ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY


Výchovná poradkyně pro I.st.

Mgr. Věra Jirovcová vera.jirovcova@zsbalabenka.cz

Konzultační doba pro rodiče na základě předchozí vzájemné domluvy

Konzultační doba pro žáky: po vzájemné dohodě

 

Výchovná poradkyně pro II.st.

Mgr. Monika Řeháková – monika.rehakova@zsbalabenka.cz

Konzultační doba pro rodiče: čtvrtek 14,00 - 15,00h nebo po předchozí vzájemné domluvě

Konzultační doba pro žáky: po vzájemné dohodě

 

Metodik prevence pro I.st.

Mgr. Eva Kolaciová - eva.kolaciova@zsbalabenka.cz

 

Metodik prevence pro II.st.

Mgr. Světlana Rosová - svetlana.rosova@zsbalabenka.cz

 

Školní psycholog

PhDr. Nikola Syrovátková 

konzultace pro žáky ve škole je možné každé úterý od 12-14 hod. 

- konzultace pro rodiče ve škole je možné každé úterý od 14-16 hod. po předchozí domluvě  -

Email: nikola.syrovatkova@gmail.com 

Poradenský psycholog 

PhDr. Ladislava Trpáková 

- objednat do poradny je možné telefonicky 

- Email: trpakova@ppp9.cz

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 266 312 530, 266 310 939


Ve spolupráci s PPP pro Prahu 9 organizujeme na naší škole pravidelné setkávání rodičů s psychology tzv. Rodičovský klub. Termíny budou upřesněny. Přijít může kdokoliv bez objednání.

Rodičovský klub

termíny:   7. 10. 2020

                  4.11.2020

                  2.12.2020

                  6.1. 2021

                 

Pro koho je určen?

Vaše děti Vás občas nerespektují, občas máte signály ze školy, že s chováním vašich potomků není úplně všechno v pořádku. Někdy si už s nimi nevíte rady, ale zase to není tak hrozné, abyste s ním zamířili na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny anebo dokonce do střediska výchovné péče. Jste v takové situaci? Pak je Rodičovský klub určen právě Vám.

Co nabízí?

Máte možnost probrat se zkušenými odborníky PhDr. L. Trpákovou a Mgr. M. Jiráskem všechny potíže, které se svými dětmi zažíváte. Můžete se poradit, jaký výchovný zásah by byl nejvhodnější, a dozvíte se, jak dále postupovat.

Kolik stojí?

Pro rodiče je návštěva bezplatná. Program je hrazen Úřadem Městské části Praha 9 jako součást prevence.

Kdy a kde se setkání konají?

V Základní škole Na Balabence 800, Praha 9 – Libeň.

Každou první středu v měsíci.

Termíny jsou uvedeny v sekci Organizace školního roku.

Přijít můžete i bez předchozího objednání!


Činnost výchovných poradců

SPOLUPRÁCE S RODIČI
- pravidelné konzultace
- pomoc při řešení výchovných problémů
- pořádání besed k volbě povolání
- konzultace s rodiči žáků se SVP
- příprava individuálních plánů pro žáky se SVP
 

SPOLUPRÁCE SE ŽÁKY
- konzultace při výchovných problémech
- pomoc při volbě povolání (besedy, materiály, vyšetření v PPP)

- pomoc při přechodu na víceletá gymnázia
- zpracování výsledků přijímacích zkoušek

SPOLUPRÁCE S UČITELI
- pomoc při řešení výchovných problémů
- výchovné komise

- příprava individuálních plánů pro žáky se SVP
- zajištění konzultací se sociálními kurátory, OSPOD, Policií ČR


SPOLUPRÁCE S PPP
- vytipování dětí se specifickými poruchami učení
- vyšetření žáků a zařazení do speciálních tříd
- pravidelné konzultace s psycholožkou
- spolupráce při rozhodování o profesní orientaci žáků
Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9

http://www.ppp3a9.cz/

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR

SPOLUPRÁCE S OSPOD

SPOLUPRÁCE SE SVP KLÍČOV