ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Organizace výuky pro II. stupeň od 8.6.

Vážení rodiče,

aktualizované podmínky pobytu dětí ve škole od 8. 6.2020, které vydalo MŠMT a konkrétní organizaci výuky  naleznete v dokumentech níže.

                       Organizace výuky  

                       Dokument MŠMT  

                      Čestné prohlášení  


Organizace výuky od 11. 5. resp. 25. 5. 2020

 Za jakých faktorů mohou tedy žáci školu navštívit?


• žák nesmí splňovat kritéria rizikovosti
• žák nesmí žít v jedné domácnosti s osobou, která kritéria rizikovosti naplňuje


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

(dne 6.5.)


Vážení rodiče, milí žáci


v pondělí bude částečně obnovena docházka dětí z I. stupně
do naší školy.
Škola je povinna dodržovat předepsaná doporučení dle manuálu
MŠMT a MZ (viz níže).


Podle aktuálního stavu přihlášených žáků bylo vytvořeno
celkem 19 dopoledních skupin, z nichž 11 skupin navazuje na
odpolední blok. Skupiny nelze spojovat, rozdělovat ani měnit.


Vzhledem k tomu, že se počet žáků výrazně snížil, je možné
nabídnout obědy všem přihlášeným dětem.
Pro školní jídelnu platí velmi přísná hygienická omezení,
proto budou skupiny vstupovat do prostor jídelny postupně dle
harmonogramu.
Od 11,00h do cca 12,00h budou obědvat strávníci, kteří se
účastní pouze dopoledního bloku.
Ostatní skupiny budou mít prostor v jídelně cca od 12,00 - 13,30h.

Všechny další informace k programu dopoledního i odpoledního
bloku u jednotlivých skupin sdělí žákům zodpovídající
pedagog.

V pondělí před vstupem do budovy bude pověřený pedagog u své skupiny vybírat vyplněné a podepsané čestné prohlášení  s datem nástupu a závaznou přihlášku.
Prosíme rodiče, aby nezapomněli dětem tyto dokumenty připravit ,
bez nich nelze žáka do školy pustit.

Ve škole je již vše připraveno k návratu našich žáčků
a všichni se těšíme na společné zážitky.

Pro žáky, kteří zůstávají doma, platí dále distanční vzdělávání v dohodnuté formě.

(dne 21.5.)


Otevření škol pro žáky 9. ročníků

vedení školy dnes obdrželo metodiku MŠMT k Ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Ředitel školy na základě tohoto doporučení vydal pokyn k nástupu žáků 9. ročníků. Informace  budou rozeslány všem rodičům deváťáků a jsou k nahlédnutí v dokumentech níže.

Čestné prohlášení

Přihláška

Organizační pokyny

(dne 7.5.)


Otevření škol pro žáky I. stupně (11.5.)

Pokyny k výuce od 25.5.

Čestné prohášení

Přihláška

Prosím, sledujte aktualizace našich webových stránek.

Manuály pro školy jsou k nahlédnutí zde

(dne 11.5.)


Pokyn MŠMT k hodnocení za II. pololetí

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020