ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

MAPA ŠKOLY

leden 2020

Naše škola využila příležitosti získat zpětnou vazbu od různých skupin respondentů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření.


Žáci I.st.

249

55%

Rodiče I.st.

221

49%

Žáci II.st.

 75

40%

Rodiče II.st.

 46

25%

Rodiče celkem

267

37%

Pedagogové

 36

95%

 

Analytická zpráva, kterou zde vkládáme, je hlavním výstupem dotazníkového šetření Mapa školy. Předkládáme výsledky naší školy v souboru grafů a tabulek, které jsou doplněny o srovnání s ostatními zapojenými školami.

 

Součástí dotazníku byla i možnost vyjádřit  názory a požadavky v otevřených otázkách.

V přiloženém přehledu je souhrn nejčastěji zmiňovaných podnětů, včetně vyjádření vedení školy.

 

Děkujeme  rodičům i žákům za ochotu a vyjádření názorů, které jsou nejen zpětnou vazbou, ale zároveň inspirací pro další rozvoj koncepce naší školy.

Předpokádáme, že tento projekt se stane i v dalších letech nedílnou součástí naší autoevaluace školy.

 

(M. Vítek, dne 24.6.)