ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Jejich prostřednictvím chceme informovat o škole rodiče žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí právě k nám. Zároveň vítáme přátele a bývalé žáky Balabenky.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou některá specifika: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, práce s výpočetní a komunikační technikou, nabídka  kroužků dle zájmu žáků i bohaté mimoškolní aktivity.

V krátké prezentaci nabízíme pohled do naší školy 


Informace

V současné době je kapacita  školy zcela naplněna. Během prázdnin nebudeme přijímat nové žáky. Stav bude aktualizován po 20. srpnu.

Děkujeme za pochopení.


Vedení školy i všichni pracovníci přejí našim žákům příjemné prožití letních prázdnin.

Zahájení školního roku 2020/2021 je plánováno na 1. září 2020. Doporučujeme všem sledovat naše webové stránky, kde postupně aktualizujeme informace k novému šk.roku.

Během prázdnin a čerpání dovolených bude ve škole přítomna služba pro veřejnost  vždy od pondělí do čtvrtka v čase 9,00 - 13,00h ( jiný čas  a den po telefonické domluvě).

Vstup do budovy je umožněn pouze bočním vchodem ze dvora školy, vlevo od hlavního vchodu ( zvonek u dveří).

Děkujeme všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na nové prvňáčky, žáky i jejich rodiče.

Také bychom chtěli popřát za všechny pedagogy mnoho štěstí našim letošním deváťákům a úspěšné vkročení do dalšího studia.

(dne 29.6.)


Žádost pro rodiče

Prosíme všechny rodiče, pokud obdrží Rozhodnutí o přijetí na jinou školu, aby nám toto sdělili na email zs.balabenka@centrum.cz. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

(dne 26.5.)


Informace pro rodiče a žáky I. stupně

Žáci I.st. a PT mohou dobrovolně nastoupit od 25.5.2020.

Manuály pro školy jsou k nahlédnutí zde

Více informací najdete na záložce OMEZENÁ VÝUKA

(dne 11.5.)


Nabídka školního psychologa

Pokud potřebujete poradit s výchovnými potížemi, stanovením režimu eventuálně potížemi výukového rázu

nabízíme možnost telefonické konzultace se školní psycholožkou PhDr. Ladislavou Trpákovou a to ve dnech
od pondělí do čtvrtka v době od 13 do 16 hod.
na telefonním čísle 608 288 770.
Ke kontaktu můžete použít i e-mailovou adresu: trpakova.poradna9@seznam.cz


I naše škola se zapojila....

Škola se rozhodla pomoci našim žákům, kteří při požáru bytu přišli téměř o všechny své věci. Obě děti obdrží učební pomůcky zdarma. Pokud se budete chtít k pomoci připojit, najdete více informací v odkazu níže.

https://www.donio.cz/pribeh/185-sousedska-sbirka-po-velkem-pozaru?fbclid=IwAR1tm-BlhY1Bj45ro1qpLkXaFwte-fOJYbVbXFD8SKam8IMw4G517O3TusM


Vyzvedávání pomůcek ve škole

Vyzvedávání pomůcek ve škole bude možné pouze každý čtvrtek od 10,00 - 11,00h, vždy po domluvě s třídní učitelkou.


Informace k ošetřovnému:

Z důvodu mimořádného opatření  – uzavření školy, má zákonný zástupce -  rodič nárok na ošetřovné. V tomto případě vyplněný formulář potvrzuje škola. Potvrzení bude možné zařídit ve škole v těchto dnech a časech:
 
Pondělí a středa v době od 9 do 12 hodin.
 
Pro  vstup použijte boční vchod a zvoňte na hospodářku.
 
Informace z CSSZ
 
Potřebný dokument ke stažení zde:
 
V případě OSVČ postupujte dle instrukcí na www.mpo.cz, kde najdete online formulář. Přílohou tohoto formuláře by mělo být potvrzení od školy, které Vám vystavíme osobně v úředních hodinách nebo elektronicky ( zaslat email na zs.balabenka@centrum.cz - s údaji dítěte- jméno, příjmení, rodné číslo, třída).

Informace k zajištění výuky

Třídní učitelé poskytují pravidelně žákům učivo v doporučeném rozsahu.

Vyučující ostatních předmětů zadávají učivo buď prostřednictvím třídního učitele nebo komunikují přímo s žáky.

