ZŠ a MŠ Na Balabence

Volby do Školské rady na období 2024 - 2027

Vážení rodiče našich žáků,
podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. se uskuteční na naší škole volba členů do školské rady z řad zákonných zástupců. Tato volba proběhne v souladu s volebním řádem korespondenční formou.

Kandidáty navrhla dosavadní Školská rada ve spolupráci s třídními učiteli a možnost kandidovat byla nabídnuta i všem zákonným zástupcům našich žáků. Tito kandidáti byli osloveni prostřednictvím Bakalářů.

Pro období 2024 – 2027 jsou z řad zákonných zástupců navrženi:

1. Ing. Helena Heissigerová, PhD. (za 5.A)

2. Mgr. Jarmila Hnilicová, PhD. (za 3.B)

3. Ing. Markéta Kopecká (za 2.C)

4. Monika Sroková, DiS. (za 1.B)

5. Šárka Vičanová (za 6.B)

Medailonky jednotlivých kandidátů naleznete v Bakalářích na Nástěnce školy.

Volební lístek rozdají třídní učitelé žákům.

Rádi bychom Vás poprosili o zakroužkování maximálně dvou navržených kandidátů a předání zalepeného, sešitého či v obálce vloženého volebního lístku zpět třídnímu učiteli do 7. června 2024.

Třídní učitelé předají ke zpracování odevzdané volební lístky volebnímu výboru složeného ze tří členů – Mgr. Z. Sýpalová, Mgr. M. Řeháková, S. Kaiko. O výsledku voleb Vás budeme informovat na třídních schůzkách (Radě rodičů) konaných 11. června 2024 a na webových stránkách školy.

Za spolupráci děkuje výbor Školské rady

Základní škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.