ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Školní rok 2019/2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název školy

Základní škola a Mateřská škola

Na Balabence 800

Sídlo: náměstí Na Balabence 800, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 61387525
IZO: 102301573
Telefon: 284 828 288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL:

http://www.zsbalabenka.cz
http://www.msbalabenka.cz

ŠVP: Škola - klíč k budoucnosti
Datová schránka: ddfsiwa
 
Ředitel

Mgr. Michal Vítek ( od 1.9.)

(balabenka.vitek@seznam.cz)

Zástupkyně ředitele pro I.st.


Zástupkyně ředitele pro II.st.

Mgr. Ivana Buršíková, (zastupkyne.skoly@seznam.cz)

 

Mgr. Barbora Muselová
balabenka.muselova@seznam.cz

Hospodářka

Marcela Hončlová
balabenka.hospodarka@seznam.cz

Hospodářka školní jídelny Marie Kopecká, (jidelna.skola@seznam.cz)
Školník Vladimír Kunc
Ekonomka školy

Ing. Irena Orlíková

(balabenka.ekonom@seznam.cz)

 
Školská rada
Mgr. Adam Vážanský
p.Miloslav Hanuš
Mgr. Barbora Muselová
Mgr. Věra Jirovcová
p. Iva Danišová
p. Jitka Šimonová

Základní škola Na Balabence je situována do klidného rozlehlého parku, který se nalézá pár kroků od Balabenky, na které se sbíhají hranice Prahy 8 a 9. Budova základní školy již stojí na území devátého městského obvodu.

Škola má velmi dobré spojení s MHD. Pár kroků od budovy je možnost využít tramvajových linek, které Vás dovezou do centra města, a dále na Smíchov, Bílou Horu a do Dejvic či Vršovic. Stanice metra Palmovka a Českomoravská jsou od školy vzdáleny cca 10 minut klidné chůze. Z těchto stanic lze také využít autobusové dopravy na Prosek a do přilehlých městských částí.

V těsné blízkosti školy se také nachází hlavní ulice (Sokolovská), na které najdeme všechny důležité obchody a služby.

Konkrétní polohu školy si můžete prohlédnout na přiložené mapě.

Škola se skládá ze dvou budov, atria a školního hřiště. Ve staré budově se nachází kanceláře ředitelů, zástupce a dalších provozních zaměstnanců; dále mají své domovské třídy žáci od 3. ročníku. Také zde nalezneme několik odborných učeben, školní dílnu, nedávno zrekonstruované tělocvičny, šatny a také školní jídelnu. V nové budově sídlí první stupeň, dále jsou zde 2 odborné učebny a žákovská knihovna. V přízemí nové budovy je umístěna od roku 2011 naše mateřská školka a dvě přípravné třídy pro děti předškoláků.

 

Za budovou se nachází školní hriště, které bylo v posleních letech podrobeno několika rekonstrukcím. Žáci mají nyní možnost využívat moderní basketbalové a volejbalové hřiště s tartanovým povrchem, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, který byl dovezen až z Holandska, a kvalitní doskočiště pro skok daleký.


Atrium najdeme ve středu komplexu školy. Je v něm vysazeno několik ovocných stromů, a různé druhy okrasných květin. Slouží k výuce pracovních činností a v letním odbobí je také využíváno k relaxaci. Část átria je přizpůsobena pro děti z mateřské školy. Na zatravněné ploše jsou zabudovány houpačky, pískoviště a další herní prvky.

Našim cílem je vytvořit školu jako moderní vzdělávací instituci 21. století.  Aby mohl být  tento záměr naplněn,  je nutné vytvořit náležité podmínky jak materiální, tak i personální. 

Materiální podmínky znamenají  vybavení školy moderní technologií , především počítači a interaktivními tabulemi, aby výuka byla pro žáky zajímavá a motivační. Proto se každý rok snažíme o vybavení dalších minimálně dvou tříd touto technologií, která však není levná a nedovoluje vybavení celé školy najednou.

Personální podmínky však zcela ovlivnit nemůžeme, neboť na trhu práce zcela chybí především učitelé I.stupně, ačkoli dětí na I.stupni přibývá. Je velmi těžké v těchto podmínkách zajistit zvyšování kvality a modernizaci vzdělání. Naši učitelé se pravidelně vzdělávají, seznamují se s novými metodami práce, ale z dlouhodobého hlediska pociťujeme, že chybí větší podpora pedagogických pracovníků. 

Přesto všichni usilujeme o vytvoření pozitivního klimatu na škole, o prohlubování spolupráce s rodiči i dalšími orgány jako PPP nebo OSPOD a v neposlední řadě i o ochraně a prevenci před sociálně patologickými jevy v oblasti drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a všech forem násilného chování,  šikany a rasismu. 

Přes všechny tyto překážky se všichni snažíme vytvořit pro naše žáky bezpečné  a přátelské prostředí , aby do školy chodili rádi a pochopili význam vzdělání.(řed. školy M. Vítek)