ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY


Výchovná poradkyně pro I.st.

Mgr. Věra Jirovcová vera.jirovcova@zsbalabenka.cz

Konzultační doba pro rodiče: čtvrtek 14,00 - 15,00h nebo po předchozí vzájemné domluvě

Konzultační doba pro žáky: po vzájemné dohodě

 

Výchovná poradkyně pro II.st.

Mgr. Monika Řeháková – monika.rehakova@zsbalabenka.cz

Konzultační doba pro rodiče: čtvrtek 14,00 - 15,00h nebo po předchozí vzájemné domluvě

Konzultační doba pro žáky: po vzájemné dohodě

 

Metodik prevence pro I.st.

Mgr. Libuše Soumarová - libuse.soumarova@zsbalabenka.cz

 

Metodik prevence pro II.st.

Mgr. Světlana Rosová - svetlana.rosova@zsbalabenka.cz

 

Školní psycholožka

přítomna ve škole vždy v úterý od 8,00 do 15,30h

PhDr. Ladislava Trpáková- poradna pro Prahu 3,9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel. i fax: 266 312 530, 266 310 939

e-mail: trpakova.poradna9@seznam.cz


Ve spolupráci s PPP pro Prahu 9 organizujeme na naší škole pravidelné setkávání rodičů s psychology tzv. Rodičovský klub. Termíny budou upřesněny. Přijít může kdokoliv bez objednání.

Rodičovský klub

termíny:   9.10.2019

                 27.11.2019

                  11.12.2019

                  29.1. 2020

                  12. 2. 2020

                   11. 3. 2020

                   15. 4. 2020

                   13. 5. 2020

                   10. 6. 2020

Pro koho je určen?

Vaše děti Vás občas nerespektují, občas máte signály ze školy, že s chováním vašich potomků není úplně všechno v pořádku. Někdy si už s nimi nevíte rady, ale zase to není tak hrozné, abyste s ním zamířili na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny anebo dokonce do střediska výchovné péče. Jste v takové situaci? Pak je Rodičovský klub určen právě Vám.

Co nabízí?

Máte možnost probrat se zkušenými odborníky PhDr. L. Trpákovou a Mgr. M. Jiráskem všechny potíže, které se svými dětmi zažíváte. Můžete se poradit, jaký výchovný zásah by byl nejvhodnější, a dozvíte se, jak dále postupovat.

Kolik stojí?

Pro rodiče je návštěva bezplatná. Program je hrazen Úřadem Městské části Praha 9 jako součást prevence.

Kdy a kde se setkání konají?

V Základní škole Na Balabence 800, Praha 9 – Libeň.

Každou první středu v měsíci.

Termíny jsou uvedeny v sekci Organizace školního roku.

Přijít můžete i bez předchozího objednání!


Činnost výchovných poradců

SPOLUPRÁCE S RODIČI
- pravidelné konzultace
- pomoc při řešení výchovných problémů
- pořádání besed k volbě povolání
- konzultace s rodiči žáků se SVP
- příprava individuálních plánů pro žáky se SVP
 

SPOLUPRÁCE SE ŽÁKY
- konzultace při výchovných problémech
- pomoc při volbě povolání (besedy, materiály, vyšetření v PPP)

- pomoc při přechodu na víceletá gymnázia
- zpracování výsledků přijímacích zkoušek

SPOLUPRÁCE S UČITELI
- pomoc při řešení výchovných problémů
- výchovné komise

- příprava individuálních plánů pro žáky se SVP
- zajištění konzultací se sociálními kurátory, OSPOD, Policií ČR


SPOLUPRÁCE S PPP
- vytipování dětí se specifickými poruchami učení
- vyšetření žáků a zařazení do speciálních tříd
- pravidelné konzultace s psycholožkou
- spolupráce při rozhodování o profesní orientaci žáků
Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9

http://www.ppp3a9.cz/

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR

SPOLUPRÁCE S OSPOD

SPOLUPRÁCE SE SVP KLÍČOV