ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Školní rok 2020/2021


 ZÁJMOVÉ KROUŽKY


Nabídka kroužků

Níže neleznete nabídku kroužků na naší škole. Na vybraný kroužek přihlašujte děti pomocí odkazu v  zadní části řádku.


Věda nás baví

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?
V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Budeme se učit, jak zapojujeme svoje neurony a prozkoumáme jejich funkci i stavbu, poznáme naši sluneční soustavu a chladné prostory vesmíru, koukneme na impaktní krátery i otisky našich prstů. Budeme čistit vodu ve vlastní čistírně vod, zkoumat pohyby živočichů i oxid uhličitý...dokonce i to, jak zachránit lidský život!

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=215&ID_roku=9&ID_semestru=1


Fotbalová škola F. Veselého

Informace najdete v přiložených letáčcích

Trenéři nabízí možnost po dohodě s rodiči -  vyzvedávání dětí ve školní družině v 15,00h a předání dětí rodičům na hřišti v 17,00h po skončení tréninku.


 Příprava na přijímací zkoušky pro 5. a 9. ročníky

 https://www.bclever.cz/jak-se-prihlasit/


Karate

Inline bruslení

Šachový kroužek


Školní rok 2019/2020

Informace ke kroužku ČJ pro cizince

Z důvodu pracovní neschopnosti p. uč. Poláchové je kroužek 27.1. a 28.1. ZRUŠEN.


Vážení rodiče,

přihlašování do zájmových kroužků na druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat od 20. ledna do 30.1. 2020.

 

Informace k uhrazení poplatku za 2. pololetí obdržíte e-mailem přímo od agentury Rytmik. Prosíme o jeho včasné uhrazení. 

V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat na balabenka.kostrunkova@seznam.cz.

Děkuji za  spolupráci. Martina Kostrůnková, koordinátor kroužků


Zájmové kroužky

činnost kroužků byla zahájena od měsíce října. Celkem je otevřeno 40 skupin zájmových kroužků, do kterých je zapojeno dohromady více jak 500 žáků naší školy, naší školy, převážně dětí z  I. stupně. Jsme rádi, že se nám podařilo zajisti pro tolik zájemců odpolední zájmovou činnost.

Vedení školy děkuje všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, zejména p. uč. Kostrůnkové a p. vychovatelkám ve školní družině.


Stolní tenis pro školní rok 2019/2020


Kroužek VĚDA NÁ BAVÍ

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

V nových lekcích

·budeme vnímat a dýchat skvělou atmosféru poznání

·budou se nám ježit vlasy díky statické elektřině

·prozkoumáme květ a jeho strukturu

·budeme ředit roztoky

·zkoumat kost člověka

·poznávat hvězdy na obloze

·pronikat do tajemství lidského srdce

·mnoho dalšího v kroužku VĚDA NÁS BAVÍ 

Naše vědecké kroužky pro děti probíhají pod vedením zkušených lektorů 1x týdně po vyučování ve školách ve spoustě větších i menších měst po celé ČR Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí!

Kroužek je určen dětem od 7 do 12 let.


FOTBAL - FAFV - začínající fotbalisté pod vedením pana Fr. Veselého v prostorách areálu ARENA SPARTA Podvinný mlýn.V případě zájmu kontaktujte p. Veselého na čísle 724 659 404 nebo www.fafv.cz