ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Jídelna ZŠ

Možnost stravování po dobu distanční výuky (3.-9.ročníky) od 4.1.2021

Od 4. 1.2021 Vám opět nabízíme možnost vyzvednutí oběda ve výdejním stravovacím boxu.

Cena oběda zůstává stejná u jednotlivých věkových kategorií, jak stanoví náš provozní řád.
Oběd zahrnuje jeden druh pokrmu bez polévky a nápoje. Finanční normu dodržíme případným přidáním ovoce, zeleniny, mléčného výrobku apod.

V případě zájmu  obědy přihlašte na adrese: jídelna.skola@seznam.cz nejpozději do 2.1.2021 do 22 hodin. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Podáním přihlášky se zavazujete ke každodennímu vyzvednutí oběda v čase:

12,45 – 13,15 hodin

Vstup je umožněn pouze bočním vchodem ze dvora školy. Nutno zazvonit u dveří( vlevo)  na p. hospodářku školní jídelny.

K vyzvednutí oběda je nutné mít s sebou čip.

Stravování tedy přihlašujte pouze v případě vážného zájmu, ušetříte svoje finanční prostředky a zamezíte plýtvání potravinami a obalovým materiálem.

Za školní jídelnu Marie Kopecká vedoucí ŠJ

(akt. dne 31.12.2020)

Informace školní jídelny pro školní rok 2020/2021

Placení obědů povinně přes účet - číslo účtu školní jídelny:

  • 107-9210890217/0100

Variabilní symbol obdržel každý strávník při zápisu, do poznámky pro příjemce uveďte PŘÍJMENÍ dítěte a TŘÍDU.

Hotově lze zaplatit pouze platbu za čip a obědy na září pro 1. ročníky a nově přijaté žáky

Platby vždy do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující - OBĚDY NA ZÁŘÍ JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 20. SRPNA

Po zaplacení jsou obědy automaticky přihlášeny

Strávník je povinnen se k odběru oběda prokazovat čipem

Noví strávníci obdrží čip v kanceláři jídelny (cena čipu 121 – 150 Kč dle ceny od dodavatele)

Upozorňujeme na časté zapomínání čipů

Obědy žáků 1.ročníků a nových žáků musíte přihlásit v kanceláři
školní jídelny ve dnech:

  • 26.8.2020: středa 8 – 13 hodin
  • 31.8.2020: pondělí 8 – 13 hodin
  • 1.9.2020: úterý  od 7:30 do 15 hodin

Přihlášku ke stravování lze stáhnout z webových stránek školy v sekci jídelna a vyplněnou ji přinést k přihlášení ke stravování.

Změna navýšení stravného od 1. 9. 2020!

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle tabulky:

  • 3 - 6 let: 30,- Kč - posílat 660,-Kč
  • 7 - 10 let: 30,- Kč - posílat 660,- Kč
  • 11 - 14 let: 32,- Kč - posílat 704,-Kč
  • 15 a více: 34,- Kč - posílat 748,-Kč

Přihláška ke stravování:

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude mu oběd vydán. Není možné poskytnout oběd bez řádného zaplacení.

Zároveň připomínáme, že strávník je povinen nosit čip, na který si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném zapomínání čipu nebude oběd vydán.

Upozornění

Odhlašování stravy lze provést

Odhlášky se přijímají do 7:00 hodin. Pozdější odhlášky na daný den nelze uskutečnit.

Pokud není strava včas odhlášena, má možnost strávník první den nemoci stravu odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 13:00 hodin.

Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit. Zákonem č.407/2011 Sb. a vyhláškou č.463/2011 Sb.,má strávník nárok odebrat dotovanou stravu pouze v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole má strávník /zákonný zástupce/ povinnost odhlásit stravu. Nebude-li mít strávník stravu odhlášenou a jeho nepřítomnost ve škole je prokazatelná, musí uhradit rozdíl plné-nedotované ceny stravy. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována, i když ji neodebral.

Zobrazit jídelní lístky a objednat či odhlásit oběd můžete i přes Internet

Seznam alergenů,,které odpovídají uvedeným číslům na jídelním lístku naleznete zde:

Provozní řád naleznete zde:

Více informací u vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ nebo na telefonu 284 825 546, popř.emailem: jidelna.skola@seznam.cz

Jídelna

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Pranostika na akt. den

Na svatého Abdona má být obilí plná stodola.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.