ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

UČITELSKÝ SBOR 2020/2021

během září budou všechny emailové adresy pedagogů změněny


Třída I. stupeň: TU + kontakt
0.A Mgr. Petra Janků - petra.janku@zsbalabenka.cz  
0.B Milada Prunnerová - milada.prunnerova@zsbalabenka.cz  
1.A RNDr. Jaroslava Nacházelová - jaroslava.nachazelova@zsbalabenka.cz
1.B Mgr. Helena Pažoutová - helena.pazoutova@zsbalabenka.cz
1.C Mgr. Zdeňka Sýpalová ml. - zdenka.sypalova.ml@zsbalabenka.cz  
1.D Mgr. Libuše Soumarová - libuse.soumarova@zsbalabenka.cz  
2.A Mgr. Zdeňka Sýpalová st. - zdenka.sypalova@zsbalabenka.cz
2.B Mgr. Dana Slavatová - dana.slavatova@zsbalabenka.cz
2.C Mgr. Magdalena Kašová - magdalena.kasova@zsbalabenka.cz
3.A Mgr. Martina Malá - martina.mala@zsbalabenka.cz
3.B Mgr. Pavlína Nešněrová, Ph.D. -pavlina.nesnerova@zsbalabenka.cz
3.C Mgr. Eva Kolaciová - eva.kolaciova@zsbalabenka.cz
3.D Bc. Karolína Bauerová - karolina.bauerova@zsbalabenka.cz
3.E Mgr. Eva Králová - eva.kralova@zsbalabenka.cz
4.A

Mgr. Věra Jirovcová - vera.jirovcova@zsbalabenka.cz

4.B

Mgr. Jitka Karlíková - jitka.karlikova@zsbalabenka.cz

4.C Tereza Foitová - tereza.foitova@zsbalabenka.cz
5.A Mgr. Kateřina Horná - katerina.horna@zsbalabenka.cz
5.B

Mgr. Pavla Králíková - pavla.cervenkova@zsbalabenka.cz

5.C Mgr. Jan Polanecký - jan.polanecky@zsbalabenka.cz
5.D Bc. Adéla Poláchová - adela.polachova@zsbalabenka.cz
   
  II. stupeň - TU + kontakt
6.A

Mgr. Martina Kostrůnková - martina.kostrunkova@zsbalabenka.cz

6.B

Ing. Heda Hlaváčková - heda.hlavackova@zsbalabenka.cz

6.C

Ing. Jana Hájková - jana.hajkova@zsbalabenka.cz

7.A Mgr. Monika Čečáková - monika.cecakova@zsbalabenka.cz
7.B

Mgr. Monika Řeháková - monika.rehakova@zsbalabenka.cz

7.C

Mgr. Štěpánka Prachařová-stepanka.pracharova@zsbalabenka.cz

8.A Mgr. Lenka Bačáková - lenka.bacakova@zsbalabenka.cz
8.B Mgr. Jiřina Otradovcová - jirina.otradovcova@zsbalabenka.cz
9.A Mgr. Světlana Rosová - svetlana.rosova@zsbalabenka.cz
9.B Mgr. Petra Štěpánová - petra.stepanova@zsbalabenka.cz
   
  Vedení školy
 

Mgr. Michal Vítek - ředitel

balabenka.vitek@seznam.cz

  Mgr. Ivana Buršíková - zástupkyně ředitele pro I.st.- zastupkyne.skoly@seznam.cz
  Mgr. Barbora Muselová - zástupkyně ředitele  pro II.st. - barbora.muselova@zsbalabenka.cz
   
  Netřídní učitelé/učitelky
  Mgr. Václava Kašková - vaclava.kaskova@zsbalabenka.cz
  Bc. Eva Pospíšilová - eva.pospisilova@zsbalabenka.cz
  Mgr. Eva Drábová - eva.drabova@zsbalabenka.cz
  Mgr. Jan Komínek - jan.kominek@zsbalabenka.cz
  ing. Petra Filipová - petra.filipova@zsbalabenka.cz
  Václav Vondrášek - vaclav.vondrasek@zsbalabenka.cz
  Bc. Anna Karlíková - anna.karlikova@zsbalabenka.cz
  Bc.Václav Holota - vaclav.holota@zsbalabenka.cz
  ing. Linda Přibylová Pilařová - linda.pribylova@zsbalabenka.cz
  Mgr. Eva Podlešáková - eva.podlesakova@zsbalabenka.cz
  Asistentky pedagoga
  Bc. Lenka Brandejsová - lenka.brandejsova@zsbalabenka.cz
  Pavla Zelenková - pavla.zelenkova@zsbalabenka.cz
   
ŠD Vychovatelky
  Petra Sládečková - ved. vychovatelka - petra.sladeckova@zsbalabenka.cz
  Petra Sládečková ml. - petra.sladeckova.ml@zsbalabenka.cz
  Žaneta Hubinková
  Bc. Kamila Trojanová - kamila.trojanova@zsbalabenka.cz
  Ivana Rottová - ivana.rottova@zsbalabenka.cz
  Marika Horáková - marika.horakova@zsbalabenka.cz
  Nataliya Kirilova - nataliya.kirilova@zsbalabenka.cz
  Mgr. Petra Zajícová - petra.zajicova@zsbalabenka.cz
  Miroslava Horáčková - miroslava.horackova@zsbalabenka.cz
  Markéta Zoufalá-marketa.zoufala@zsbalabenka.cz
   

Konzultační hodiny vyučujících i vedení školy jsou možné vždy po ústní, telefonické 2 8482 8288  nebo písemné dohodě v době mimo vyučování.

V případě emailové konzultace bychom rádi upozornili rodiče, že pedagog zpravidla nemá možnost odpovídat v době přímé pedagogické činnosti, tj. v době, kdy vyučuje, drží dohled nad žáky nebo vede zájmový kroužek. Všichni pedagogové vítají podněty od rodičů, ale mnohdy nemohou reagovat obratem a není jejich povinností odpovídat na emailovou korespondenci ve svém volném čase po pracovní době.

O každé konzultaci s rodiči ( písemné i ústní) je povinen oslovený pedagog vést záznam.

Děkujeme za pochopení.