ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

 

Školní rok 2019/2020


ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Informace školní jídelny


Důležité upozornění

- placení obědů povinně přes účet

- hotově lze zaplatit pouze platbu za čip a obědy na září pro 1. ročníky a nově přijaté žáky

- platby vždy do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující

- strávník je povinnen k odběru oběda prokazovat se čipem

Upozorňujeme na časté zapomínání čipů

Změna navýšení stravného

3 - 6 let 28,- Kč posílat 616,-Kč
7 - 10 let 28,- Kč posílat 616,- Kč
11 - 14 let 30,- Kč posílat 660,-Kč
15 a více 32,- Kč posílat 704,-Kč

 


Při bezhotovostní platbě zadávejte číslo účtu:

107-9210890217/0100

Variabilní symbol obdržel každý strávník při zápisu.

Do poznámky pro příjemce uveďte PŘÍJMENÍ dítěte a TŘÍDU.

I.kategorie na částku    616,-
II.kategorie na částku   616,-
III.kategorie na částku  660,-
IV.kategorie na částku  704,-
Přeplatky vyúčtovávány jednou ročně.


Noví strávníci obdrží čip v kanceláři jídelny

( po zaplacení zálohy 150,- ev.121,-  Kč).

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude mu oběd vydán. Není možné poskytnout oběd bez řádného zaplacení.

Zároveň připomínáme, že strávník je povinen nosit čip, na který si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném zapomínání čipu nebude oběd vydán.


přihláška ke stravování


Upozornění

Odhlašování stravy lze provést 

- osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí ŠJ

- telefonicky na čísle: 284 825 546 či zanechat vzkaz na záznamníku,

- e-mailem:jidelna.skola@seznam.cz 

- na e-jidelnicku přes Internet

Odhlášky se přijímají do 6:30 hodin. Pozdější odhlášky na daný den nelze uskutečnit.

Pokud není strava včas odhlášena, má možnost strávník první den nemoci stravu odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 13:00 hodin.

Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit. Zákonem č.407/2011 Sb. a vyhláškou č.463/2011 Sb.,má strávník nárok odebrat dotovanou stravu pouze v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole má strávník /zákonný zástupce/ povinnost odhlásit stravu. Nebude-li mít strávník stravu odhlášenou a jeho nepřítomnost ve škole je prokazatelná, musí uhradit rozdíl plné-nedotované ceny stravy. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována, i když ji neodebral.


  • Zobrazit jídelní lístky a objednat či odhlásit oběd můžete i přes Internet

  • Seznam alergenů,,které odpovídají uvedeným číslům na jídelním lístku naleznete zde:

  • Provozní řád naleznete zde: 

Více informací u vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ nebo na telefonu 284 825 546, popř.emailem:jidelna.skola@seznam.cz