V případě jakéhokoliv dotazu či nesrovnalosti kontaktujte emailem vyučujícho daného předmětu.


Platby za školu v přírodě

Vzhledem k mimořádné situaci se tento školní rok škola v přírodě konat nebude.

Částka byla v plné výši vrácena rodičům na účet.


Platby za školní jídelnu

Všem žákům byly obědy automaticky odhlášeny od 11. 3., při návratu do školy budou mít žáci obědy opět automaticky přihlášené.
V případě, že máte zřízen trvalý příkaz a nezrušili jste ho, peníze Vám budou vráceny na účet po vyúčtování za celý školní rok během měsíce července.
Pokud budete chtít zjistit stav konta stravného, můžete se podívat na e-jídelníček. Přístupové údaje dostal každý žák při nástupu do školy.

V případě dalších dotazů pište na email: jidelna.skola@seznam.cz
 


Platby za školní družinu

Peníze za březen budou po domluvě se zřizovatelem v poměrné výši vráceny nebo použity na další období. Za duben platby, prosím, neposílejte.

 Informace o další platbě do konce školního roku dostanou žáci až po návratu do školy.


Předběžné informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

určitě jste netrpěliví a zajímalo by Vás, jak to letos bude vypadat s přijímacími zkouškami.
Vzhledem k situaci, která právě v České republice probíhá,  přesný termín návratu do školních  lavic je prozatím nejistý. Zde uvádíme prozatím předběžné informace, které jste možná také zaregistrovali.
Dne 23.3.2020 proběhla tisková konference, na které ministr školství Robert Plaga uvedl, že by se děti měly do škol vrátit ve druhé polovině května. Avizoval, že přijímací zkoušky pro žáky by se měly konat 14 dní od obnovení výuky. Testy by podle ministra Plagy měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by je ale měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.
Celou situaci bedlivě sledujeme a pokud se dozvíme nové informace, samozřejmě Vás budeme informovat.


Nabídka od naší bývalé kolegyně, Mgr. Lenky Svobodové

paní učitelka se v současné době nachází v Austrálii. Svůj volný čas by ráda nabídla našim žákům k doučování (ČJ, M, AJ pro I. i II.st.) přes skype.

V případě zájmu ji lze kontaktovat na emailu: svobodova.lenka.88@gmail.com


Naše školka je od 17. 3. UZAVŘENA!  Více info na stránkách MŠ.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

INFORMACE Z MŠMT:

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Od zítra (STŘEDY 11. 3. 2020) tedy děti nemají chodit do školy.

OBĚDY BUDOU DĚTEM ODHLÁŠENY

Plán učiva na dobu cca 10 dnů byl dětem buď předán v úterý  ve škole nebo jej obdrží rodiče od třídní učitelky emailem, či jinou formou elek. komunikace (nejpozději do pátku 13. 3.).

Pokud jste úkoly neobdrželi, kontaktujte, prosím, třídního učitele (viz záložka UČITELSKÝ SBOR), který by měl mít připravené učivo k rozeslání ze všech předmětů.


Informace k fotografování

Vážení rodiče,
Ve Vaší škole proběhne ve čtvrtek 26. 3. fotografování do dárkového souboru „Obraz v obraze“.
Jedná se o sadu fotografií s portrétem Vašeho dítěte a tvoří tak velice zajímavé a působivé dárky. Sada „Obraz v obraze“ obsahuje 2 ks fotografií 15x23 cm a 3 ks fotografií 10x15 cm v rámečcích.
Cena souboru je 270,- Kč. Peníze předejte třídnímu učiteli před fotografováním. Zda si sadu zakoupíte, se můžete rozhodnout až po jejím zhlédnutí.
Nebudete-li si chtít sadu zakoupit, vrátíte ji škole a peníze obdržíte obratem zpět. V takovém případě budou veškeré fotografie okamžitě po vrácení skartovány a data smazána!!!
Jestliže si i přes tento „ nezávazný“ způsob fotografování nepřejete, aby se Vaše dítě fotilo, sdělte to, prosím, třídnímu učiteli. K fotografování dítěte je třeba udělit souhlas (viz.přiložená ukázka fotografií).
Sitarčík Miroslav (Váš fotograf)