ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Plavání

Informace pro žáky 3. ročníku - 3.A,B,C

Žáci 3. ročníků zahájí ve středu 4. září  výuku plavání v pl. areálu Hloubětín. Dopravu autobusem hradí rodiče. Škola(stejně jako vloni) zažádala MŠMT o přidělení dotace na dopravu, která byla i pro letošní rok škole přidělena. Dotace pokryje část výdajů, zbytek hradí rodiče. Výuku plavání hradí škola.

Výuka probíhá každou středu -v době prázdnin a svátků výcvik neprobíhá. Výuka plavání je povinná.

od 8,45h - 9,30h - pro 3.A + 3.B + 3.C


Informace pro rodiče k uhrazení dopravy na plavecký výcvik

Číslo účtu: 107-9206480207/0100

Variabilní symbol: 33

Částka:  422,- Kč  

Poznámka pro příjemce:Příjmení a třída dítěte

Poplatek je třeba uhradit na účet školy do 25. 9. 2019.


Zákonný zástupce podepíše Čestné prohlášení, že jeho dítě je zdravotně způsobilé pro skupinovou plaveckou výuku.

Čestné prohlášení:

V případě, že žák/yně se nemůže zúčastnit plavání ze závažných zdravotních důvodů, musí rodič podat Žádost o uvolnění ( viz Dokumenty) ředitelce školy a přiložit potvrzení od lékaře. Takový žák pak bude z tělesné výchovy na I. pol. uvolněn. Plavání je pro žáky povinné.

Pokyny:

Dítě bude mít 1 igelitovou tašku na boty. V druhé igelitové tašce bude mít plavky, koupací čepici, hřeben, ručník označený jménem, popř. fen na vlasy.

Děti můžou mít do sprch a k bazénu čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí.

Všechny děti, které mají dlouhé vlasy  je musí mít svázané gumičkou. 

Na plavecký výcvik je dětem zakázáno nosit cenné předměty (např. mobil,náušnice, hodinky, řetízky apod.). Škola ani zaměstnanci bazénu nezodpovídají za případnou ztrátu těchto předmětů.