přístup.

Děkujeme za spolupráci.


Informace pro rodiče

Na telefonický pokyn KHS byla od 9.9. do karantény umístěna třída 0.A, vč. paní učitelky.

Vedení školy čeká na další pokyny KHS.

Zároveň žádáme všechny rodiče o zodpovědný přístup.

V případě, že dítě vykazuje známky onemocnění nebo má jiné zdravotní potíže (které by mohly souviset s koronavirovým onemocněním), prosíme, neposílejte dítě ráno do školy. 

Děkujeme za pochopení.

Všechna opatření děláme tak, abychom co nejvíce ochránili Vaše děti a naše zaměstnance a aby škola co nejdéle fungovala bez výrazných omezení. Vše je velmi komplikované, ale i s Vaší pomocí to snad zvládneme.


Vážení rodiče

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v naší škole odkládáme plánované třídní schůzky.

Informace k elektronické ŽK (Bakaláři) a nových emailových kontaktech na pedagogy obdrží rodiče písemně od třídních učitelů do konce září. Věříme, že i přes všechny problémy, které v současné době musíme řešit, se nám podaří tento nový systém rozjet v plánovaném termínu. Těšíme se na spolupráci.

Zároveň v současné době jednáme se všemi agenturami, které mají zájem v naší škole rozjet v I. pololetí  zájmové kroužky. Podmínky pro činnost kroužků jsou poměrně svazující. Z tohoto důvodu bude nutné posunout jejich případné zahájení nejdříve na 2.polovinu října. Děkujeme za pochopení.

dne 9.9.2020


Vstup do MŠ a přípravných tříd

Z důvodu havárie vody bude v týdnu od 7.do 11. 9. probíhat oprava chodníku vedoucího k mateřské škole a přípravným třídám a dojde tedy k uzavření této přístupové cesty. Náhradní vstup bude možný brankou z rohu školního hřiště cca 50m podél plotu( viz. mapka níže). Paní učitelky si s dětmi tuto cestu již prošly.


Vážení rodiče,

během prázdnin proběhla v naší škole stavební úprava školní jídelny, čímž došlo k rozšíření kapacity tohoto prostoru a nainstalování protihlukových stropních panelů.

V prvním týdnu září je výdej obědů organizován v čase od 11,30 do 13,30h, kdy bude obslouženo cca 500 dětí, včetně nových prvňáčků a děti z přípravných tříd.

Všechny dohledy nad žáky byly na tento čas posíleny, aby byl provoz co nejvíce plynulý.

Rádi bychom rodiče požádali o trpělivost při vyzvedávání svých dětí, pokud dojde k neplánovanému časovému posunu.

Děkujeme za pochopení.

(dne 2.9.)


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali, abyste v případě, že se Vaše dítě před nástupem do školy vrátilo z některé rizikové oblasti, postupovali přesně podle pokynů MZd.

Vaše zodpovědné jednání nám pomůže předejít nepříjemným komplikacím.

Děkujeme za pochopení.

(dne 26.8.)


Informace

v tomto týdnu ve škole probíhají přípravné práce k zahájení nového školního roku.

V obou budovách školy během prázdnin probíhaly opravářské, stavební a úklidové práce. Zároveň se stále připravuje přechod na elektronickou ŽK a další kroky ke zlepšení digitalizace školy.

Informace k zavedení elektronické ŽK, novým webovým stránkám a novým emailům všech pedagogů obdrží rodiče na třídní schůzkách, které plánujeme ve 2. polovině září.

Nabídka kroužků, výuka plavání  a výjezdy na školy v přírodě jsou v současné chvíli v jednání.

(dne 26.8.)


Informace k zápisu nových žáků

aktualizováno 24.8.

Vzhledem k naplněné kapacitě naší školy můžeme přijmout od 1.9. pouze omezený počet nových žáků do těchto ročníků: 0.,4.-5. r., 6.,7.,9.ročník ( zcela naplněny jsou 1.,2.,3 a 8. ročníky).

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o přijetí dítěte do naší školy, se mohou dostavit ve středu 26.8. od 10,00 - 12,00h do budovy školy ( vstup hlavním vchodem) a vyplnit přihlášku k  přestupu.

Přijati budou pouze žáci, kteří mají trvalé bydliště v naší spádové oblasti.

Zákonný zástupce musí k vyplněné přihlášce doložit:

Rodný list dítěte

Poslední vysvědčení z předchozí školy

Občanský průkaz  ( vč. doložení trvalého bydliště)

Pro žáky cizince ještě navíc - povolení k pobytu, pas, doklad o pojištění- vše přeloženo do českého jazyka

Vyplněnou přihlášku k přestupu musí podepsat oba zákonní zástupci !!!

Zařazení nově přijatých žáků do tříd bude zveřejněno na webu a vchodu školy 31.8.


Vážení rodiče a žáci,

na základě " Manuálu" zaslaného z MŠMT připravuje vedení školy podmínky pro zahájení nového školního roku.

Naše webové stránky budou pravidelně aktualizovány.

Seznamy s rozdělením nových žáků, prvňáčků a dětí do PT budou zveřejněny po 26. srpnu.

V záložce Aktuality najdete nově informace k průběhu prvního zářijového týdne.

dne 18.8.20