ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Informace k zápisu prvňáčku pro školní rok 2023/2024

Aktualizované informace pro zápis prvňáčků

Informace k zápisu prvňáčků a dětí do přípravných tříd na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2023 ( 14,00 - 17,00h)

Oba dva dny by měla být přítomna i školní psycholožka, se kterou mohou rodiče konzultovat případné nejasnosti.

Kritérium pro přijímání žáka do prvních tříd:

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ dle platné vyhlášky MHMP

Z kapacitních důvodů budou přijaty pouze děti z naší spádové oblasti.

Spádovost (101.8 kB)

 

Pokyny pro rodiče budoucích prvňáčků

Formulář pro rezervaci termínu ( Registrace zápisu) a Žádost o zápis do 1. ročníku naleznete ZDE (systém bude uvolněn od 29.3. do 10.4.2023).

Dostavte se i s budoucím prvňáčkem ve Vámi zvolený den (odkaz Registrace zápisu) cca 10 minut před rezervovaným termínem do recepce školy. Zde se Vás ujme pedagog a odvede Vás do místnosti zápisu. 

U zápisu je potřeba předložit:

Kompletně vyplněnou žádost ( formulář stažený při registraci) - prosíme o podpis obou zákonných rodičů ( lze nahradit čestným prohlášením)

Občanský průkaz ( včetně doložení trvalého bydliště)

Rodný list dítěte

Pro žáky cizince – (vše přeloženo do českého jazyka) ještě navíc:

 - povolení k pobytu, pas, doklad o pojištění

 

Zápis dětí do 1. ročníku

 – týká se dětí narozených od 1.9. 2016 do 31.8.2017 nebo dětí po odkladu PŠD z roku 2022/2023

V emailu i na formuláři přihlášky je uvedeno Registrační číslo. Doporučujeme si jej zapsat či zapamatovat.

Nejpozději do 10. května zveřejníme registrační čísla přijatých a nepřijatých žáků.

Písemné Rozhodnutí o přijetí bude rodičům předáno na červnové schůzce, popřípadě po telefonické domluvě v kanceláři školy.

Pokud ředitel školy rozhodne o nepřijetí, obdrží zákonný zástupce tuto informaci písemně poštou na adresu uvedenou v žádosti, popřípadě si vyzvedne osobně v kanceláři školy.

 

K zápisu nešestiletého dítěte

(dítě, které nedosáhne věku šesti let v den zahájení školního roku) potřebujete:

 -  žádost o přijetí

 - u dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření        školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

 - u dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 

Žádost o odklad povinné školní docházky

O odklad žádejte vždy na své spádové škole.

Rodič při registraci zaškrtne políčko - Žádost o odklad.

Vytiskne si oba formulář  Žádost o zápis do 1. ročníku a Žádost o odklad, vyplní všechny údaje a přiloží dvě doporučení 

- jedno z pedagogicko- psychologické poradny  nebo speciálního pedagogického centra,

- druhé od lékaře či klinického psychologa.

Žádost předá osobně při zápisu ve škole.

V případě, že vše bude doloženo v řádném termínu, bude seznam registračních čísel pro děti s odkladem zveřejněn do 10. 5. 2023.

Rozhodnutí o odkladu je možné po tomto termínu vyzvednout osobně ve škole nebo požádat o jeho zaslání.

Pokud nemá rodič možnost z vážného důvodu doporučení přiložit, bude vyzván k doplnění, popřípadě bude správní řízení přerušeno a stanoven náhradní termín.

Rozhodnutí o odkladu obdrží až po odevzdání všech potřebných dokumentů.

Nabízíme možnost osobní konzultace s naší školní psycholožkou ohledně zralosti Vašeho dítěte k nástupu do prvního ročníku ZŠ - přímo ve škole v den zápisu.

 

Žádost o zařazení do přípravné třídy ZŠ (PT)

Pro nový školní rok plánujeme otevřít jednu, ev. dvě přípravné třídy, podle počtu zájemců.

K žádosti do přípravné třídy je vždy potřeba mít ve zprávě z pedagogicko- psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálního pedagogického centra (SPC) doporučení k zařazení do přípravné třídy.

V případě, že se o místo uchází dítě s žádostí o odklad  z naší spádové oblasti, stačí odevzdat u zápisu vyplněnou žádost (formulář pro zápis a v kolonkách žádosti uvést zájem o odklad a  zařazení do přípravné třídy). V přiložených povinných dokumentech  k odkladu musí být zároveň zapsané doporučení k zařazení do přípravné třídy.

V případě, že se jedná o dítě k 31.8.2023 nešestileté, využijte prosím náš blanket z webových stránek Přihláška do přípravné třídy ( záložka Dokumenty nebo odkaz níže) a vyplněnou i  s doporučením pedagogicko psychologické poradny (PPP) odevzdejte ve škole v termínu  zápisu tj. 12. - 13.4. 2023.

Pokud žádáte o odklad na jiné spádové škole ( např. ZŠ Špitálská), u nás odevzdejte (nebo zašlete) naši vyplněnou přihlášku (záložka Dokumenty nebo odkaz níže) s doporučením PPP v termínu  zápisu tj. 12. - 13.4. 2023. Po ukončení správního řízení na Vaší spádové škole Vás vyzveme k předložení Rozhodnutí o odkladu.

O přijetí či nepřijetí do PT budeme informovat rodiče prostřednictvím našeho webu nebo telefonicky.

Registrační číslo zájemců o PT pro naše spádové děti s odkladem platí stejné jako je na žádosti. Ostatní zájemci obdrží námi přidělené číslo osobně, emailem či telefonicky.

Do přípravné třídy přijímáme přednostně děti z naší spádové oblasti, ev. z obvodu MČ Prahy 9 do naplnění kapacity.

Upozornění

Třídní kolektivy vytváříme na základě podkladů a skutečností zjištěných při zápisu (záleží na počtech dívek a chlapců, počtu dětí s OMJ, po odkladu, s poruchami chování, zdravotním omezením ap). Stejně jako v minulých letech bychom rádi vytvořili třídu z oblasti U Elektry, která by po dokončení nové školy v případě zájmu mohla přejít v rámci celého kolektivu.

V Žádosti o zápis je možné si po vzájemné domluvě napsat jméno jednoho spolužáka.

Výběr pedagoga není možný. Rozdělení třídních učitelů je obvykle známo až před začátkem školního roku, podle personálních podmínek a možností školy.

 

Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu)

proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 18 hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.  Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 18:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи. 

 

Prosím, sledujte naše webové stránky, které pravidelně aktualizujeme.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na nové žáky i jejich rodiče.

Přílohy

Základní škola a Mateřská škola NaBalabence-spádovost.pdf

Základní škola a Mateřská škola NaBalabence-spádovost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,8 kB
Datum vložení: 28. 3. 2023 22:52
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2023 11:47
Autor: Ivana Buršíková

Základní škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.