ZŠ a MŠ Na Balabence

Jídelna MŠ

 

 

Informace školní jídelny

 

Výše stravného 

 • 1034,- do šesti let
 • 1078,- do sedmi let

Platba stravného je možná pouze bezhotovostně!

Číslo účtu

 • 107-9210890217/0100

Variabilní symbol obdrží dítě při zápisu ke stravování u hospodářky školní jídelny.

Do poznámky pro příjemce uveďte PŘÍJMENÍ dítěte.

Seznam alergenů, které odpovídají uvedeným číslům na jídelním lístku naleznete zde:

Provozní řád o stravování ve školní jídelně mateřské školy platná od září 2022

Provozní řád ve školní jídelně mateřské školy (165.27 kB)

1. Základní ustavení

Školní stravování vyplývá ze zákona č.407/2011 Sb./školský zákon/v platném znění.Řídí se vyhláškou č.463/2011 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,dále vyhláškou č.17/2008 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice je v souladu s vyhláškou č.602/2006 Sb. o hygienických předpisech.
Školní jídelna je součástí Základní a Mateřské školy Na Balabence nám.Na Balabence 800/7,Praha 9-Libeň

2.Kategorie strávníků a cena stravného

I.  strávníci  3 - 6 let

 • přesnídávka: 11,00 Kč
 • oběd: 25,00 Kč
 • svačina: 11,00 Kč

II. strávníci  7 – 10 let

 • přesnídávka: 11,00 Kč
 • oběd: 27,00 Kč
 • svačina: 11,00 Kč

3. Přihlášení ke stravování

Při nástupu do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování.Tato přihláška je platná po celou dobu docházky do mateřské školy.
Dle data narození je dítě zařazeno do věkové skupiny platné po celý školní rok /do 31.8./.

Přihláška ke stravování (108.44 kB)

4.Odhlašování stravy

Odhlašování stravy lze v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny,telefonicky na čísle: 284 825 546, lze zanechat vzkaz na záznamníku,nebo e-mailem: jidelna.skola@seznam.cz do
6:30 hodin.Pozdější odhlášky na daný den nelze uskutečnit.
Pokud není strava včas odhlášena,má možnost strávník první den nemoci stravu odebrat do jídlonosiče ne skla od 11:00 do 13:00 hodin.
Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit . Zákon č.407/2011 Sb. a vyhláškou č.463/2011 Sb.,má strávník nárok odebrat dotovanou stravu v době pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti.V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole má strávník/zákonný zástupce/povinnost odhlásit stravu.nebude-li mít strávník stravu odhlášenou a jeho nepřítomnost ve škole je prokazatelná,musí uhradit rozdíl plné-nedotované ceny stravy.Neodhlášená strava je strávníkovi účtována,i když ji neodebral.

5.Platba stravného

bezhotovostní platba
-trvalým příkazem
 k 20. dni v měsíci na následující měsíc na číslo účtu:

 • 107-9210890217/0100

s uvedením variabilního symbolu,který  strávníkovi přidělen. Do poznámky je nutno uvést PŘÍJMENÍ dítěte

 • I .strávníci 3-6let: na částku 1034,- Kč
 • II.strávníci 7-10let: na částku 1078,- Kč

Přeplatky budou účtovány jednou za školní rok tj.měsíc červenec

Upozornění: pokud stravné nebude včas uhrazeno,nemá školní jídelna povinnost stravování poskytovat.

6.Ostatní

Jídelní lístek je vyvěšen ve vchodu mateřské školy .
Školní jídelna může z provozních důvodů jídelní lístek pozměnit.
Připomínky ke stravování lze projednat s vedoucí školní jídelny.

7.Závěrečné ustanovení

Provoz školní jídelny byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti 1.9.2020.
Je vyvěšen na nástěnce v prostorách mateřské školy dále na webových stránkách mateřské školy v sekci školní jídelna.
Možnost k nahlédnutí:
u ředitelky školy,vedoucí učitelky mateřské školy a vedoucí školní jídelny.

V Praze dne 1.9.2022

Marie Kopecká                                                                                     
Vedoucí ŠJ    

Mgr. Michal Vítek
ředitel školy

Jídelna

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.