ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Nejčastější dotazy rodičů budoucích prvňáčků

Pro větší informovanost nabízíme stručné odpovědi na časté dotazy rodičů:

Je možné přijmout žáka s bydlištěm mimo spádovou oblast?

 V současné době je kapacita naší školy téměř naplněna, z tohoto důvodu nelze vyhovět.

Je možné absolvovat zápis na více školách?

Je to možné. V případě přijetí na jinou školu prosíme rodiče o písemnou informaci, že k nám dítě nenastoupí.

Je možné přijmout dítě, které je ze spádové oblasti, ale nebylo u nás na zápisu?

V případě volné kapacity toto lze. Přednost k přijetí mají děti, které se zápisu na naší škole zúčastnily.

Musí se dítě po odkladu školní docházky znovu zúčastnit zápisu?

Ano. V případě, že má již jinou adresu bydliště, tak na své spádové škole.

 Co je potřeba předložit k zápisu?

Toto je podrobně vypsáno v pokynech níže a průběžně aktualizováno.

Kdy jsou podány informace k zahájení nového školního roku?

S rodiči, kteří si vybrali naši školu, uspořádáme první třídní schůzku ( termín oznámíme). Další schůzka proběhne 1. září od 10 hodin.

Může si rodič vybrat paní učitelku pro svého prvňáčka?

Toto nelze. Ani paní učitelka si nemůže vybírat děti.

Může si rodič vybrat spolužáky svého dítěte?

Nabízíme možnost vytvořit vzájemnou dvojici dětí, kterou v rámci možností zařadíme do stejné třídy. Děti, které bydlí v oblasti U Elektry, se pokusíme zařadit do stejného kolektivu, aby v případě přestupu na novou školu ( po dostavbě školy Elektra) mohl přejít celý kolektiv třídy.

 Jak se sestavuje třídní kolektiv?

Při vytváření seznamů se bere v úvahu několik faktorů – např. počet dívek, chlapců, dětí s OŠD, s SPU, počet cizinců apod.

Kolik prvních tříd plánujeme otevřít pro ŠR 2023/2024?

Podle současné kapacity naší školy plánujeme přijmout max 90 žáků, tj. tři první třídy.

Od kterého ročníku máme cizí jazyk?

Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku, jedenkrát za měsíc vede hodinu rodilý mluvčí.

Má kolektiv třídy stejnou p. učitelku od 1. až do 5. ročníku?

V naší škole preferujeme změnu třídního učitele ideálně od 3. ročníku. Pokud to vyjde, vystřídají žáci na I.st. celkem 2 třídní učitele. Ovšem každoročně dochází ke změnám, např. odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou či do starobního důchodu, stěhováním pedagogů mimo Prahu, navýšením či snížením počtu tříd v jednotlivých ročnících apod. Toto jsou důvody, proč dochází ke změnám vyučujících i častěji.

Čím obohacujeme běžnou výuku během školního roku?

Několikrát během roku máme tz. projektové dny, které jsou zaměřeny na určené téma. Je na třídních p. učitelkách, jaký program pro žáky vymyslí. Některé aktivity probíhají ve škole, některé mimo budovu školy. Společné zážitky, které děti při těchto akcích získají, pomáhají upevňovat vzájemné vazby mezi spolužáky i mezi žákem a učitelem. Vytváření pozitivních vztahů je jednou z priorit naší školy.

 Jak si zařídit přijetí do školní družiny?

Předběžný zájem o umístění v ŠD bude zjišťován na přihlášce a potvrzen na první třídní schůzce v červnu. První školní den děti obdrží přihlášku. Je velmi pravděpodobné, že budou umístěny všechny děti z 1. ročníků.

Jak přihlásit dítě do zájmového kroužku?

Během měsíce záři obdrží každý žák nabídku zájmových kroužků s přihlašovacími údaji. Činnost zahajují kroužky obvykle od října. Děti, které chodí do ŠD, jsou paní vychovatelkou předány lektorovi, který je po skončení kroužku opět doprovodí do ŠD. Děti, které nenavštěvují ŠD, čekají na lektora ve vestibulu školy. V letošním roce probíhá zájmová činnost ve více jak 35 kroužcích.

Jak zajistit obědy pro dítě?

Informace jsou vloženy do sekce Školní jídelna. Přihlášení probíhá první dny v září. Každý strávník má čip. Denně je na výběr ze dvou hlavních jídel.

Co máme připraveno pro rodiče?

Kromě běžných třídních schůzek si mohou rodiče domlouvat konzultace s vyučujícími či vedením školy v odpoledních hodinách. Pro rychlou komunikaci mohou využít zaslání zpráv v Komens přes Bakaláře,  email p. učitelky či tel. kontakt. Jedenkrát za měsíc máme Klub rodičů, kde je možné se setkat se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní. Dvakrát za rok bychom opět rádi  pořádali besídku v Divadle Gong. Plánujeme také tematicky založené dílničky pro rodiče a třídní kolektiv. Rodiče prvňáčků chceme opět pozvat na předávání prvního vysvědčení. O všech akcích informujeme rodiče na web stránkách naší školy.

Datum vložení: 13. 2. 2023 13:01
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2023 12:57
Autor: Ivana Buršíková

Základní škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.